Cách để Liên kết các nội dung sách điện tử trên wikiHow.vn

2 Phương pháp:Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử - eBookCác phần mềm ứng dụng để quản lý và thao tác với sách điện tử - eBook

Sách điện tử – eBook[1] là một phần quan trọng và không thể tách rời của các thư viện trong kỷ nguyên số hiện nay. Bài viết này có mong muốn trở thành một điểm tham chiếu bằng tiếng Việt cho các thông tin có liên quan tới sách điện tử trên wikiHow.vn[2] và hy vọng các thông tin đó sẽ luôn được cập nhật theo thời gian.

1
Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử - eBook

  1. 1
    Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử – eBook.
  2. 2
    Các kho sách điện tử về công nghệ thông tin.

Khuyến cáo

  • Bạn nên thường xuyên ghé xem để thấy được các nội dung được cập nhật nhất của bài viết này.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở | Truy cập mở | OER

Trang này đã được đọc 194 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?