Cách để Mở các Tệp VCF

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

VCF, hoặc vCard, là một trong những loại tệp chuẩn dùng để lưu trữ thông tin liên hệ cho một người hoặc một địa điểm kinh doanh. Bạn có thể nhập những tập tin VCF vào gần như bất kỳ chương trình quản lý danh bạ nào, bất kể nó được cài đặt trên máy tính hay trực tuyến. Nếu bạn cần phải chỉnh sửa tệp VCF, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi sang định dạng Excel để chỉnh sửa dễ dàng.

Phương pháp 1 của 4:
Thêm một Tệp VCF vào Danh bạ Outlook của Bạn

 1. 1
  Nhấp vào File trên trình đơn và chọn "Open & Export".
 2. 2
  Chọn "Import/Export".
 3. 3
  Chọn "Import a VCARD File (.vcf)" và nhấp Next >.
 4. 4
  Duyệt tìm trên máy tính cho .vcf file và nhấp Open.
 5. 5
  Kiểm tra lại danh bạ mới của bạn. Danh bạ mới của bạn sẽ được liệt kê tại mục People của Outlook. Trong Outlook 2013, bạn có thể truy cập vào bằng cách nhấp thẻ People bên dưới của sổ.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Nhập tệp VCF vào Tài khoản Gmail Của Bạn

 1. 1
  Mở trang Danh bạ Gmail. Bạn có thể truy cập chính xác bằng cách nhập contacts.google.com.
 2. 2
  Nhấp vào nút “More” tại phần dưới danh sách liên hệ.
 3. 3
  Chọn "Import..." từ trình đơn.
 4. 4
  Nhấp chọn .Choose File . Chọn tệp .vcf mà bạn muốn thêm vào.
 5. 5
  Nhấp chọn nút "Import" một khi bạn đã chọn được tệp. Thông tin liên hệ sẽ được thêm vào Danh bạ của bạn.[2]
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Nhập tệp VCF vào Tài khoản iCloud Của Bạn

 1. 1
  Đăng nhập vào trang iCloud.
 2. 2
  Chọn "Contacts" từ trình đơn iCloud.
 3. 3
  Nhấp chọn nút "Gear" ở góc dưới bên trái và chọn "Import vCard...".
 4. 4
  Duyệt tìm trên máy tính của bạn tệp .vcf mà bạn muốn nhập. Những thông tin liên hệ sẽ được thêm vào Danh bạ iCloud của bạn.[3]
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Chỉnh sửa Tệp VCF với Excel

 1. 1
  Tải tiện ích "VCard to XLS". Đây là lệnh Excel miễn phí có thể chuyển tập tin .vcf sang định dạng .xls. Điều này cho phép bạn có thể chỉnh sửa dễ dàng tệp .vcf với nhiều mục lựa chọn. Bạn có thể tải nó từ sourceforge.net/projects/vcf-to-xls/. Bạn cần phải giải nén tập tin trước khi có thể sử dụng nó.
 2. 2
  Mở tệp .xls mà bạn đã tải xuống. Vô hiệu hóa "Protected Mode" bằng cách nhấp chọn nút "Enable Editing". Bạn cũng có thể kích hoạt lệnh này khi có nhắc nhở.
 3. 3
  Thực hiện theo các hướng dẫn để mở .vcf file.. Tập tin sẽ được chuyển đổi và sau đó sẽ được mở trong bản tính Excel mới.
 4. 4
  Xem xét và chỉnh sửa các tập tin. Bạn sẽ có thể thấy mỗi mục trong tệp .vcf tại mỗi hàng, với tất cả thông tin có sẵn ở mỗi cột. Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào bạn muốn.
 5. 5
  Xuât tập tin khi bạn hoàn thành. Một khi bạn hoàn tất việc thay đổi, hãy xuất nó ra như một tệp .csv, tệp này có thể được đọc bởi hầu hết các chương trình về danh bạ.
  • Nhấp vào File trên bảng chọn và chọn "Export".
  • Nhấp chọn "Change File Type" sau đó chọn "CSV (Comma delimited)".
  • Đặt tên cho tập tin và lưu lại.
 6. 6
  Nhập tập tin .csv vào chương trình quản lý danh bạ của bạn. Bạn có thể nhập tập tin .csv theo cách nhập tập tin .vcf thông thường. Hãy chọn ".csv" hoặc "CSV" khi được hỏi.[4]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 12.117 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo