Phép nhân số thập phân thoạt nhìn có vẻ khó nhưng thực ra rất đơn giản nếu bạn biết cách nhân số nguyên. Bạn có thể thực hiện phép nhân số thập phân tương tự như khi nhân các số nguyên, chỉ cần nhớ thêm dấu phẩy vào cuối bài toán. Vậy cụ thể là làm thế nào? wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn từng bước để nhân số thập phân.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:
Thực hiện phép tính

 1. 1
  Đặt số này nằm trên số kia. Nếu một trong hai thừa số có nhiều chữ số hơn, hãy đưa số này lên trên số kia. Ví dụ: tìm tích của 0,43 x 0,06. Trước tiên, chỉ cần đưa một trong hai thừa số lên trên số còn lại, sau đó vẽ dấu gạch ngang để phân tách đề bài và quá trình thực hiện phép tính.[1]
 2. 2
  Bỏ qua các dấu thập phân và thực hiện phép nhân như những số nguyên. Tiến hành như phép nhân thông thường. Sau đây là cách thực hiện phép nhân 0,43 và 0,06:[2]
  • Lấy 6 trong 0,06 nhân với 3 trong 0,43, ta được 18. Viết "8" vào bên dưới số 6, ghi số 1 nhỏ phía trên số 4 để nhớ.
  • Tiếp tục nhân 6 với 4 trong 0,43, ta được 24. Lấy 24 cộng 1 nằm trên số 4 bằng 25. Hàng đầu tiên sẽ là 258.
  • Lấy 0,43 nhân với 0 bằng 0, vì thế không cần viết ra.
  • Kết quả phép nhân là 258 nếu bạn bỏ qua các dấu thập phân.
 3. 3
  Đếm tất cả chữ số nằm bên phải dấu thập phân của các thừa số. Bên phải dấu thập phân của 0,43 và 0,06 đều có 2 chữ số (4 và 3 trong 0,43; 0 và 6 trong 0,06). Ta có tổng số chữ số nằm bên phải dấu thập phân của cả hai thừa số là: 2 + 2 = 4 chữ số.[3]
 4. 4
  Bên phải dấu thập phân của các thừa số có bao nhiêu chữ số thì bạn dời dấu thập phân của kết quả tạm thời từ phải sang trái bấy nhiêu chữ số. Vì có tổng cộng 4 chữ số nên bạn cần dời dấu phẩy từ cuối số nguyên dương 258 sang trái 4 lần, bắt đầu từ số 8. Dấu phẩy sẽ đi qua số 2 và nằm cách một khoảng trống.[4]
 5. 5
  Điền số 0 vào khoảng trống. Ta sẽ điền số 0 vào khoảng trống giữa dấu thập phân và số 2. Lúc này, 258 sẽ trở thành "0,0258".[5]
 6. 6
  Kiểm tra lại kết quả. Nếu muốn kiểm tra xem 0,43 nhân với 0,06 có đúng bằng 0,0258 hay không, bạn có thể lấy 0,0258 chia cho 0,06. Nếu thương của tích và một trong hai thừa số là số còn lại thì kết quả của bạn đúng. Ta có: 0,0258 ÷ 0,06 = 0,43. Tương tự, 0,258 ÷ 0,43 = 0,06. Vậy, 0,43 × 0,06 = 0,0258.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nhẩm thử. Nếu các thừa số đã cho quá nhỏ (như ví dụ trên) thì tích sẽ gần bằng 0.
 • Bạn cũng có thể xem đây là phép nhân giữa các số nguyên. Tiến hành nhân như bình thường rồi kiểm tra lại kết quả bằng phép chia. Nếu kết quả này đúng, hãy xác định vị trí đặt dấu thập phân.
 • Khi dời dấu thập phân từ phải sang trái trong kết quả, nếu không đủ chữ số thì bạn có thể tiếp tục dời dấu phẩy lên đằng trước và chừa trống các khoảng bằng nhau.
 • Phép nhân các số thập phân không khác với phép nhân số nguyên, ngoại trừ việc bạn cần thêm dấu thập phân vào đúng vị trí trong kết quả.

Cảnh báo

 • Không bắt buộc phải viết các số thập phân thẳng hàng. Thao tác này chỉ quan trọng khi bạn thực hiện phép cộng và trừ.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 44 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 2.609 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 2.609 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo