Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách nhân số liệu trong Excel. Bạn có thể nhân hai hoặc nhiều số trong một ô Excel, hoặc bạn có thể nhân hai hay nhiều ô Excel lại với nhau.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Nhân trong một ô

 1. 1
  Mở Excel. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Bạn cần nhấp vào Blank workbook (Bảng tính trống) trên PC, hoặc chọn New (Mới) rồi nhấp tiếp vào Blank Workbook đối với Mac để tiếp tục.
  • Nhấp đúp vào một bảng tính có sẵn để mở tài liệu trong Excel.
 2. 2
  Nhấp vào một ô để chọn và nhập số liệu vào đó.
 3. 3
  Gõ dấu = vào ô. Mọi công thức Excel đều bắt đầu với dấu bằng.
 4. 4
  Nhập số đầu tiên ngay sau dấu "=", không có khoảng cách.
 5. 5
  Gõ dấu * sau số đầu tiên. Dấu hoa thị ở giữa cho thấy bạn muốn nhân số phía trước và số phía sau lại với nhau.
 6. 6
  Nhập số thứ hai. Chẳng hạn, nếu bạn đã nhập số 6, và muốn nhân nó với 6, công thức sẽ như sau =6*6.
  • Bạn có thể lặp lại quá trình này với bao nhiêu số tùy thích, miễn là có dấu "*" giữa từng số mà bạn muốn nhân.
 7. 7
  Nhấn Enter. Công thức sẽ chạy và kết quả hiện ra trong ô đã chọn, tuy nhiên, khi bạn nhấp vào ô thì công thức vẫn hiển thị trong thanh địa chỉ của Excel.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Nhân nhiều ô riêng biệt

 1. 1
  Mở bảng tính Exel. Nhấp đúp vào một bảng tính có sẵn để mở tài liệu trong Excel.
 2. 2
  Nhấp vào một ô để chọn và nhập số liệu vào đó.
 3. 3
  Gõ dấu = vào ô. Mọi công thức Excel đều bắt đầu với dấu bằng.
 4. 4
  Nhập tên của ô khác vào ngay sau dấu "=", nhớ là không cách ra.
  • Ví dụ, gõ "A1" vào ô để đặt giá trị của ô A1 làm số đầu tiên trong công thức.
 5. 5
  Gõ dấu * sau tên của ô đầu tiên. Dấu hoa thị ở giữa cho thấy bạn muốn nhân số phía trước và số phía sau lại với nhau.
 6. 6
  Gõ tên ô khác vào. Giá trị của ô thức hai sẽ là biến số thứ hai trong công thức.
  • Chẳng hạn, nếu nhập "D5" vào ô, công thức của bạn sẽ trở thành: =A1*D5.
  • Chúng ta có thể thêm nhiều hơn hai ô vào công thức, tuy nhiên, bạn cần đặt dấu "*" vào giữa những ô tiếp theo.
 7. 7
  Nhấn Enter. Công thức sẽ chạy và kết quả hiện ra trong ô đã chọn.
  • Khi bạn nhấp chuột vào ô kết quả, công thức sẽ tự hiện ra trong thanh địa chỉ của Excel.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Nhân nhiều ô theo phạm vi

 1. 1
  Mở bảng tính Exel. Nhấp đúp vào một bảng tính có sẵn để mở tài liệu trong Excel.
 2. 2
  Nhấp vào một ô để chọn và nhập số liệu vào.
 3. 3
  =PRODUCT( vào ô mà bạn chọn. Lệnh này cho thấy rằng bạn muốn nhân nhiều hạng mục với nhau.
 4. 4
  Gõ tên ô đầu tiên vào. Đây là ô đầu tiên trong dãy số liệu.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập "A1" vào đây.
 5. 5
  Gõ dấu : . Dấu hai chấm (":") cho Excel biết rằng bạn muốn nhân tất cả dữ liệu từ ô đầu tiên cho đến ô tiếp theo mà bạn sẽ nhập tên vào.
 6. 6
  Gõ tên ô khác vào. Ô thứ hai phải nằm cùng cột hoặc dòng của ô đầu tiên trong công thức nếu bạn muốn nhân tất cả số liệu từ ô trước đến ô sau.
  • Trong ví dụ này, nếu bạn nhập "A5" vào, công thức sẽ được thiết lập là nhân số liệu của ô A1, A2, A3, A4 và A5 lại với nhau.
 7. 7
  Gõ dấu ), sau đó nhấn Enter. Dấu ngoặc đơn cuối cùng sẽ đóng công thức lại, sau khi bạn nhấn enter để thực thi lệnh thì dãy số liệu sẽ được nhân hàng loạt và hiển thị kết quả tức thì ở ô đã chọn.
  • Nếu bạn thay đổi dữ liệu của một ô trong dãy số nhân, giá trị trong ô kết quả cũng sẽ thay đổi.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi áp dụng công thức PRODUCT để tính tích số của một dãy số, bạn có thể chọn nhiều hơn chứ không chỉ một dòng hay cột. Chẳng hạn, chuỗi số của bạn có thể là =PRODUCT(A1:D8). Công thức này sẽ nhân tất cả giá trị trong hình chữ nhật được chỉ định bởi phạm vi (A1-A8, B1-B8, C1-C8, D1-D8).

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Xóa trang trắng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Uốn cong chữ trên MS WordUốn cong chữ trên MS Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 1.070 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 1.070 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo