Bài viết wikiHow này sẽ hướng dẫn bạn cách để liên hệ với một nhà bán hàng trên trang Amazon. Các sản phẩm được giao hàng bởi Amazon thường được quản lý bởi dịch vụ khách hàng của Amazon. Nếu một sản phẩm được bán và giao hàng bởi bên thứ ba, bạn có thể chọn "Get help with order" (Yêu cầu hỗ trợ đơn hàng) trong danh sách các Orders (Đơn hàng). Mặc khác, bạn có thể chọn tên của bên bán hàng thứ ba và đặt câu hỏi.

Phương pháp 1 của 2:
Liên hệ với bên bán hàng thứ ba

 1. 1
  Truy cập trang https://www.amazon.com. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào trên Mac hay PC.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp chuột vào Account & Lists (Tài khoản & Danh sách) ở góc phải phía trên màn hình và chọn Sign In (Đăng nhập). Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu được liên kết với tài khoản Amazon của bạn.
 2. 2
  Nhấp chuột vào nút Orders (Đơn hàng). Nút này nằm ở góc phải phía trên màn hình. Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng trước đây của mình.
 3. 3
  Chọn tên người bán hàng. Tên người bán hàng nằm kế bên mục "Sold By:" (Được bán bởi) phía dưới tên mặt hàng.
 4. 4
  Nhấp chuột vào nút Ask a Question (Đặt câu hỏi). Đó là nút màu vàng nằm ở phía trên cùng màn hình.
 5. 5
  Chọn một loại tùy chọn kế bên mục "I need assistance with" (Tôi cần hỗ trợ). Các tùy chọn của bạn là "An order I placed" (Đơn hàng tôi đã đặt) hoặc "An item for sale" (Một mặt hàng).
 6. 6
  Chọn một tiêu đề. Sử dụng danh sách xổ xuống kế bên mục "Select a Subject" (Chọn tiêu đề) để chọn một tiêu đề:
  • Shipping. (Giao hàng)
  • Returns and Refund Policy. (Chính sách trả hàng và hoàn tiền)
  • Product Customization. (Tuỳ chỉnh sản phẩm theo yêu cầu)
  • Other Question. (Câu hỏi khác)
 7. 7
  Nhấp chuột vào nút Write message (Viết tin nhắn). Nó là nút màu vàng nằm ở dưới cùng màn hình khi bạn chọn tiêu đề.
 8. 8
  Viết tin nhắn. Viết tin nhắn của bạn vào hộp nhập văn bản. Giới hạn tin nhắn trong vòng 4000 ký tự.
  • Nếu cần thiết, bạn có thể chọn nút "Add attachment" (Thêm đính kèm) để đính kèm một hình ảnh hoặc tập tin.
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút Send e-mail (Gửi email). Nó là nút màu vàng nằm ở dưới cùng màn hình. Bước này sẽ gửi tin nhắn của bạn bằng email. Nhà bán hàng sẽ phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc.
  • Một cách khác là bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Amazon qua số điện thoại 910-833-8343, nếu sản phẩm được vận chuyển bởi Amazon.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Yêu cầu hỗ trợ đơn hàng

 1. 1
  Truy cập trang https://www.amazon.com. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào trên Mac hay PC.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp chuột vào Account & Lists (Tài khoản & Danh sách) ở góc phải phía trên màn hình và sau đó chọn Sign In (Đăng nhập). Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Amazon của bạn.
 2. 2
  Nhấp chuột vào nút Orders (Đơn hàng). Nút này nằm ở góc phải phía trên màn hình. Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng trước đây của mình.
 3. 3
  Nhấp chuột vào nút Get help with an order (Yêu cầu hỗ trợ đơn hàng) Nó là nút màu vàng thứ ba từ trên xuống.
  • Tùy chọn này chỉ hiển thị cho bên bán hàng thứ ba tự chịu trách nhiệm giao hàng. Đối với bên bán hàng thứ ba mà giao hàng qua Amazon, hãy sử dụng Cách 1 để liên hệ với bên bán, hoặc gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Amazon theo số điện thoại 910-833-8343.[1]
 4. 4
  Chọn một vấn đề. Chọn bất kỳ tùy chọn nào dưới đây để mô tả vấn đề của bạn, hoặc chọn "Other issue" (Vấn đề khác) để xem thêm các tùy chọn khác như sau;
  • Package didn't arrive. (Không nhận được hàng)
  • Damaged or defective item. (Sản phẩm bị hư hoặc bị lỗi)
  • Different from what I ordered. (Hàng khác với hàng đã đặt)
  • No longer needed. (Không cần nữa)
  • Other issue. (Vấn đề khác)
 5. 5
  Viết tin nhắn. Viết tin nhắn của bạn gửi cho bên bán hàng vào hộp nhập văn bản hiển thị "Describe your issue" (Mô tả vấn đề của bạn).
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút Send (Gửi). Nó là nút màu vàng nằm dưới hộp nhập văn bản. Bước này sẽ gửi tin nhắn của bạn. Nhà bán hàng sẽ phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính NPV

Cách để

Kiểm tra tờ 100 đô la Mỹ

Cách để

Nhận biết Tiền Đô la Mỹ Giả

Cách để

Tính Giá trị Trái phiếu

Cách để

Nhận biết số tài khoản ngân hàng của bạn

Cách để

Lập kế hoạch tiếp thị

Cách để

Kiếm tiền

Cách để

Trở thành một quản lý giỏi

Cách để

Tính Chi phí Hoạt động Chung

Cách để

Tính Hữu dụng Biên

Cách để

Tính chi phí sử dụng nợ

Cách để

Định giá đồ đạc đã qua sử dụng

Cách để

Giữ Khách hàng

Cách để

Đầu tư
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.217 lần.
Trang này đã được đọc 2.217 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo