Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách để gỡ mật khẩu bảo vệ bảng tính Excel và tìm ra mật khẩu cho tập tin Excel đã được mã hóa. Lưu ý rằng mặc dù việc gỡ mật khẩu khỏi bảng tính được khóa chức năng chỉnh sửa tương đối dễ, nhưng bạn không thể gỡ mật khẩu khỏi tập tin đã được mã hóa và bạn cần dùng một chương trình có trả phí để đoán mật khẩu - cách này có thể mất vài tuần hoặc lâu hơn để hoàn tất.

Phương pháp 1 của 2:
Gỡ mật khẩu bảo vệ khỏi bảng tính

 1. 1
  Tìm hiểu điều kiện để thực hiện thao tác này. Chỉ khi bảng tính Excel được đặt mật khẩu bảo vệ - nghĩa là nếu bạn mở tập tin Excel và xem được nội dung nhưng không thể chỉnh sửa, hãy dùng phương pháp này để gỡ mật khẩu bảo vệ trên máy tính Windows và Mac.
  • Nếu tập tin Excel được mã hóa, bạn không thể dùng phương pháp này để gỡ mật khẩu.
 2. 2
  Kiểm tra xem tập tin Excel có bị mã hóa hay không. Cách đơn giản nhất để kiểm tra là nhấp đúp vào tập tin Excel; nếu tập tin mở ra sau khi bạn nhấp đúp, bảng tính đã được đặt mật khẩu bảo vệ nhưng tập tin thì không.
  • Bạn sẽ thấy một cảnh báo hiển thị nếu muốn chỉnh sửa bảng tính Excel.
  • Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu sau thao tác nhấp đúp, tập tin đã được mã hóa và bạn không thể dùng phương pháp này để mở - hãy thử phương pháp tiếp theo.
 3. 3
  Tạo bản sao cho bảng tính được đặt mã bảo vệ. Nhấp vào tập tin Excel có chứa bảng tính mà bạn muốn gỡ mật khẩu, rồi ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac) và dán tập tin vào nơi nào đó bằng cách ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac).
  • Bước này cần thiết trong trường hợp bạn vô tình tạo ra lỗi trên phiên bản gốc của tập tin trong quá trình thao tác.
 4. 4
  Bật phần mở rộng của tập tin. Bỏ qua bước này nếu bạn dùng máy Mac. Nếu sử dụng máy tính Windows, bạn cần đảm bảo có thể xem và thay đổi phần mở rộng của tên tập tin bằng cách thực hiện như sau:
 5. 5
  Chuyển tập tin Excel thành thư mục ZIP theo cách sau:
  • Windows - Nhấp phải vào tập tin Excel, nhấp vào Đổi tên (Rename), xóa đuôi "xlsx" của tên tập tin và nhập zip. Đảm bảo bạn vẫn giữ dấu chấm ở giữa tên tập tin và "zip". Ấn Enter, rồi nhấp Yes khi được hỏi.
  • Mac - Nhấp vào tập tin Excel, nhấp vào File, nhấp vào Xem thông tin (Get Info), xóa đuôi "xlsx" của tên tập tin và nhập zip. Đảm bảo bạn vẫn giữ dấu chấm giữa tên tập tin và "zip". Ấn Return, rồi nhấp vào Sử dụng .zip (Use .zip) khi được hỏi.
 6. 6
  Giải nén thư mục ZIP. Bước này sẽ khác nhau tùy theo hệ điều hành của máy tính:
  • Windows - Nhấp phải vào thư mục ZIP, chọn Giải nén tất cả… (Extract All…) trong danh sách lựa chọn, nhấp vào Giải nén (Extract) khi được hỏi để giải nén thư mục.
  • Mac - Nhấp đúp vào thư mục ZIP rồi chờ máy tính giải nén thư mục.
 7. 7
  Mở thư mục "xl" bằng cách nhấp đúp vào thư mục này trong thư mục vừa giải nén.
  • Nếu thư mục đã giải nén không mở ra vì lý do nào đó, trước tiên bạn nhấp đúp vào thư mục thông thường cùng tên với thư mục ZIP.
 8. 8
  Mở thư mục "worksheets" ở gần phía trên thư mục "xl".
 9. 9
  Mở bảng tính bằng trình chỉnh sửa văn bản. Tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính, bạn sẽ thực hiện như sau:
  • Windows - Nhấp phải vào bảng tính mà bạn muốn mở khóa (Chẳng hạn như "Sheet1"), chọn Mở bằng (Open with) trong danh sách lựa chọn và nhấp vào Notepad trong trình đơn vừa hiển thị.
  • Mac - Nhấp vào bảng tính mà bạn muốn mở khóa (chẳng hạn như "Sheet1"), nhấp vào File, chọn Mở bằng (Open with) và nhấp vào TextEdit.
 10. 10
  Xóa mã tạo mật khẩu bảo vệ. Tìm phần "sheetProtection" trong dấu "< >", rồi xóa từ "<sheetProtection" đến ("/>") ở phía bên kia của thuật toán bảo vệ bảng tính.
 11. 11
  Lưu thay đổi và đóng trình chỉnh sửa văn bản. Ấn Ctrl+S (trên Windows) hoặc Command+S (trên Mac), rồi nhấp vào X (hoặc vòng tròn màu đỏ trên Mac) ở góc phải của trình chỉnh sửa văn bản.
 12. 12
  Sao chép thư mục "worksheets". Nhấp vào nút "Trở về" (Back) để trở về thư mục "xl", rồi nhấp vào thư mục "worksheets" và ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac).
 13. 13
  Mở thư mục ZIP. Nhấp đúp vào thư mục ZIP mà bạn đã tạo trước đó.
 14. 14
  Thay thư mục "worksheets" của thư mục ZIP bằng thư mục mà bạn đã sao chép. Truy cập thư mục "worksheets" của thư mục ZIP bằng cách nhấp đúp vào thư mục "xl", sau đó xóa thư mục "worksheets", nhấp vào một chỗ trống trong thư mục hiện tại và ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac). Thao tác này sẽ dán thư mục "worksheets" vừa sao chép vào thư mục ZIP.
 15. 15
  Chuyển thư mục ZIP thành tập tin Excel. Đóng thư mục ZIP, rồi thực hiện như sau:
  • Windows - Nhấp đúp vào thư mục ZIP, nhấp Đổi tên, thay đuôi "zip" bằng "xlsx" và ấn Enter. Nhấp vào Yes khi được hỏi.
  • Mac - Nhấp vào thư mục ZIP, nhấp File, nhấp Xem thông tin, thay "zip" trong tên bằng "xlsx" và ấn Return. Nhấp vào Sử dụng .xlsx khi được hỏi.
 16. 16
  Mở bảng tính Excel bằng cách nhấp đúp, rồi chỉnh sửa theo ý thích.
  • Nếu nhận được thông báo cho biết bảng tính Excel đã bị lỗi, có thể bạn đã xóa thêm mã nào khác khi muốn xóa thuật toán mật khẩu bảo vệ. Hãy lặp lại các bước trên, đảm bảo chỉ xóa ngoặc nhọn (</>) và phần chữ bên trong.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Bẻ khóa mật khẩu tập tin Excel

 1. 1
  Hiểu rằng bạn có thể không thành công trong việc bẻ khóa mật khẩu. Các phiên bản mới của Excel, chẳng hạn như Excel 2013 và 2016 sử dụng kỹ thuật mã hóa nâng cao khiến cho các phương pháp đoán mật khẩu được sử dụng trong hầu hết phần mềm bẻ khóa trở nên vô ích vì thời gian bẻ khóa mật khẩu (có thể mất từ vài tuần đến vài năm tùy theo độ phức tạp của mật khẩu).
  • Bạn không thể mở khóa tập tin Excel nếu không mua phần mềm bẻ khóa, vì phiên bản miễn phí của các phần mềm bẻ khóa thường chỉ áp dụng được đến Excel phiên bản 2010.
 2. 2
  Đảm bảo tập tin Excel đã được đặt mã bảo vệ. Nếu tập tin Excel đã được mã hóa thật sự, việc nhấp đúp vào tập tin sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi có thể xem nội dung của tập tin.
  • Nếu việc nhấp đúp vào tập tin Excel mở ra bảng tính Excel, tập tin Excel chỉ được khóa tính năng chỉnh sửa. Nếu vậy, bạn có thể dùng phương pháp trước để mở khóa.
 3. 3
  Mua phần mềm bẻ khóa Excel. Vì bạn không thể gỡ mật khẩu khỏi tập tin Excel, bạn cần dùng một phần mềm có trả phí để tìm mật khẩu rồi nhập vào tập tin.
  • Passware Excel Key là phần mềm bẻ khóa mật khẩu nổi tiếng có thể áp dụng được đến Excel phiên bản 2016.
  • Accent Excel Password Recovery và Rixler Excel Password Recovery Master là các lựa chọn khác, nhưng chỉ áp dụng được đến Excel phiên bản 2013.
 4. 4
  Cài đặt và mở phần mềm bẻ khóa mật khẩu. Quy trình này sẽ khác nhau tùy theo phần mềm và hệ điều hành của máy tính, nhưng trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ tải tập tin cài đặt, nhấp đúp vào tập tin rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và mở phần mềm sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.
 5. 5
  Chọn tập tin Excel. Sử dụng giao diện bẻ khóa mật khẩu, tìm tập tin Excel, nhấp để chọn và nhấp vào Mở (Open) hoặc Chọn (Choose).
  • Nhắc lại, bước này sẽ khác nhau tùy theo phần mềm bẻ khóa mật khẩu đã chọn. Ví dụ, nếu dùng Passware Excel Key, bạn phải nhấp vào Gỡ mật khẩu (Remove a password) trước khi có thể chọn tập tin.
 6. 6
  Chạy phần mềm bẻ khóa. Nếu cần, bạn nhấp vào nút Bắt đầu (Start) hoặc Chạy (Run) trong cửa sổ bẻ khóa mật khẩu để bắt đầu việc bẻ khóa mật khẩu của tập tin Excel.
  • Tại đây, bạn có thể chọn cách xử lý mật khẩu (chẳng hạn như đoán (brute-force)).
 7. 7
  Chờ kết quả. Tuy nhiên, phương pháp đoán có thể mất từ vài tiếng đến vài tháng để tìm thấy mật khẩu của tập tin Excel. Tùy thuộc vào nội dung của tập tin Excel, bạn nên từ bỏ nỗ lực tìm kiếm nếu không tìm ra mật khẩu sau một ngày.
  • Nếu phần mềm bẻ khóa mật khẩu tìm ra mật khẩu, màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ có mật khẩu. Bạn có thể nhập mật khẩu đó vào ô hiển thị khi mở tập tin Excel.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Trong hầu hết trường hợp, bạn không thể bẻ khóa mật khẩu của tập tin Excel đã mã khóa.
 • Microsoft không thể khôi phục mật khẩu Excel mà bạn đã quên.[1]

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết ai đó đang online trên FacebookBiết ai đó đang online trên Facebook
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạngKết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung GalaxyKhôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Tìm email lưu trữ trên GmailTìm email lưu trữ trên Gmail
Xóa lượt thích trên FacebookXóa lượt thích trên Facebook
Thu nhỏ màn hình trên máy tínhThu nhỏ màn hình trên máy tính
Thêm phông chữ vào PhotoshopThêm phông chữ vào Photoshop
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 41.508 lần.
Trang này đã được đọc 41.508 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo