Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cách chuẩn để nói “cảm ơn” trong tiếng Ý là “grazie” nhưng vẫn còn rất nhiều cách nói mang ý nhấn mạnh và chân thành hơn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều cách để nói “không có chi” trong tiếng Ý. Bài viết này sẽ giúp bạn nói những câu phổ biến nhất.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Lời cảm ơn thông thường

 1. 1
  Nói "grazie".[1] Cách cơ bản nhất để nói cảm ơn trong tiếng Ý là dùng "grazie".
  • Từ này được dùng như thán từ có nghĩa "cảm ơn" hoặc "cảm ơn bạn".
  • Cách phát âm thông thường của graziegra-zee nhưng phát âm chính xác hơn sẽ là GRAHT-see+eh.
 2. 2
  Nói "no grazie" để từ chối lời mời.[2] Nếu bạn muốn nói "không, cảm ơn" với ai đó một cách lịch sự thì chỉ cần thêm "no" trước từ "cảm ơn" trong tiếng Ý.
  • No trong tiếng Ý có nghĩa là "không".
  • Phát âm của câu này là no GRAHT-see+eh.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Thêm ý nhấn mạnh

 1. 1
  Nói cảm ơn rất nhiều bằng "molte grazie". Đây là cách đơn giản nhất để nói "cảm ơn rất nhiều" bằng tiếng Ý.
  • Molte trong tiếng Ý có nghĩa là "rất nhiều".
  • Phát âm molte grazieMOLE-teh GRAHT-see+eh.
 2. 2
  Nói nghìn lần cảm ơn bằng "grazie mille" hoặc "mille grazie". Cụm từ này có nghĩa bóng là "cảm ơn rất nhiều". Nếu dịch cụm từ này đúng nghĩa đen thì có nghĩa là "cảm ơn nghìn lần" hoặc "nghìn lần cảm ơn".
  • Mille trong tiếng Ý là "phần nghìn".
  • Cả hai vị trí sắp xếp từ đều có cùng ý nghĩa.
  • Phát âm grazie milleGRAHT-see+eh MEE-leh.
 3. 3
  Dùng "grazie tante" trong ngữ cảnh nghiêm túc và mỉa mai. Thường thì cụm từ này được dùng một cách nghiêm túc có nghĩa là "cảm ơn nhiều".
  • Cụm từ này cũng được dùng để nói theo cách mỉa mai với nghĩa "cảm ơn nhiều" để trả lời sự xem thường hoặc xúc phạm.
  • Khi đứng một mình, tante có nghĩa là "nhiều".
  • Phát âm grazie tanteGRAHT-see+eh TAHN-teh.
 4. 4
  Nói "ti ringrazio tanto" hoặc "la ringrazio tanto".[3] Cả hai cụm từ đều có nghĩa "cảm ơn rất nhiều" nhưng cụm từ sau mang nghĩa trang trọng hơn câu trước.
  • Từ tila đều được dùng để chỉ "bạn" nhưng "la" thì trang trọng hơn.
  • Tanto có nghĩa là "nhiều".
  • Ringrazio có nghĩa là "cảm ơn bạn".
  • Phát âm ti ringrazio tantotea reen-GRAHT-see-oh TAHN-toe.
  • Phát âm la ringrazio tantola reen-GRAHT-see-oh TAHN-toe.
 5. 5
  Nói cảm ơn theo cách khác bằng cụm từ "grazie infinite". Cụm từ này có nghĩa là "cảm ơn rất nhiều" nhưng dịch sát nghĩa sẽ là "vô cùng biết ơn".
  • Infinite trong tiếng Ý có nghĩa là "vô cùng".
  • Phát âm grazie infiniteGRAHT-see+eh een-feen-eet-ay.
 6. 6
  Dùng cụm từ "grazie di tutto" khi bạn cảm ơn vì rất nhiều điều. cụm từ này được dùng để nói "cảm ơn vì mọi thứ".
  • Di có nghĩa là "của" hoặc "vì".
  • Tutto có nghĩa là "tất cả" hoặc "mọi thứ".
  • Phát âm grazie di tuttoGRAHT-see+eh dee too-toh.
 7. 7
  Thể hiện sự chân thành bằng cụm từ "grazie di cuore". Câu này có nghĩa là "chân thành cảm ơn" hoặc "cảm ơn rất nhiều".
  • Cuore có nghĩa là "trái tim" hoặc "tấm lòng". Khi kết hợp với di thì có nghĩa là "bằng tấm chân tình", "chân thành" hoặc "trân trọng".
  • Phát âm grazie di cuoreGRAHT-see+eh dee quoar-ay.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Trả lời khi được cảm ơn

 1. 1
  Trả lời bằng "prego". Cách đơn giản nhất để nói "không có chi", "không có gì đâu" trong tiếng Ý là dùng thán từ "prego".
  • Trong ngữ cảnh khác, prego còn được dùng với nghĩa "làm ơn".
  • Cách phát âm đúng của từ pregoPRAY-goh.
 2. 2
  Dùng cụm từ "non c’è di che". Cách nói này có nghĩa là "không sao/không dám". Ngụ ý của cụm từ này là bạn rất vui khi đã được giúp đỡ người khác làm việc gì đó.
  • Cụm từ này khó mà dịch sát nghĩa. Non có nghĩa là không, c’è có nghĩa "có", di có nghĩa "của" hoặc "vì" và "che" có nghĩa "đó", "cái mà" hoặc "điều đó".
  • Ý chung của cụm từ này là "không sao/không dám" hoặc "không có gì".
  • Phát âm của cụm từ này là noan cheh dee kay.
 3. 3
  Dùng cụm từ "non c'è problema". Cụm từ này có nghĩa là "không vấn đề gì".
  • Problema có nghĩa là "vấn đề".
  • Cụm từ này được dịch ra là "Không vấn đề gì" hoặc "không có gì cả".
  • Phát âm của cụm từ này là noan cheh pro-BLEAH-mah.
 4. 4
  Trả lời một cách không trang trọng bằng câu "di che cosa?". Câu hỏi này có nghĩa , "vì điều gì?". Theo nghĩa bóng thì bạn đang muốn nói "không có chi".
  • Cosa có nghĩa là "điều gì" or "vấn đề".
  • Phát âm câu này là dee kay causa.
 5. 5
  Nói "di niente."[4] Câu trả lời đơn giản này có nghĩa là "không có gì" nhưng dịch sát nghĩa sẽ là "chẳng là gì".
  • Niente có nghĩa là không có gì.
  • Phát âm cụm từ này là dee ne+ehn-tay.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 8.517 lần.
Trang này đã được đọc 8.517 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo