Tải về bản PDF Tải về bản PDF

DjVu (bắt nguồn từ cụm từ "déjà vu") là định dạng tài liệu tương tự thay thế cho PDF. Định dạng này có thể nén nhiều hình ảnh vào một tập tin duy nhất mà không làm giảm chất lượng. Để xem tập tin DjVu, bạn cần có phần mềm chuyên dụng trên máy tính. May mắn là phần mềm này hoàn toàn miễn phí.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Cài đặt phần mềm

 1. 1
  Bạn cần hiểu chức năng của phần mềm. DjVu là loại tập tin tài liệu tương tự như PDF. Tập tin này cần có phần mềm chuyên dụng để mở. Một cách khác để mở định dạng này là sử dụng trình cắm (plugin) dành cho trình duyệt web. Trình cắm này sẽ giúp bạn mở tập tin DjVu bằng trình duyệt web. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình xem độc lập được bao gồm trong phần mềm trình cắm.
 2. 2
  Truy cập cuminas.jp/downloads/download/?pid=1 bằng trình duyệt web. Đây là website Nhật Bản, nhưng hướng dẫn bằng tiếng Anh.
 3. 3
  Chọn hệ điều hành từ trình đơn thả xuống đầu trang. Như vậy, bạn sẽ có thể chọn đúng chương trình cài đặt dành cho hệ điều hành hiện tại. Nhấp vào đây nếu bạn muốn tìm hiểu xem hệ điều hành của mình là 32-bit hay 64-bit.
 4. 4
  Nhấp vào nút 次へ bên dưới các trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào nút 同意してダウンロード để chấp nhận điều khoản thỏa thuận. Tập tin cài đặt sẽ bắt đầu tải xuống.
 6. 6
  Khởi chạy trình cài đặt và tiến hành theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm DjVu. Hầu như bạn có thể để quá trình này diễn ra theo cài đặt mặc định vì sẽ không có phần mềm quảng cáo đi kèm.[1]
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Xem tập tin DjVu

 1. 1
  Nhấp đúp vào tập tin DjVu. Sau khi cài đặt phần mềm ở phần trước, tập tin DjVu sẽ tự động mở ra trong chương trình đọc.
 2. 2
  Thao tác với tập tin. Chương trình đọc hoạt động như hầu hết các trình đọc tài liệu. Bạn sẽ có thể chuyển đổi giữa các trang, phóng to và thu nhỏ, in, vân vân.
  • Bạn không thể chỉnh sửa tập tin DjVu trong trình đọc hay khi sử dụng plugin. Nếu cần thiết, hãy xem thêm trên mạng để biết cách chỉnh sửa tập tin DjVu.
 3. 3
  Sao chép và dán các phần trong tài liệu. Nhấp vào trình đơn "Selection" (Vùng chọn) và chọn "Select Region" (Chọn vùng). Bạn sẽ có thể kéo khung vùng chọn đến bất kỳ phần nào trong tài liệu.
  • Sao chép vùng chọn bằng cách nhấp vào "Selection" → "Copy" (Sao chép). Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C (Windows) hoặc Cmd+C (Mac).
  • Dán vùng chọn vào tài liệu khác. Vùng chọn sẽ được dán vào tài liệu dưới dạng tập tin PNG.
 4. 4
  Mở tập tin DjVu trong trình duyệt web. Sau khi bạn cài đặt xong phần mềm thì plugin đi kèm cũng sẽ được cài đặt trong tất cả trình duyệt trên máy tính (ngoại trừ Google Chrome). Plugin trình duyệt cung cấp tính năng tương tự như chương trình xem độc lập.
  • Kéo tập tin DjVu vào cửa sổ trình duyệt. Tùy theo trình duyệt mà có trường hợp bạn sẽ được yêu cầu cho phép khởi chạy trình cắm DjVu. Bạn cũng có thể nhấp phải vào tập tin DjVu, chọn "Open With" (Mở với) rồi chọn trình duyệt để mở từ trong danh sách chương trình.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Tạo và chỉnh sửa tập tin DjVu

 1. 1
  Tải DjVu Solo. Đây là phần mềm miễn phí cho phép tạo tập tin DjVu mới từ hình ảnh trên máy tính hoặc máy scan.[2]
  • Bạn có thể tải DjVu Solo từ djvu.org/resources/, trong phần "Old (but useful)".
 2. 2
  Khởi chạy trình cài đặt. Hầu hết người dùng có thể giữ nguyên thiết lập mặc định (không chứa phần mềm quảng cáo).
 3. 3
  Khởi chạy DjVu Solo. Bạn có thể tìm ứng dụng trong menu Start, hoặc bằng cách tìm từ khóa "DjVu Solo".
 4. 4
  Thêm tập tin ảnh đầu tiên mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể kéo ảnh và thả vào cửa sổ DjVu Solo, hoặc nhấp vào nút Scan ở trên cùng để quét tài liệu bằng máy scan.
 5. 5
  Thêm ảnh khác bằng cách nhấp phải vào hình thu nhỏ và chọn "Insert Page(s) After" (Chèn trang tiếp theo). Nhấp vào trình đơn loại tập tin và chọn "All Supported Image Files" (Tất cả tập tin ảnh được hỗ trợ). Bạn có thể thêm nhiều ảnh cùng lúc nếu muốn.
 6. 6
  Sắp xếp lại các trang. Bạn có thể kéo và thả từng hình thu nhỏ để sắp xếp lại thứ tự các trang.
 7. 7
  Tạo tập tin DjVu. Sau khi đã hài lòng với thứ tự các trang, hãy nhấp vào "File" (Tập tin) → "Encode As DjVu" (Mã hóa thành DjVu). Sau đó, hãy chọn "Bundled" (nếu bạn không dự định dùng tập tin DjVu để tạo trang web).
 8. 8
  Sử dụng DjVu Solo để chỉnh sửa tập tin DjVu sẵn có. Bạn có thể sử dụng DjVu Solo để mở tập tin DjVu và sắp xếp lại, xóa hoặc thêm trang.
  • Mở tập tin DjVu trong DjVu Solo.
  • Xóa trang nào đó bằng cách nhấp phải vào hình thu nhỏ của trang và chọn "Delete".
  • Thêm trang mới bằng cách nhấp phải vào hình thu nhỏ làm cột mốc và chọn "Insert Page(s) After" hoặc "Insert Page(s) Before" (Thêm trang vào trước đó). Bạn có thể duyệt tìm các tập tin ảnh trên máy tính để thêm.
  • Sắp xếp lại các trang bằng cách kéo và thả từng hình thu nhỏ.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tham khảo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.162 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 1.162 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo