Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bảng tính là công cụ tuyệt vời giúp bạn tính tổng nhiều thứ khác nhau. Bài viết này hướng dẫn cách để lập bảng tính cơ bản trong Microsoft Excel dưới dạng một báo cáo chi phí đơn giản.

Các bước

 1. 1
  Mở Excel.
 2. 2
  Lưu ý rằng có nhiều hàng và nhiều cột.
  • Mỗi cột đều có một chữ cái in hoa ở phía trên cùng để bạn biết đó là cột nào.
  • Mỗi hàng đều có số nằm ở ngay bên trái cột đầu tiên để bạn biết đó là hàng nào.
  • Vị trí của mỗi ô được xác định bằng chữ cái của cột đi kèm với số hàng. Ví dụ: Vị trí của ô nằm ở cột đầu tiên, hàng đầu tiên là A1. Vị trí của ô nằm tại cột thứ hai, hàng thứ ba là B3.
  • Nếu nhấp vào một ô, vị trí của ô đó sẽ xuất hiện ngay trên cột A.
 3. 3
  Nhấp ô A1 rồi gõ: Item (Khoản).
 4. 4
  Nhấp ô B1 rồi gõ: Cost (Chi phí).
 5. 5
  Nhấp ô A2 rồi gõ: Printing (In ấn).
 6. 6
  Nhấp ô B2 rồi gõ 80.00.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B2, số 80 sẽ xuất hiện trong ô B2.
 7. 7
  Nhấp ô A3 rồi gõ: Postage (Bưu phí).
 8. 8
  Nhấp ô B3 rồi gõ: 75.55.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B3, số 75.55 sẽ xuất hiện trong ô B3.
 9. 9
  Nhấp ô A4 rồi gõ: Envelopes (Phong bì).
 10. 10
  Nhấp ô B4 rồi gõ: 6.00.
  • Sau khi nhấp ra ngoài ô B4, số 6 sẽ xuất hiện trong ô B4.
 11. 11
  Nhấp ô A5 rồi gõ: Total (Tổng).
 12. 12
  Nhấp ô B5 rồi gõ: =SUM(B2:B4).
 13. 13
  Nhấp sang một ô khác. Số tổng 161.55 sẽ xuất hiện trong ô B5.
  • SUM(B2:B4) là công thức tính. Công thức này được sử dụng để thực hiện các phép tính toán học trong Excel. Bạn phải gõ dấu bằng (=) phía trước công thức để Excel biết rằng đó là một công thức tính.
 14. 14
  Nhấp Save (Lưu).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Cách trên đây có thể được áp dụng với Excel 2003 hoặc các phiên bản Excel cũ hơn.
 • Lựa chọn các ô từ B2 đến B4.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính chạy hệ điều hành Windows/Mac OSX
 • Microsoft Excel

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Uốn cong chữ trên MS WordUốn cong chữ trên MS Word
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Xóa trang trắng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 57 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 24.999 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 24.999 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo