Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Vimeo [1] là nơi bạn có thể tìm được cho mình các video được cấp phép mở theo giấy phép Creative Commons[2] để sử dụng. Tuy nhiên, trước hết bạn nên tìm hiểu về các video được cấp phép Creative Commons trên Vimeo để nắm chắc về những gì bạn có thể và/hoặc không thể làm với video của người khác, nhờ đó, bạn có thể chia sẻ, tùy biến thích nghi và sử dụng lại chúng một cách hợp pháp.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Giới thiệu trang vimeo

 1. 1
  Tìm đến trang chủ Vimeo. Để đến được trang chủ của Vimeo, hãy tới địa chỉ: https://vimeo.com/creativecommons.
 2. 2
  Tìm đọc thông tin về hệ thống giấy phép của Creative Commons trên Vimeo. Bạn có thể tìm đọc các thông tin về hệ thống giấy phép Creative Commons từ những vị trí sau đây trên trang chủ của Vimeo:
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Các yếu tố quan trọng trong hệ thống giấy phép Creative Commons

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
  Public Domain Dedication - Hiến tặng vào phạm vi công cộng: Người có liên quan tới tác phẩm với việc làm này đã hiến tặng tác phẩm cho phạm vi công cộng bằng việc từ bỏ tất cả các quyền của anh/chị ta đối với tác phẩm trên toàn cầu theo luật bản quyền, bao gồm tất cả các quyền có liên quan và lân cận, thậm chí vì các mục đích thương mại, tất cả mọi người không cần yêu cầu sự cho phép.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Các giấy phép Creative Commons

 1. 1
  Giấy phép Ghi công – Attribution (CC BY). Giấy phép này cho phép những người khác phân phối, pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn, thậm chí thương mại hóa, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn đối với sự sáng tạo gốc ban đầu. Đây là giấy phép được chào dễ dãi nhất, về khía cạnh những gì những người khác có thể làm với các tác phẩm của bạn được cấp phép theo giấy phép ghi công (Attribution).
 2. 2
  Giấy phép Ghi công - Chia sẻ tương tự - Attribution Share Alike (CC BY-SA). Giấy phép này cho phép những người khác phân phối, pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa trên tác phẩm của bạn, thậm chí thương mại hóa, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn đối với sự sáng tạo gốc ban đầu và tác phẩm phái sinh của họ cũng phải được phân phối theo giấy phép y hệt với giấy phép của tác phẩm gốc ban đầu của bạn.
 3. 3
  Giấy phép Ghi công - Không có các tác phẩm phái sinh - Attribution No Derivatives (CC BY-ND). Giấy phép này cho phép những người khác phân phối lại, với cả mục đích thương mại và phi thương mại tác phẩm của bạn, miễn là nó được truyền đi mà không có bất kỳ sự thay đổi nào và thừa nhận ghi công bạn.
 4. 4
  Giấy phép Ghi công - Phi thương mại - Attribution Non-Commercial (CC BY-NC). Giấy phép này cho phép những người khác pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn một cách phi thương mại, và dù các tác phẩm mới của họ cũng phải thừa nhận ghi công bạn và phân phối phi thương mại, thì họ không bị buộc phải cấp phép cho các tác phẩm phái sinh của họ theo các điều khoản y hệt.
 5. 5
  Giấy phép Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự - Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA). Giấy phép này cho phép những người khác pha trộn, tùy biến thích nghi, và xây dựng dựa vào tác phẩm của bạn một cách phi thương mại, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn và cấp phép cho những sáng tạo mới của họ theo các điều khoản y hệt. Những người khác có thể tải về và phân phối tác phẩm của bạn giống hệt như giấy phép CC BY-NC-ND, nhưng họ cũng có thể dịch, pha trộn, và tạo ra những câu chuyện mới dựa vào tác phẩm của bạn. Tất cả tác phẩm mới dựa vào tác phẩm gốc của bạn phải mang giấy phép y hệt, vì thế bất kỳ tác phẩm phái sinh nào cũng sẽ là phi thương mại một cách tự nhiên.
 6. 6
  Giấy phép Ghi công - Phi thương mại - Không có các tác phẩm phái sinh - Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND). Giấy phép này là hạn chế nhất trong số 6 giấy phép tiêu chuẩn, cho phép phân phối lại. Giấy phép này thường được gọi là giấy phép “quảng cáo tự do” vì nó cho phép những người khác tải về các tác phẩm của bạn và chia sẻ chúng với những người khác, miễn là họ thừa nhận ghi công bạn và liên kết ngược về bạn, nhưng họ không thể thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào hoặc không thể sử dụng chúng cho các mục đích thương mại.
 7. 7
  Hiến tặng vào phạm vi công cộng - Public Domain Dedication (CC0). Người có liên quan tới tác phẩm đã hiến tặng tác phẩm đó vào phạm vi công cộng bằng việc khước từ tất cả các quyền của anh/chị ta đối với tác phẩm trên toàn cầu theo luật bản quyền, bao gồm tất cả các quyền có liên quan và liền kề, ở mức độ được luật cho phép. Bạn có thể sao chép, sửa đổi, phân phối và trình bày - biểu diễn tác phẩm đó, thậm chí vì các mục đích thương mại, tất cả đều không cần yêu cầu sự cho phép nào.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Xem thêm: (1) Các dạng cấp phép Creative Commons[4] , (2) Các giấy phép Creative Commons và các ví dụ[5] ; (3) Phạm vi công cộng[6]

Bài viết wikiHow có liên quan

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTubeĐổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube
Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloudTìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Tìm video được cấp phép mở trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên Vimeo
Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun ProjectTìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của PexelsTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Pexels
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Truy cập tự do sách điện tử trên Free eBooks.netTruy cập tự do sách điện tử trên Free eBooks.net
Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOERTìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Tìm hiểu thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học MinnesotaTìm hiểu thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota
Chọn giấy phép Creative CommonsChọn giấy phép Creative Commons
Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở tiếng Việt của Nhóm Cánh BuồmTìm sách giáo khoa được cấp phép mở tiếng Việt của Nhóm Cánh Buồm
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 2.713 lần.
Trang này đã được đọc 2.713 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo