Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cách đơn giản nhất để nói “cảm ơn” bằng tiếng Pháp là dùng “merci” nhưng thật sự thì vẫn còn nhiều cách để thể hiện sự biết ơn. Hãy xem tiếp phần bên dưới để học thêm một số câu nói hữu dụng.

Phương pháp 1 của 4:
Lời cảm ơn thông thường

 1. 1
  Nói "merci". Đây là cách nói tiêu chuẩn và cơ bản nhất khi muốn nói "cảm ơn bạn" hoặc "cảm ơn" bằng tiếng Pháp.
  • Merci có thể dùng trong cả ngữ cảnh trang trọng lẫn thông thường. Cách viết và cách phát âm đều giống nhau trong cả hai ngữ cảnh và không thay đổi tùy theo người được cảm ơn.
  • Phát âm của mercimare-see.[1]
 2. 2
  Thêm “madame” (bà) hoặc “monsieur” (ông). Nếu bạn muốn nói merci một cách trang trọng thì bạn có thể gọi người được cảm ơn là "madame" or "monsieur" khi thể hiện lòng biết ơn.[2]
  • Madame phát âm là mah-dahm, dùng để gọi phụ nữ một cách lịch sự.
  • Monsier phát âm là mer-syer, dùng để gọi đàn ông một cách lịch sự.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Thêm ý nhấn mạnh

 1. 1
  Dùng "merci beaucoup". Cụm từ này có nghĩa là "cảm ơn bạn rất nhiều" hoặc "cảm ơn nhiều".
  • Beaucoup có nghĩa là "nhiều".
  • Bạn sẽ phát âm cụm từ này là mare-see bow-koo.
 2. 2
  Chuyển sang dùng "merci bien". Đây là một cách nói khác với hàm ý "cảm ơn bạn rất nhiều".
  • Bien thường có nghĩa là "ổn" hoặc "tốt" nhưng nó cũng có nghĩa là "rất". Nếu dịch sát nghĩa thì cụm từ này có nghĩa là "cảm ơn tốt" hoặc "rất cảm ơn", thật sự không mang đầy đủ nghĩa trong tiếng Việt. Tuy nhiên, với cách nói này trong tiếng Pháp, bien được dùng để thể hiện sự nhấn mạnh cho lời cảm ơn.
  • Phát âm chuẩn của cách nói này là mare-see bee-ehn.
 3. 3
  Thể hiện sự biết ơn vô cùng với "mille fois merci". Cách nói này được dịch ra là "ngàn lần cảm ơn" hoặc "cảm ơn ngàn lần".
  • Mille trong tiếng Pháp có nghĩa "ngàn". Fois trong tiếng Pháp có nghĩa là "lần".
  • Bạn cũng có thể bỏ từ fois để có cụm từ "mille mercis", với nghĩa "ngàn lời cảm ơn".
  • Phát âm của cụm từ này là meal fwah mare-see.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Cấu trúc câu đầy đủ

 1. 1
  Dùng "Je te remercie" để nói với người quen. [3] . Câu này có nghĩa là "Tôi cảm ơn bạn".
  • Je là đại từ ngôi thứ nhất số ít, có nghĩa là "Tôi".
  • Te là đại từ ngôi thứ hai dùng khi bạn nói chuyện với người mà mình quen biết. Từ này có thể dùng cho bạn bè và người thân.
  • Remercie được chuyển từ gốc "remercier", là động từ có nghĩa "cảm ơn".
  • Cách phát âm chuẩn của câu này là zhuh tu ray-mare-see.
 2. 2
  Chuyển sang dùng câu "C'est vraiment gentil de ta part". Câu nói này có nghĩa "Bạn rất tốt bụng".
  • Câu này khi dịch sát nghĩa sẽ là "Đây là một phần rất tử tế của bạn".
  • C'est có nghĩa "đây là".
  • Vraiment có nghĩa "thật sự".
  • Gentil có nghĩa "tốt" hoặc "tử tế".
  • Trong câu này, de có nghĩa "của".
  • Part có nghĩa là "phần" và ta có nghĩa là của bạn.
  • Phát âm của câu này là seh vreh-men gen-tea duh tah pahr-ha.
 3. 3
  Nói "Je vous remercie" với người mà bạn không quen. Đây là cách nói trang trọng, không thân thiết như câu "Je te remercie".
  • Như đã nói ở trên, je có nghĩa là “Tôi” và remercie có nghĩa là “cảm ơn”.
  • Vous là đại từ ngôi thứ hai chỉ “bạn” nhưng có hàm ý trang trọng hơn nên câu này thường được dùng để nói với người lạ và người lớn tuổi.
  • Phát âm của câu này là zhuh voo ray-mare-see.
  • Để nhấn mạnh ý, bạn có thể nói “Je vous remercie de tout cœur”, câu này có nghĩa là “Tôi biết ơn bạn từ tận đáy lòng”.
 4. 4
  Thể hiện sự biết ơn trong văn viết bằng câu "Je vous adresse mes plus vifs remerciements". Câu này thường được dùng trong các lá thư trang trọng và có nghĩa là "Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất" hoặc "Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn nồng nhiệt nhất".
  • Je có nghĩa là "Tôi" và vous có nghĩa là "bạn".
  • Adresse có nghĩa là "gửi".
  • Mes là đại từ sở hữu có nghĩa là "của tôi".
  • Cụm từ plus vifs có nghĩa là "sâu sắc nhất".
  • Remerciements có nghĩa là "lời cảm ơn".
  • Phát âm của câu này là zhuh voo ahd-ra-ess me ploo vif re-mare-see-moh.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trả lời khi được cảm ơn

 1. 1
  Trả lời bằng "de rien". Đây là cách cơ bản nhất để nói "không có chi" và được dùng trong hầu hết mọi ngữ cảnh.
  • Câu này được dịch sát nghĩa là "không của cái gì". De có nghĩa củarien có nghĩa "không có gì".
  • Phát âm của câu này là dah ree-ehn.
 2. 2
  Nói "il n'y a pas de quoi". Đây là một cách khác để nói "không có chi" hoặc "không sao/không dám".
  • Câu này khi dịch sát sẽ không có nghĩa trong tiếng Việt. Il là "nó", n'y có nghĩa "có", a pas là "không" và de quoi có nghĩa "về cái gì".
  • Phát âm chuẩn của câu này là eel nyah pah der kwah.
 3. 3
  Trả lời bằng cụm từ "ce n'est rien". Nghĩa đúng nhất của cụm từ này là "nó không là gì".[4]
  • Phát âm cụm từ này là su neigh re-ehn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Trò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắnTrò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắn
Nói tiếng HànNói tiếng Hàn
Dùng từ "Yet" trong câuDùng từ "Yet" trong câu
Nói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhauNói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
Học bất cứ ngôn ngữ nàoHọc bất cứ ngôn ngữ nào
Nói "Cảm ơn" trong tiếng HoaNói "Cảm ơn" trong tiếng Hoa
Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)
Sử dụng There, Their và They'reSử dụng There, Their và They're
Sử dụng "Its" và "It's"Sử dụng "Its" và "It's"
Nói tiếng Anh theo giọng AnhNói tiếng Anh theo giọng Anh
Nói lời yêu bằng tiếng HànNói lời yêu bằng tiếng Hàn
Sử dụng Than và ThenSử dụng Than và Then
Trở thành một Tác giảTrở thành một Tác giả
Chúc mừng sinh nhật trong tiếng ĐứcChúc mừng sinh nhật trong tiếng Đức
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 14 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 31.527 lần.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 31.527 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo