Cách để Loại bỏ thuộc tính "Read only" trên tập tin MS Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tắt chế độ "Protected View"Thay đổi thuộc tính của fileLưu tập tin dưới định dạng khácLấy lại quyền quản trị đối với tập tin được khôi phục

Bạn cần chỉnh sửa một tài liệu Word nhưng lại được thông báo rằng mình không có quyền thực hiện các thay đổi? Điều này có nghĩa là tập tin đã được thiết lập dưới dạng "read-only" (chỉ được đọc) và bạn chỉ có thể đọc chứ không được phép thực hiện bất cứ thay đổi nào. Dưới đây là một số phương pháp để loại bỏ những hạn chế căn cứ vào cách thức mà tài liệu được thiết lập từ lúc ban đầu.

1
Tắt chế độ "Protected View"

 1. 1
  Mở tài liệu được bảo vệ bằng Word. Nếu đây là file mà bạn vừa tải trực tuyến về thì khi mở lên, tài liệu sẽ hiển thị trong chế độ bảo vệ Protected View. Điều này nhằm ngăn chặn việc chỉnh sửa, đồng thời ngăn không cho máy tính bị nhiễm vi-rút từ những tập tin độc hại.
  • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết bạn không có quyền mở tập tin, hãy đọc Phương pháp 4 trong bài này.
 2. 2
  Nhấp vào nút .Enable Editing (cho phép chỉnh sửa) trong thanh màu vàng ở đầu tài liệu được bảo vệ.
 3. 3
  Bắt đầu chỉnh sửa văn bản. Thường thì đây là tất cả những gì bạn cần làm để bắt đầu chỉnh sửa một tập tin vừa tải về máy. Nếu như bạn vẫn không thể chỉnh sửa tài liệu, đọc tiếp các bước dưới đây.

2
Thay đổi thuộc tính của file

 1. 1
  Mở thư mục chứa tập tin read-only lên. Có thể là thư mục Documents, Downloads, màn hình desktop hay những nơi khác, tùy vào vị trí mà tập tin được lưu ban đầu.
  • Nếu tập tin nằm trên đĩa CD hay DVD thì định dạng của nó sẽ luôn là read-only trừ khi bạn chép file vào máy tính.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào tập tin mà bạn muốn thao tác.
 3. 3
  Nhấp vào mục "Properties" (thuộc tính) nằm cuối menu.
 4. 4
  Bỏ chọn ô "Read-only".
 5. 5
  Nhấp vào nút .Apply (áp dụng).
 6. 6
  Thử chỉnh sửa tập tin. Nếu vẫn chưa được, hãy thực hiện tiếp những cách sau.

3
Lưu tập tin dưới định dạng khác

 1. 1
  Mở file read-only trên Word. Nếu không thể tắt thuộc tính read-only, hãy thử tạo một bản sao từ tập tin và thực hiện việc biên tập với bản sao đó.
 2. 2
  Nhấp vào File, chọn "Save As" (lưu mới).
 3. 3
  Đổi tên file để tên của bản sao khác đi một chút so với bản gốc.
 4. 4
  Mở bản sao mới lên.
 5. 5
  Bắt đầu chỉnh sửa văn bản. Bây giờ bạn đã có thể tiến hành chỉnh sửa trên phiên bản mới của tài liệu. Nếu bạn vẫn không thể làm điều này, hãy đọc tiếp bài viết.

4
Lấy lại quyền quản trị đối với tập tin được khôi phục

 1. 1
  Đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên. Có thể bạn cần quyền truy cập của quản trị viên thì mới thực hiện được việc chiếm quyền đối với tập tin mà bạn không có thẩm quyền xử lý.
  • Bạn sẽ gặp phải những thông báo lỗi về quyền ưu tiên đối với các tập tin đã được khôi phục từ ổ cứng khác hay được sao chép từ một thư mục người dùng mà bạn không thường được truy cập.
 2. 2
  Mở thư mục chứa tập tin read-only lên. Có thể là thư mục Documents, Downloads, màn hình desktop hay những nơi khác, tùy vào vị trí mà tập tin được lưu ban đầu.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào tập tin mà bạn muốn chiếm quyền quản lý rồi chọn "Properties".
 4. 4
  Chọn thẻ .Security, sau đó nhấp vào mục Advanced (nâng cao).
  • Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 8, hãy xem phần cuối của bài viết.
 5. 5
  Trong cửa sổ Advanced, chọn tab .Owner (người nắm quyền), sau đó chọn Edit (chỉnh sửa).
 6. 6
  Chọn người dùng mà bạn muốn chiếm quyền quản trị rồi nhấp .OK.
 7. 7
  Trở lại tab .Security (bảo mật) trong cửa sổ Properties.
 8. 8
  Nhấp vào nút .Edit.
 9. 9
  Chọn người dùng mà bạn muốn cấp toàn quyền truy cập, sau đó, đánh dấu vào "Allow" (cho phép) bên cạnh mục "Full Control" (toàn quyền).
  • Nếu người dùng mà bạn muốn chọn không có sẵn trong danh sách, nhấp vào Add... (thêm) rồi gõ tên người dùng đó.

Trên hệ điều hành Windows 8

 1. 1
  Sau khi nhấp vào nút .Advanced, bạn nhấp vào đường dẫn "Change" (thay đổi) nằm ở đầu cửa sổ.
 2. 2
  Nhập tên người dùng mà bạn muốn chiếm quyền quản trị file rồi nhấp OK.
 3. 3
  Đánh dấu vào ô "Replace owner on subcontainers and objects" nếu muốn thay đổi có tác dụng với các thư mục con. Sau đó, nhấp vào Apply, chọn Yes để chấp nhận.
 4. 4
  Tiếp tục, nhấp vào nút .Change permissions (thay đổi các quyền).
 5. 5
  Nhấp tiếp vào nút .Enable inheritance (cấp quyền thừa kế).
 6. 6
  Nhấp vào nút .Add rồi chọn đường dẫn "Select a principal" để chọn một người đứng đầu.
 7. 7
  Gõ tên người dùng mà bạn muốn cấp quyền.
 8. 8
  Nhấp vào "Show advanced permissions" (hiển thị các quyền nâng cao).
 9. 9
  Cuối cùng, đánh dấu vào ô "Full control".

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Remove the 'Read Only' Status on MS Word Documents, Español: eliminar el estado de Solo Lectura de documentos en MS Word, Italiano: Rimuovere l'Attributo 'Sola Lettura' a un Documento Microsoft Word, Português: Remover o Status de "Somente Leitura" nos Documentos do MS Word, Русский: удалить статус 'только для чтения' с документа MS Word, Bahasa Indonesia: Menghilangkan Status 'Read Only' pada Dokumen MS Word, Deutsch: Den Status "Nur lesen" in Word Dokumenten entfernen, Français: enlever l'attribut Lecture seule d'un document Microsoft Word, Nederlands: De Alleen lezen status van een Word document verwijderen, 中文: 在微软Word文档程序中移除“只读”状态, ไทย: ยกเลิกสถานะ 'Read Only' ของเอกสาร MS Word, العربية: إزالة حالة "للقراءة فقط" في مستندات مايكروسوفت وورد, 한국어: 워드 문서의 읽기 전용 해제하는 법, Türkçe: MS Word Belgelerinde 'Salt Okunur' Durumu Nasıl Kaldırılır

Trang này đã được đọc 39.653 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?