Cách để Liên kết Facebook với Twitter

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bằng cách liên kết tài khoản Facebook với tài khoản Twitter, bạn sẽ dễ dàng chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn bè và người theo dõi. Nếu muốn tìm hiểu cách làm chỉ bằng vài bước đơn giản, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Các bước

 1. 1
  Truy cập đường dẫn này.
 2. 2
  Nhấp vào "Link my Profile to Twitter" (Liên kết Trang cá nhân của tôi với Twitter).
 3. 3
  Nhấp vào "Authorize app (Ủy quyền cho ứng dụng)." Bước này cho phép tài khoản Facebook đăng bài viết lên tài khoản Twitter.
 4. 4
  Thay đổi thiết lập cài đặt cần thiết. Bạn sẽ được thông báo rằng Twitter đã liên kết với trang cá nhân Facebook. Lúc này, các ô đánh dấu sẽ xuất hiện bên cạnh những mục sau: cập nhật trạng thái, hình ảnh, ghi chú, video, đường dẫn, và sự kiện. Nếu không muốn liên kết bất kỳ mục nào kể trên với Twitter, bạn có thể bỏ chọn và nhấp vào "Save changes" (Lưu thay đổi).
  • Bạn cũng có thể thực hiện các bước tương tự để liên kết tài khoản Twitter với tài khoản Facebook.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chỉ có những bài viết được đánh dấu Public (Công khai) trên facebook thì mới tự động hiển thị lên Twitter. Rõ ràng đây chỉ dành cho những bài cần tăng lượng khán giả mà Facebook không thể chia sẻ cho nhiều người xem.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Twitter
Trang này đã được đọc 2.289 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo