Cách để Mở file Excel có mật khẩu bảo vệ

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Mở một tập tinMở một Worksheet/WorkbookTham khảo

Các file Excel có thể được bảo vệ bằng mật khẩu theo nhiều cách. Nếu tập tin yêu cầu mật khẩu để mở, bạn sẽ phải dùng chương trình phục hồi mật khẩu để “bẻ khóa” (crack) mật khẩu. Nếu file Excel có một bảng tính (sheet) hay toàn bộ cấu trúc bị khóa và không thể chỉnh sửa, bạn có thể thực hiện một số thay đổi nhanh đối với tập tin và loại bỏ hoàn toàn mật khẩu bảo vệ.

1
Mở một tập tin

 1. 1
  Tải một công cụ “bẻ khóa”. Nếu file Excel yêu cầu mật khẩu để mở, cách duy nhất để vượt qua là sử dụng một chương trình khôi phục mật khẩu để dò. Nếu mật khẩu đó phức tạp và file Excel là phiên bản 2007 hay mới hơn, cách này có thể mất nhiều tuần đến nhiều tháng.[1] Những công cụ crack mật khẩu gần đây sẽ yêu cầu bạn trả phí. Bạn sẽ thực thi việc “bẻ khóa” từ chương trình hiệu quả hơn nếu máy tính đã cài đặt card đồ họa vì tốc độ xử lý của máy được cải thiện. Những chương trình phổ biến bao gồm:
  • Accent Excel Password Recovery
  • Rixler Excel Password Recovery Master
  • Excel Key
 2. 2
  Mở file Excel trong chương trình crack mật khẩu. Chương trình sẽ tự động phát hiện rằng tập tin có mật khẩu và hiển thị loại mã hóa mà tập tin đang dùng.
 3. 3
  Bắt đầu kiểm tra mật khẩu. Sau khi chạy chương trình, bạn có thể bắt đầu crack mật khẩu. Một số chương trình có thể đưa ra tùy chọn về cách kiểm tra mà bạn muốn tiến hành, nhưng bạn có thể sử dụng luôn thiết lập mặc định.
 4. 4
  Chờ chương trình dò ra mật khẩu. Tùy vào độ mạnh của mật khẩu và tốc độ của máy tính, quá trình có thể mất vài phút đến vài tháng. Thời gian ước lượng còn lại sẽ được hiển thị trong cửa sổ.

2
Mở một Worksheet/Workbook

 1. 1
  Tìm file Excel trên máy tính. Nếu tập tin Excel có một worksheet (bảng tính) hay workbook (tập hợp nhiều bảng tính) được bảo vệ, bạn có thể chỉnh sửa tập tin để loại bỏ mật khẩu. Cách này chỉ hiệu quả với bảng tính và tập hợp bảng tính bị khóa. Bạn vẫn có thể mở tập tin, nhưng không thể mở khóa mật khẩu bảo vệ tập tin.
  • Cách này được sử dụng trong trường hợp cấu trúc của workbook hay worksheet bị khóa, nhưng bạn muốn thực hiện chỉnh sửa.
 2. 2
  Bật phần mở rộng tập tin (nếu chúng chưa được bật). Bạn sẽ thấy phần mở rộng ".xlsx" của file. Nếu không thấy đuôi tập tin, bật chúng trong thẻ View của cửa sổ Explorer bằng cách tích vào ô "File name extensions" (Phần mở rộng tên tập tin).
 3. 3
  Đổi phần mở rộng "xlsx" thành "zip". Windows sẽ cảnh báo rằng tập tin có thể sẽ không còn dùng được. Xác nhận rằng bạn muốn tiến hành.
 4. 4
  Nhấp phải vào file ZIP và chọn "Extract All" (Trích xuất Tất cả). Một thư mục mới sẽ được tạo trong vị trí hiện tại với tên giống với tập tin Excel.
 5. 5
  Mở thư mục "xl", sau đó là thư mục "worksheets". Tất cả bảng tính sẽ hiển thị trong tài liệu. Mỗi bảng tính sẽ là tập tin riêng của nó, chẳng hạn như "sheet1.xml".
 6. 6
  Nhấp phải vào worksheet bị khóa và chọn "Edit" (Chỉnh sửa). Thông tin tập tin XML của bảng tính bị khóa sẽ hiện ra trong Notepad.
  • Nếu bạn đang thử mở khóa toàn bộ workbook để chỉnh sửa, trở lại với thư mục "xl" và chỉnh sửa file "workbook.xml". Phần còn lại của quá trình cũng tương tự.
 7. 7
  Nhấn Ctrl+F để mở cửa sổ Find và tìm kiếm với "sheetProtection". Bạn sẽ tìm được thông tin về thuật toán được dùng để bảo vệ sheet hay workbook.
  • Nếu bạn đang thử mở khóa một workbook, tìm kiếm "workbookProtection".
 8. 8
  Chọn mọi thứ bên trong dấu <>. Chọn mọi thứ bên trong dấu <> bao gồm từ "sheetProtection" và xóa chúng đi. Lưu tập tin và đóng Notepad.
 9. 9
  Sao chép file worksheet hay workbook được chỉnh sửa. Tô sáng tập tin mà bạn vừa chỉnh sửa và nhấn Ctrl+C để sao chép.
 10. 10
  Mở file ZIP mà bạn đã tạo trước đó. Nhấp đúp vào để mở tập tin thay vì trích xuất.
 11. 11
  Điều hướng đến thư mục tương tự chứa bảng tính hay tập hợp bảng tính. Mở thư mục "xl" và sau đó là thư mục "worksheets". Bạn sẽ thấy tập tin worksheet ban đầu ở đây. Nếu bạn đã chỉnh sửa file workbook.xml, tìm trong thư mục "xl".
 12. 12
  Dán tập tin đã chỉnh sửa vào và ghi đè lên bản gốc. Nhấn +Ctrl+V và chọn ghi đè lên bản gốc.
 13. 13
  Đóng file ZIP và đặt lại đuôi "xlsx" cho phần mở rộng. Tập tin ZIP sẽ trở lại thành tập tin Excel.
 14. 14
  Mở tập tin và tải worksheet hoặc workbook. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa bảng tính mà không cần phải nhập mật khẩu.[2]

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Open a Password Protected Excel File, Español: abrir un archivo de Excel protegido con contraseña, Italiano: Aprire un File Excel Protetto da Password, Português: Abrir um Arquivo do Excel Protegido com Senha, Русский: открыть защищенный паролем Excel файл, Français: ouvrir un fichier Excel protégé par un mot de passe, العربية: فتح ملف إكسل محمي بكلمة مرور, Bahasa Indonesia: Membuka Berkas Excel yang Diproteksi Kata Sandi, ไทย: เปิดไฟล์ Excel ที่เข้ารหัสไว้, Nederlands: Een met een wachtwoord beschermd Excel‐bestand openen, Deutsch: Eine passwortgeschützte Excel Datei öffnen, 中文: 打开有密码保护的Excel文件, 한국어: 비밀번호로 보호된 엑셀 파일을 여는 방법, Türkçe: Parola Korumalı Bir Excel Dosyası Nasıl Açılır

Trang này đã được đọc 17.100 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?