Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để xem lại Snap mà bạn vừa nhận được từ bạn bè, hoặc xem lại các Snap trên phần tin của bạn bè khi sử dụng iPhone, iPad hoặc Android. Snapchat cho phép bạn thêm một lần mở lại hoặc xem lại mọi Snap mà bạn nhận được. Sau khi mở một Snap, bạn phải truy cập trang Friends (Bạn bè) để mở lại ảnh hoặc video đó.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Xem lại Snap mà bạn vừa nhận được

 1. 1
 2. 2
  Vuốt màn hình máy ảnh sang phải. Đây là thao tác đưa bạn đến màn hình "Friends" (Bạn bè). Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Snap mà mình nhận được.
 3. 3
  Chạm vào một Snap chưa mở. Đây sẽ là lần đầu tiên bạn mở và xem Snap đó.
 4. 4
  Vẫn tiếp tục xem màn hình "Friends". Nếu bạn chuyển sang trang khác như trang cá nhân của bạn hoặc màn hình máy ảnh, bạn sẽ mất cơ hội xem lại Snap này.
  • Ngoài ra, đừng thoát ứng dụng Snapchat. Nếu tắt Snapchat hoặc chuyển sang ứng dụng khác, bạn sẽ không thể xem lại Snap vừa xem.
  • Bạn cũng không nên xem Snap khác ngay lúc này. Việc xem Snap khác sẽ khiến bạn mất cơ hội xem lại Snap đã xem trước đó. Bạn chỉ có thể xem lại Snap vừa xem xong.
 5. 5
  Ấn và giữ Snap mà bạn vừa mở. Ô trò chuyện màu hồng hoặc tím ở bên trái sẽ được tô lại và trở nên đậm màu một lần nữa.
  • Bạn sẽ thấy thông báo Press and hold to replay (Ấn và giữ để xem lại) ở bên dưới tên người dùng trong danh bạ. Điều đó có nghĩa là bạn đã có thể xem lại Snap.
  • Khi ô trò chuyện chuyển sang màu đậm, thông báo Press and hold to replay sẽ chuyển thành New Snap (Snap mới).
  • Trong lần đầu tiên thực hiện việc này, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận cho biết bạn có thể xem lại Snap một lần nữa. Hãy chạm vào Replay (Xem lại) trong thông báo đang hiển thị.
 6. 6
  Chạm vào Snap mà bạn muốn xem lại một lần nữa. Sau khi ô màu hồng hoặc tím trở nên đậm màu, bạn sẽ chạm vào tên của bạn bè một lần nữa để xem lại Snap của họ.
  • Bạn chỉ có một lần xem lại Snap mà mình nhận được, tính từ lần đầu tiên mở Snap.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Xem lại Snap trong phần tin

 1. 1
 2. 2
  Vuốt màn hình máy ảnh sang trái. Đây là thao tác đưa bạn sang màn hình "Discover" (Khám phá).
  • Bạn sẽ thấy toàn bộ tin của bạn bè bên dưới tiêu đề "Friends" (Bạn bè) ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Chạm vào tin của bạn bè để xem. Đây sẽ là lần đầu tiên bạn xem một tin nào đó của bạn bè.
  • Ảnh thu nhỏ của tin sẽ chuyển thành biểu tượng mũi tên tròn sau lần đầu tiên bạn xem tin.
 4. 4
  Chạm vào biểu tượng mũi tên vòng tròn trên tin của bạn bè. Như vậy, tin của họ sẽ lại hiển thị trên màn hình của bạn.
  • Bạn có thể xem tin nhiều lần đến khi tin đó hết thời gian hiển thị.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Xóa bạn bè trên SnapchatXóa bạn bè trên Snapchat
Hoán đổi khuôn mặt trên SnapchatHoán đổi khuôn mặt trên Snapchat
Sử dụng Hiệu ứng trong SnapchatSử dụng Hiệu ứng trong Snapchat
Tăng nhanh điểm SnapchatTăng nhanh điểm Snapchat
Tạo tài khoản SnapchatTạo tài khoản Snapchat
Kết Bạn trên SnapchatKết Bạn trên Snapchat
Kiểm tra xem người khác có chặn bạn trên SnapchatKiểm tra xem người khác có chặn bạn trên Snapchat
Xem lại Ảnh hoặc Video trong Ứng dụng SnapchatXem lại Ảnh hoặc Video trong Ứng dụng Snapchat
Lưu các cuộc trò chuyện SnapchatLưu các cuộc trò chuyện Snapchat
Sao lưu cuộn camera trên SnapchatSao lưu cuộn camera trên Snapchat
Xem lại Snapchat đã gửiXem lại Snapchat đã gửi
Bật thông báo SnapchatBật thông báo Snapchat
Sử dụng SnapchatSử dụng Snapchat
Xem tin SnapchatXem tin Snapchat
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 14.871 lần.
Chuyên mục: Snapchat
Trang này đã được đọc 14.871 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo