Cách để Mở file .zip mà không cần phần mềm Winzip

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở một file ZIP (thư mục nén) để xem nội dung mà không cần sử dụng phần mềm WinZip hay bất kỳ chương trình trả phí có cùng chức năng nào khác.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng phần mềm tích hợp sẵn

 1. 1
  Nhấp đúp vào file ZIP. Trong hệ điều hành Mac OS X, Ubuntu Linux, Windows XP hoặc những phiên bản mới hơn[1], khi bạn nhấp đúp vào file ZIP, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Bạn có thể copy nội dung trong cửa sổ đó sang một thư mục khác.
  • Khi bạn nhấp đúp vào file ZIP, hệ điều hành OS X sẽ tạo một thư mục ngay bên cạnh file nén, nhưng không tự động mở nó.[2]
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào file ZIP. Đối với hệ điều hành Windows và Linux, bạn có thể nhấp chuột phải vào file ZIP và chọn “Extract All…” hay “Extract Here”. Tùy chọn “Extract All…” cho phép bạn thiết lập một đường dẫn cho thư mục giải nén, còn “Extract Here” sẽ giải nén thư mục và lưu nó trong cùng thư mục hiện hành với file ZIP.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Đối với hệ điều hành Mac

 1. 1
  Xác định vị trí của file ZIP. Bạn có thể nhập tên của tập tin vào ứng dụng Finder (tìm kiếm). Bạn sẽ thấy file có phần mở rộng ".zip".
  • Trên hệ điều hành Mac, các file ZIP được gọi là những thư mục "nén".
 2. 2
  Nhấp đúp vào file dữ liệu ZIP. Sau khi bạn nhấp đúp vào, thư mục nén sẽ lập tức bắt đầu sao chép nội dung của nó vào một thư mục thông thường trong cùng vị trí (ví dụ như ngoài màn hình).[3]
  • Thời gian sao chép tùy thuộc vào độ lớn của thư mục nén.
 3. 3
  Nhấp đúp vào thư mục vừa được tạo. Thư mục này có cùng nội dung với thư mục nén. Bạn có thể xem những dữ liệu không bị nén ở đây.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Đối với hệ điều hành Windows

 1. 1
  Xác định vị trí của file ZIP. Bạn có thể nhập tên của tập tin vào Start menu search bar (thanh công cụ tìm kiếm) nằm bên góc trái màn hình máy tính.
  • Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hay các phiên bản cũ hơn, trước hết bạn cần nhấp chuột vào nút Win ở góc trái thì mới được mở chức năng tìm kiếm.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào file ZIP. Sau đó, từ thư mục nén sẽ xuất hiện một trình đơn thả xuống với những tùy chọn dành cho việc thao tác với tệp.
  • Bạn cũng có thể nhấp đúp vào file nén nếu bạn chỉ muốn xem nội dung bên trong nó.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Extract All. Tùy chọn này nằm gần phía trên của trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Extract.Nút này nằm ở góc dưới, bên phải hộp thoại. Sau đó, nội dung trong file ZIP sẽ được trích xuất vào một thư mục thông thường ở cùng vị trí với thư mục nén.[4]
  • Bạn cũng có thể nhấp chuột vào Browse để chọn đường dẫn mới cho thư mục trích xuất (ví dụ: thư mục "Documents" hoặc màn hình máy tính).
 5. 5
  Nhấp đúp vào thư mục trích xuất. Tất cả nội dung được nén trong file ZIP đều nằm trong thư mục này. Bây giờ, bạn đã có thể xem những dữ liệu không bị nén.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trong khi thư mục đuôi .zip rất dễ mở thì những file có phần mở rộng .rar hay .7z yêu cầu bạn phải sử dụng chương trình hỗ trợ, chẳng hạn như phần mềm 7-zip.

Cảnh báo

 • Nếu bạn dự định tải bất kỳ phần mềm nào về, hãy tìm hiểu kỹ về nó trước khi tiến hành tải.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo