Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để xem lại Snap mà bạn vừa nhận được từ bạn bè, hoặc xem lại các Snap trên phần tin của bạn bè khi sử dụng iPhone, iPad hoặc Android. Snapchat cho phép bạn thêm một lần mở lại hoặc xem lại mọi Snap mà bạn nhận được. Sau khi mở một Snap, bạn phải truy cập trang Friends (Bạn bè) để mở lại ảnh hoặc video đó.

Phương pháp 1 của 2:
Xem lại Snap mà bạn vừa nhận được

 1. 1
 2. 2
  Vuốt màn hình máy ảnh sang phải. Đây là thao tác đưa bạn đến màn hình "Friends" (Bạn bè). Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Snap mà mình nhận được.
 3. 3
  Chạm vào một Snap chưa mở. Đây sẽ là lần đầu tiên bạn mở và xem Snap đó.
 4. 4
  Vẫn tiếp tục xem màn hình "Friends". Nếu bạn chuyển sang trang khác như trang cá nhân của bạn hoặc màn hình máy ảnh, bạn sẽ mất cơ hội xem lại Snap này.
  • Ngoài ra, đừng thoát ứng dụng Snapchat. Nếu tắt Snapchat hoặc chuyển sang ứng dụng khác, bạn sẽ không thể xem lại Snap vừa xem.
  • Bạn cũng không nên xem Snap khác ngay lúc này. Việc xem Snap khác sẽ khiến bạn mất cơ hội xem lại Snap đã xem trước đó. Bạn chỉ có thể xem lại Snap vừa xem xong.
 5. 5
  Ấn và giữ Snap mà bạn vừa mở. Ô trò chuyện màu hồng hoặc tím ở bên trái sẽ được tô lại và trở nên đậm màu một lần nữa.
  • Bạn sẽ thấy thông báo Press and hold to replay (Ấn và giữ để xem lại) ở bên dưới tên người dùng trong danh bạ. Điều đó có nghĩa là bạn đã có thể xem lại Snap.
  • Khi ô trò chuyện chuyển sang màu đậm, thông báo Press and hold to replay sẽ chuyển thành New Snap (Snap mới).
  • Trong lần đầu tiên thực hiện việc này, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận cho biết bạn có thể xem lại Snap một lần nữa. Hãy chạm vào Replay (Xem lại) trong thông báo đang hiển thị.
 6. 6
  Chạm vào Snap mà bạn muốn xem lại một lần nữa. Sau khi ô màu hồng hoặc tím trở nên đậm màu, bạn sẽ chạm vào tên của bạn bè một lần nữa để xem lại Snap của họ.
  • Bạn chỉ có một lần xem lại Snap mà mình nhận được, tính từ lần đầu tiên mở Snap.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Xem lại Snap trong phần tin

 1. 1
 2. 2
  Vuốt màn hình máy ảnh sang trái. Đây là thao tác đưa bạn sang màn hình "Discover" (Khám phá).
  • Bạn sẽ thấy toàn bộ tin của bạn bè bên dưới tiêu đề "Friends" (Bạn bè) ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Chạm vào tin của bạn bè để xem. Đây sẽ là lần đầu tiên bạn xem một tin nào đó của bạn bè.
  • Ảnh thu nhỏ của tin sẽ chuyển thành biểu tượng mũi tên tròn sau lần đầu tiên bạn xem tin.
 4. 4
  Chạm vào biểu tượng mũi tên vòng tròn trên tin của bạn bè. Như vậy, tin của họ sẽ lại hiển thị trên màn hình của bạn.
  • Bạn có thể xem tin nhiều lần đến khi tin đó hết thời gian hiển thị.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sử dụng Hiệu ứng trong Snapchat

Cách để

Sử dụng Snapchat

Cách để

Sao lưu cuộn camera trên Snapchat

Cách để

Tăng nhanh điểm Snapchat

Cách để

Hoán đổi khuôn mặt trên Snapchat

Cách để

Kết Bạn trên Snapchat

Cách để

Xem lại Snapchat đã gửi

Cách để

Đổi tên người dùng Snapchat

Cách để

Lưu các cuộc trò chuyện Snapchat

Cách để

Tạo video trên Snapchat

Cách để

Chụp ảnh Màn hình Snapchat

Cách để

Biết liệu ai đó có trực tuyến trong Snapchat

Cách để

Xem lại Ảnh hoặc Video trong Ứng dụng Snapchat

Cách để

Tạo tài khoản Snapchat
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 12.344 lần.
Chuyên mục: Snapchat
Trang này đã được đọc 12.344 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo