Cách để Lập bảng tính trong Excel

Bảng tính là công cụ tuyệt vời giúp bạn tính tổng nhiều thứ khác nhau. Bài viết này hướng dẫn cách để lập bảng tính cơ bản trong Microsoft Excel dưới dạng một báo cáo chi phí đơn giản.

Các bước

 1. 1
  Mở Excel.
 2. 2
  Lưu ý rằng có nhiều hàng và nhiều cột.
  • Mỗi cột đều có một chữ cái in hoa ở phía trên cùng để bạn biết đó là cột nào.
  • Mỗi hàng đều có số nằm ở ngay bên trái cột đầu tiên để bạn biết đó là hàng nào.
  • Vị trí của mỗi ô được xác định bằng chữ cái của cột đi kèm với số hàng. Ví dụ: Vị trí của ô nằm ở cột đầu tiên, hàng đầu tiên là A1. Vị trí của ô nằm tại cột thứ hai, hàng thứ ba là B3.
  • Nếu nhấp vào một ô, vị trí của ô đó sẽ xuất hiện ngay trên cột A.
 3. 3
  Nhấp ô A1 rồi gõ: Item (Khoản).
 4. 4
  Nhấp ô B1 rồi gõ: Cost (Chi phí).
 5. 5
  Nhấp ô A2 rồi gõ: Printing (In ấn).
 6. 6
  Nhấp ô B2 rồi gõ 80.00.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B2, số 80 sẽ xuất hiện trong ô B2.
 7. 7
  Nhấp ô A3 rồi gõ: Postage (Bưu phí).
 8. 8
  Nhấp ô B3 rồi gõ: 75.55.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B3, số 75.55 sẽ xuất hiện trong ô B3.
 9. 9
  Nhấp ô A4 rồi gõ: Envelopes (Phong bì).
 10. 10
  Nhấp ô B4 rồi gõ: 6.00.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B4, số 6 sẽ xuất hiện trong ô B4.
 11. 11
  Nhấp ô A5 rồi gõ: Total (Tổng).
 12. 12
  Nhấp ô B5 rồi gõ: =SUM(B2:B4).
 13. 13
  Nhấp sang một ô khác. Số tổng 161.55 sẽ xuất hiện trong ô B5.
  • SUM(B2:B4) là công thức tính. Công thức này được sử dụng để thực hiện các phép tính toán học trong Excel. Bạn phải gõ dấu bằng (=) phía trước công thức để Excel biết rằng đó là một công thức tính.
 14. 14
  Nhấp Save (Lưu).

Lời khuyên

 • Cách trên đây có thể được áp dụng với Excel 2003 hoặc các phiên bản Excel cũ hơn.
 • Lựa chọn các ô từ B2 đến B4.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính chạy hệ điều hành Windows/Mac OSX
 • Microsoft Excel

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 57 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Make a Spreadsheet in Excel, Français: créer une feuille de calcul dans Excel, Italiano: Fare un Foglio di Lavoro su Excel, Deutsch: Tabellen in Excel erstellen, Português: Criar Planilhas no Excel, Русский: создать таблицу в Excel, Bahasa Indonesia: Membuat Lembar Kerja di Excel, Nederlands: Een spreadsheet maken in Excel, 中文: 在Excel里制作电子表格, العربية: إنشاء جدول بيانات في برنامج اكسل, ไทย: สร้าง Spreadsheet ใน Excel, 日本語: Excelでスプレッドシートを作成する, 한국어: 엑셀로 스프레드시트 만드는 방법, हिन्दी: एक्सेल (Excel) में स्प्रेडशीट (Spreadsheet) बनाएँ, Türkçe: Excel'de Hesap Tablosu Nasıl Yapılır, Español: hacer una hoja de cálculo de Excel

Trang này đã được đọc 11.172 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?