Cách để Liên kết các nội dung sách điện tử trên wikiHow.vn

2 Phương pháp:Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử - eBookCác phần mềm ứng dụng để quản lý và thao tác với sách điện tử - eBook

Sách điện tử – eBook[1] là một phần quan trọng và không thể tách rời của các thư viện trong kỷ nguyên số hiện nay. Bài viết này có mong muốn trở thành một điểm tham chiếu bằng tiếng Việt cho các thông tin có liên quan tới sách điện tử trên wikiHow.vn[2] và hy vọng các thông tin đó sẽ luôn được cập nhật theo thời gian.

1
Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử - eBook

Khuyến cáo

  • Bạn nên thường xuyên ghé xem để thấy được các nội dung được cập nhật nhất của bài viết này.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons

Cách để

Hiểu thanh thực đơn của Audacity

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Cách để

Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video

Cách để

Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Cách để

Sử dụng công cụ biên độ trong Audacity

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở | Truy cập mở | OER

Trang này đã được đọc 346 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?