Cách để Nói “Không có chi” trong tiếng Pháp

Có nhiều cách để nói “Không có chi” trong tiếng Pháp, tùy vào tình huống trang trọng hay thân mật và ngữ cảnh mà bạn sử dụng.

Phương pháp 1 của 4:
Dùng để đáp lại câu “Cảm ơn”

 1. 1
  Trả lời “Je t'en prie” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “Je t’en prie” phát âm là “zhuh tohn pree,” dịch sát nghĩa là “Không có chi”.[1]
 2. 2
  Trả lời “De rien” để đáp lại sau khi ai đó cảm ơn bạn. “De rien” phát âm là “duh ree ehn,” dịch sát nghĩa là “Đừng khách sáo”. Câu này thường được dùng để đáp lại khi ai đó cảm ơn bạn vì đã giữ cửa hay nhặt giúp món đồ họ đánh rơi.[2]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Dùng theo cách thân mật

 1. 1
  Trả lời “Il n'y a pas de quoi” khi muốn nói “Không có chi” với bạn bè và người thân. Đây là cách nói “Không có chi” thân mật, thậm chí còn có thể nói gọn lại thành “Pas de quoi”. Câu này đọc là “eel nee ah pah duh kwah,” dịch sát nghĩa là “Không có gì”.[3]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 4.610 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo