Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn doanh nghiệp bằng Microsoft Excel trên máy tính Windows và Mac. Bạn có thể tạo hóa đơn theo cách thủ công hoặc chọn mẫu có sẵn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng mẫu trên Windows

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Chương trình có biểu tượng màu xanh lá với chữ "X" trắng bên trên. Trang chủ Microsoft Excel sẽ mở ra.
 2. 2
  Tìm mẫu hóa đơn. Nhập invoice vào thanh tìm kiếm đầu trang, sau đó nhấn Enter để tìm mẫu hóa đơn.
  • Để tìm mẫu, máy tính phải đang kết nối Internet.
 3. 3
  Chọn mẫu. Nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng để mở trong cửa sổ mới.
 4. 4
  Nhấp vào nút Create (Tạo) nằm bên phải bản xem trước của mẫu. Mẫu sẽ mở ra trên Microsoft Excel.
 5. 5
  Chỉnh sửa mẫu cho phù hợp với nhu cầu. Ví dụ, hầu hết mẫu đều có sẵn mục "Company" ở đầu trang; hãy thay tiêu đề này bằng tên công ty của bạn.
  • Để chỉnh sửa văn bản trên tài liệu Excel, bạn nhấp đúp vào mục văn bản rồi xóa hoặc thay thế bằng nội dung khác.
 6. 6
  Điền vào hóa đơn. Nhập bất kỳ thông tin nào được yêu cầu trong mẫu hóa đơn nhằm đảm bảo rằng tổng sau cùng sẽ khớp với con số thực tế.
  • Chẳng hạn, một số mẫu thanh toán sẽ yêu cầu bạn nhập tiền công theo giờ hoặc định phí.
  • Hầu hết các mẫu thanh toán sử dụng công thức để nhân tiền công theo giờ với số giờ làm việc và hiển thị kết quả vào ô "Final Total" (Tổng sau cùng).
 7. 7
  Lưu hóa đơn. Nhấp vào thẻ File (Tập tin) ở phía trên bên trái trang, chọn Save As (Lưu thành), nhấp đúp vào vị trí lưu, nhập tên hóa đơn rồi nhấp Save (Lưu). Hóa đơn tùy chỉnh của bạn sẽ được lưu vào nơi đã chọn và sẵn sàng để gửi.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng mẫu trên Mac

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Chương trình có biểu tượng màu xanh lá với chữ "X" trắng bên trên. Trang chủ Microsoft Excel sẽ mở ra.
 2. 2
  Nhấp vào mục trình đơn File ở phía trên bên trái trang. Một trình đơn sẽ thả xuống ngay bên dưới.
 3. 3
  Nhấp vào New from Template (Mới từ mẫu). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Trang mới với các tùy chọn mẫu sẽ mở ra.
 4. 4
  Tìm mẫu hóa đơn. Nhập invoice vào thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải trang, sau đó nhấn Return.
  • Để tìm mẫu, máy tính phải đang kết nối Internet.
 5. 5
  Chọn mẫu. Nhấp vào mẫu để mở cửa sổ hiển thị mẫu xem trước.
 6. 6
  Nhấp vào nút Open (Mở) nằm trên cửa sổ xem trước. Mẫu hóa đơn sẽ được mở ra như tài liệu mới.
 7. 7
  Chỉnh sửa mẫu cho phù hợp với nhu cầu. Ví dụ, hầu hết mẫu đều có mục "Company" ở đầu trang; hãy thay tiêu đề này bằng tên công ty của bạn.
  • Để chỉnh sửa văn bản trên tài liệu Excel, bạn nhấp đúp vào mục văn bản rồi xóa hoặc thay thế bằng nội dung khác.
 8. 8
  Điền vào hóa đơn. Nhập bất kỳ thông tin nào được yêu cầu trong mẫu hóa đơn nhằm đảm bảo rằng tổng sau cùng sẽ khớp với con số thực tế.
  • Chẳng hạn, một số mẫu thanh toán sẽ yêu cầu bạn nhập tiền công theo giờ hoặc định phí.
  • Hầu hết các mẫu thanh toán sử dụng công thức để nhân tiền công theo giờ với số giờ làm việc và hiển thị kết quả vào ô "Final Total".
 9. 9
  Lưu hóa đơn. Nhấp vào thẻ File ở phía trên bên trái trang, chọn Save As, nhấp đúp vào vị trí lưu, nhập tên hóa đơn rồi nhấp Save. Hóa đơn tùy chỉnh của bạn sẽ được lưu vào nơi đã chọn và sẵn sàng để gửi.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Tạo hóa đơn theo cách thủ công

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Chương trình có biểu tượng màu xanh lá với chữ "X" trắng bên trên. Trang chủ Microsoft Excel sẽ mở ra.
 2. 2
  Nhấp vào Blank Workbook (Tập hợp bảng tính trống). Tùy chọn này ở phía trên bên trái trang chủ Excel. Một trang tính trống sẽ mở ra.
  • Trên Mac, hãy bỏ qua bước này nếu Excel mở ra tài liệu trống.
 3. 3
  Tạo tiêu đề hóa đơn. Tiêu đề phải bao gồm thông tin như sau:
  • Tên công ty - Tên công ty phát hành hóa đơn.
  • Từ mô tả - Từ "Hóa đơn" hoặc mô tả về loại hóa đơn, chẳng hạn như "Price Quote" (Báo Giá) nếu bạn đang báo giá về dịch vụ của công ty cho khách hàng thay vì lập hóa đơn thanh toán họ.
  • Ngày - Ngày mà bạn lập hóa đơn.
  • Số - Số hóa đơn. Bạn có thể sử dụng hệ thống đánh số toàn cầu với tất cả khách hàng, hoặc đánh số riêng từng khách hàng. Nếu chọn đánh số với từng khách hàng, bạn có thể bao gồm tên khách hoặc số trong số hóa đơn, chẳng hạn như "Westwood1."
 4. 4
  Nhập địa chỉ người gửi và người nhận. Thông tin này sẽ hiển thị gần đầu hóa đơn, cùng với thông tin của bạn ở trên và khách hàng bên dưới.
  • Thông tin liên hệ người gửi gồm có tên bạn, địa chỉ công ty, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
  • Thông tin khách hàng bao gồm tên công ty, tên tài khoản người thanh toán và địa chỉ khách hàng. Bạn cũng có thể bao gồm số điện thoại và địa chỉ email khách hàng.
 5. 5
  Nhập thông tin lập hóa đơn. Bạn có thể dành ra một cột để mô tả ngắn gọn về sản phẩm hoặc dịch vụ, cột dành cho số lượng, cột dành cho đơn giá hoặc giá tiền và cột tính tổng số tiền đối với số lượng hàng hóa đã mua.
 6. 6
  Hiển thị số tiền của hóa đơn tổng. Số liệu này có thể được tính bằng hàm SUM của Excel và đặt bên dưới cột tính của từng khoản chi phí.
  • Ví dụ: nếu ô B3 có 130.000 tiền sản phẩm và B4 là 270.000, bạn có thể nhập công thức =SUM(B3,B4) vào ô B5, kết quả 400.000 sẽ hiện ra trong ô này.
  • Nếu bạn có tiền công theo giờ (ví dụ: 30.000) ở ô B3 và số giờ (ví dụ: 3) trong ô B4, bạn có thể nhập =SUM(B3*B4) vào ô B5.
 7. 7
  Bao gồm các điều khoản thanh toán. Nội dung này có thể hiển thị ở phía trên hoặc bên dưới thông tin lập hóa đơn. Những điều khoản thanh toán phổ biến bao gồm: "Đến hạn khi nhận", "Đến hạn trong vòng 14 ngày", "Đến hạn trong vòng 30 ngày" hoặc "Đến hạn trong vòng 60 ngày".
  • Bên dưới hóa đơn, bạn cũng có thể bao gồm ghi chú đề cập đến phương thức thanh toán được chấp nhận, thông tin tổng quan hoặc lời cảm ơn đến khách hàng vì đã mua sắm cùng bạn.
 8. 8
  Lưu hóa đơn. Sử dụng tên có thể phân biệt hóa đơn này với những giấy tờ khác mà bạn cần gửi cho khách hàng nếu cần thiết. Để lưu hóa đơn:
  • Trên Windows - Nhấp vào File ở phía trên bên trái trang, chọn Save As, nhấp đúp vào nơi lưu, nhập tên hóa đơn và nhấp Save.
  • Trên Mac - Nhấp vào mục trình đơn File, chọn Save As, nhập tên cho hóa đơn và nhấp Save.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể lưu hóa đơn thành mẫu để sử dụng trong tương lai.

Cảnh báo

 • Khi lập hóa đơn, bạn cần cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.130 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 3.130 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo