Có nhiều cách để nói “Không có chi” trong tiếng Pháp, tùy vào tình huống trang trọng hay thân mật và ngữ cảnh mà bạn sử dụng.

Phương pháp 1 của 4:
Dùng để đáp lại câu “Cảm ơn”

  1. 1
    Trả lời “Je t'en prie” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “Je t’en prie” phát âm là “zhuh tohn pree,” dịch sát nghĩa là “Không có chi”.[1]
  2. 2
    Trả lời “De rien” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “De rien” phát âm là “duh ree ehn,” dịch sát nghĩa là “Đừng khách sáo”. Câu này thường được dùng để đáp lại khi ai đó cảm ơn bạn vì đã giữ cửa hay nhặt giúp món đồ họ đánh rơi.[2]
    Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Dùng theo cách thân mật

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Trò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắn

Cách để

Nói tiếng Hàn

Cách để

Nói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Cách để

Dùng từ "Yet" trong câu

Cách để

Học bất cứ ngôn ngữ nào

Cách để

Nói lời yêu bằng tiếng Hàn

Cách để

Sử dụng Than và Then

Cách để

Miêu tả diện mạo con người

Cách để

Nói "Cảm ơn" trong tiếng Hoa

Cách để

Chào bằng tiếng Pháp

Cách để

Sử dụng There, Their và They're

Cách để

Nói cảm ơn bằng tiếng Pháp

Cách để

Sử dụng Đúng Dấu câu trong Tiếng Anh

Cách để

Chúc mừng sinh nhật trong tiếng Đức
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 5.581 lần.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 5.581 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo