Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở tập tin DAT trên máy tính Windows hoặc Mac. Bạn có thể tiến hành bằng cách mở tập tin DAT trong chương trình đã được sử dụng để tạo ra tập tin. Nếu không biết chương trình nào đã được sử dụng, bạn cần xác định điều này trước thì mới có thể mở tập tin DAT. Lưu ý: một số tập tin DAT (chẳng hạn như những tập tin được dùng để lưu trữ codec cho các ngôn ngữ) sẽ không thể mở bằng chương trình thông thường; những tập tin này được sử dụng bởi hệ điều hành máy tính và vì thế bạn không nên chỉnh sửa.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Mở tập tin DAT đã biết trên Windows

 1. 1
  Xác định chương trình đã tạo ra tập tin DAT. Khác với hầu hết các loại tập tin, định dạng DAT có thể được tạo ra bởi gần như mọi chương trình; vì thế bạn cần biết chương trình đã tạo ra tập tin DAT nhằm xác định mình cần sử dụng phần mềm nào để mở.
  • Nếu bạn không biết chương trình nào đã được dùng để tạo ra tập tin DAT, hãy xác định trước khi tiến hành mở tập tin.
 2. 2
  Mở chương trình. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng của chương trình đã được sử dụng để tạo ra tập tin DAT.
 3. 3
  Nhấp vào File (Tập tin). Trình đơn này thường nằm ở góc trên bên trái cửa sổ chương trình. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Open… (Mở) nằm trong trình đơn File. Thông thường, cửa sổ File Explorer sẽ mở ra.
  • Trên Microsoft Office, bạn cần nhấp đúp vào This PC nằm giữa trang sau khi nhấp Open để mở ra cửa sổ File Explorer.
 5. 5
  Hiển thị tất cả tập tin trong File Explorer. Nhấp vào khung loại tập tin nằm bên phải trường văn bản "Name" rồi chọn All Files từ trong trình đơn thả xuống. Thao tác này nhằm cho phép File Explorer hiển thị toàn bộ tập tin, trong đó bao tồm tập tin DAT.
 6. 6
  Chọn tập tin DAT. Đi đến thư mục chứa tập tin DAT rồi nhấp vào tập tin để chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Open ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin DAT sẽ mở ra trong chương trình thích hợp.
 8. 8
  Xác nhận rằng bạn muốn xem tập tin khi được hỏi. Trong một số trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo rằng nội dung tập tin không khớp với phần mở rộng (hoặc tương tự). Khi đó, bạn cần nhấp vào Yes hoặc Open để mở tập tin DAT.
  • Ví dụ, khi mở tập tin DAT được tạo bởi Excel trên Excel thì thông báo với nội dung tập tin có thể bị lỗi sẽ hiện ra. Hãy nhấp vào Yes để tiếp tục mở tập tin.
 9. 9
  Thay đổi phần mở rộng của tập tin DAT nếu cần thiết. Nếu không muốn phải kéo tập tin thả vào đúng chương trình mỗi khi cần mở, bạn có thể thay đổi phần mở rộng. Lưu ý: bạn cần biết phần mở rộng chính xác được dùng cho tập tin DAT, vì chỉ cần đổi sang phần mở rộng hơi khác một chút (chẳng hạn như MP4 thay vì AVI) cũng sẽ khiến tập tin bị hỏng:
  • Nhấp phải vào tập tin DAT và chọn Rename (Đổi tên).
  • Chọn phần dat trong tên tập tin.
  • Thay datbằng phần mở rộng của tập tin.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Mở tập tin DAT đã biết trên Mac

 1. 1
  Xác định chương trình đã tạo ra tập tin DAT. Khác với hầu hết các loại tập tin, định dạng DAT có thể được tạo ra bởi gần như mọi chương trình; vì thế bạn cần biết chương trình đã tạo ra tập tin DAT nhằm xác định mình cần sử dụng phần mềm nào để mở.
  • Nếu bạn không biết chương trình nào đã được dùng để tạo ra tập tin DAT, hãy xác định trước khi tiến hành mở tập tin.
 2. 2
  Mở chương trình. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng của chương trình đã được sử dụng để tạo ra tập tin DAT.
 3. 3
  Kéo tập tin DAT thả vào cửa sổ chương trình. Nhấp và kéo tập tin DAT vào cửa sổ chương trình.
  • Vì máy Mac thường không xem DAT là tập tin có thể đọc nên bạn sẽ không thể mở theo cách sử dụng trình đơn File > Open trong chương trình đã chọn.
 4. 4
  Thả tập tin DAT. Tập tin DAT sẽ được mở trong chương trình.
 5. 5
  Xác nhận rằng bạn muốn xem tập tin khi được hỏi. Trong một số trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo rằng nội dung tập tin không khớp với phần mở rộng (hoặc tương tự). Khi đó, bạn cần nhấp vào Yes hoặc Open để mở tập tin DAT.
  • Ví dụ, khi mở tập tin DAT được tạo bởi Excel trên Excel thì thông báo với nội dung tập tin có thể bị lỗi sẽ hiện ra. Hãy nhấp vào Yes để tiếp tục mở tập tin.
 6. 6
  Thay đổi phần mở rộng của tập tin DAT nếu cần thiết. Nếu không muốn phải kéo tập tin thả vào đúng chương trình mỗi khi cần mở, bạn có thể thay đổi phần mở rộng. Lưu ý: bạn cần biết phần mở rộng chính xác được dùng cho tập tin DAT vì chỉ cần đổi phần mở rộng hơi khác một chút (chẳng hạn như MP4 thay vì AVI) cũng sẽ khiến tập tin bị hỏng:
  • Chọn tập tin DAT.
  • Nhấp vào File và chọn Get Info trong trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào hình tam giác cạnh danh mục "Name & Extension".
  • Bỏ chọn ô "Hide extension" (Ẩn phần mở rộng) nếu ô này có dấu tích.
  • Thay dat trong tên hiện tại bằng phần mở rộng tập tin mà bạn muốn.
  • Nhấn Return rồi nhấp Use .extension (Sử dụng phần mở rộng) khi được nhắc (chẳng hạn như với tài liệu XLSX, bạn cần nhấp vào Use .xlsx ở đây).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Tìm chương trình thích hợp với tập tin chưa biết

 1. 1
  Xem xét nội dung của tập tin. Bạn có thể xác định chương trình cần sử dụng để mở tập tin dựa vào nơi lưu trữ và tên của tập tin.
  • Chẳng hạn, nếu tập tin DAT nằm trong thư mục "Adobe", chúng ta có thể đoán được rằng ứng dụng Adobe sẽ mở được tập tin này.
  • Nếu tập tin nằm trong thư mục chứa dữ liệu hệ thống khác của máy tính thì tốt nhất là bạn không nên tinh chỉnh. Có thể tập tin DAT này được sử dụng bởi các tính năng và chương trình hệ thống của máy tính.
 2. 2
  Hỏi người tạo ra tập tin. Nếu bạn nhận được tập tin DAT đính kèm trong email hoặc tải xuống từ trang web, hãy thử liên hệ với người gửi hoặc tải tập tin lên cơ sở dữ liệu và hỏi xem họ đã dùng chương trình gì để tạo ra tập tin.
  • Cách này có thể không hiệu quả nếu bạn hỏi trên diễn đàn đông thành viên hoặc trang chia sẻ tập tin, nhưng biết đâu bạn sẽ nhận được câu trả lời từ đồng nghiệp hoặc bạn bè qua email.
 3. 3
  Mở tập tin DAT bằng trình soạn thảo văn bản. Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản có sẵn trên máy tính để xem một số (không phải tất cả) nội dung bên trong tập tin DAT:
  • Trên Windows — Mở Notepad, sau đó kéo và thả tập tin DAT vào cửa sổ Notepad.
  • Trên Mac — Mở TextEdit từ trong thư mục "Applications" của Mac, sau đó kéo tập tin DAT và thả vào cửa sổ TextEdit.
 4. 4
  Tra cứu thông tin về tập tin DAT. Tùy vào tập tin DAT mà bạn có thể thấy một vài dòng văn bản thể hiện loại phần mềm được sử dụng để mở tập tin.
  • Cho dù không có dòng nào về chương trình cụ thể cần sử dụng, bạn cũng có thể thấy dòng thể hiện định dạng (chẳng hạn như video hay văn bản) từ nội dung bên trong tập tin DAT.
 5. 5
  Thử mở tập tin DAT bằng chương trình tổng thể. Một số chương trình (chẳng hạn như VLC Media Player, iTunes, Preview và Notepad++) có thể được dùng để mở rất nhiều định dạng tập tin mà không làm thay đổi nội dung bên trong.
  • Ví dụ, VLC Media Player có thể mở hầu hết các định dạng tập tin video, ngoài ra bạn còn có thể tải và sử dụng Notepad++ trên Windows để mở gần như tất cả tập tin dựa trên văn bản.
 6. 6
  Cứ thử đi thử lại. Đáng tiếc là nếu bây giờ bạn không thể xác định chương trình ban đầu của tập tin DAT thì chúng ta sẽ phải thử mở tập tin này bằng nhiều chương trình khác nhau trên máy tính. Bạn có thể tiến hành bằng cách mở chương trình nào đó, kéo tập tin DAT thả vào cửa sổ chương trình và chờ cho tập tin mở ra.
  • Nếu tập tin mở ra trong định dạng dễ nhận biết nghĩa là bạn đã xác định đúng chương trình.
  • Nếu chương trình hiển thị tập tin DAT dưới dạng một mớ kí tự không thể hiểu hay từ chối mở tập tin thì đây chưa phải là chương trình thích hợp.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tập tin DAT nằm sẵn trong các thư mục hệ thống (chẳng hạn như thư mục con nào đó trong thư mục "Program Files" trên PC hoặc bên trong thư mục "~Library" của Mac) thường được tự động sử dụng bởi chương trình đã tạo ra chúng, vì thế bạn không cần phải (và không nên) mở những tập tin này.
 • BBEdit là một lựa chọn tương thích với Mac thay thế cho Notepad++ mà bạn có thể sử dụng để mở mọi thứ từ tài liệu văn bản cho đến tập tin PHP. Chương trình này khá hữu ích trong việc xác định nguồn gốc tập tin DAT.

Cảnh báo

 • Nếu chương trình đã tạo ra tập tin DAT không tương thích với máy tính thì bạn cần mở tập tin DAT này trên máy tính khác.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Yaffet Meshesha
Cùng viết bởi:
Chuyên gia máy tính
Bài viết này đã được cùng viết bởi Yaffet Meshesha. Yaffet Meshesha là chuyên gia máy vi tính và người sáng lập của Techy, một công ty dịch vụ trọn gói: nhận máy tại nhà, sửa chữa và giao trả. Với hơn tám năm kinh nghiệm, Yaffet chuyên sửa chữa máy vi tính và hỗ trợ kỹ thuật. Techy đã xuất hiện trên các tạp chí TechCrunch và Time. Bài viết này đã được xem 5.988 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 5.988 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo