Tải về bản PDF Tải về bản PDF

UDID là từ viết tắt của Unique Device Identifier: định danh thiết bị duy nhất. Cách nhanh nhất để xem mã UDID là kết nối thiết bị iOS với máy tính và mở trang Summary (Tổng quan) trên iTunes. Nếu như không có quyền truy cập thiết bị này, bạn có thể sử dụng các bản sao lưu iTunes cũ để tìm UDID. Ngoài iTunes, các công cụ hệ thống trên máy tính Mac hoặc Windows cũng có thể giúp bạn tìm UDID. Cách xem UDID trực tiếp trên thiết bị iOS không còn khả dụng, vì phương pháp này đã bị một số nhà phát triển ứng dụng lợi dụng để theo dõi người dùng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Sử dụng iTunes

 1. 1
  Kết nối thiết bị iOS với máy tính. Nếu bạn không giữ thiết bị iOS này nhưng đã từng sao lưu trên máy tính bằng iTunes trước đó, hãy xem một trong các phần sau.[1]
 2. 2
  Khởi chạy iTunes.
 3. 3
  Nhấp vào nút hình thiết bị iOS. Biểu tượng này thường nằm bên phải trình đơn lựa chọn thư viện, đầu cửa sổ iTunes. Nếu như chỉ vừa mới kết nối thiết bị với máy tính, có thể bạn phải chờ một lúc thì biểu tượng này mới hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ "Summary" nằm trong trình đơn hiện ra bên trái sau khi bạn chọn thiết bị.
 5. 5
  Nhấp vào mục "Serial Number" (Số serial) nằm đầu trang "Summary". Khi bạn nhấp vào đó, số serial sẽ chuyển thành mã UDID.
 6. 6
  Nhấp phải vào UDID và chọn "Copy" (Sao chép). Bạn cũng có thể nhấn Command+C (macOS) hoặc Ctrl+C (Windows) để sao chép ngay mà không cần chọn.
 7. 7
  Dán mã UDID vào nơi mà bạn cần. Bạn có thể dán mã UDID vào tài liệu để lưu lại, hoặc gửi email đến nhà phát triển yêu cầu thông tin này.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Sử dụng bản sao lưu iTunes (macOS)

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Go. Nếu như không thấy trình đơn này trong thanh menu, bạn cần nhấp vào màn hình desktop trước.
 2. 2
  Nhấn giữ . Opt. Các tùy chọn trình đơn bổ sung sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào "Library" (Thư viện). Tùy chọn này chỉ hiện ra khi bạn nhấn giữ nút Opt.
 4. 4
  Nhấp đúp vào thư mục "Application Support".
 5. 5
  Nhấp đúp vào thư mục "MobileSync".
 6. 6
  Nhấp đúp vào thư mục "Backup".
 7. 7
  Quan sát tên các thư mục để xác định mã UDID. iTunes đánh dấu các bản sao lưu bằng mã UDID của thiết bị đó. Bản sao lưu đầu tiên của thiết bị sẽ chỉ sử dụng mã UDID làm tên thư mục, còn tên của những bản sao lưu tiếp theo sẽ là mã UDID cùng với ngày tạo.
  • Nếu bạn đã sao lưu nhiều thiết bị, hãy nhấp vào nút "List View" (Chế độ xem danh sách) và dựa vào cột "Date Modified" (Ngày sửa đổi) nhằm xác định thiết bị của thư mục.
 8. 8
  Nhấp phải vào thư mục đó và chọn "Rename" (Đổi tên). Nếu như chuột chỉ có một nút bấm, hãy nhấn giữ Ctrl đồng thời nhấp vào thư mục.
  • Nhấp phải vào thư mục sao lưu đầu tiên (không có ngày).
 9. 9
  Nhấn . Command+C để sao chép mã UDID. Sau đó, bạn sẽ có thể dán mã vào bất cứ đâu. Bạn phải thận trọng để tên thư mục không bị thay đổi trong quá trình sao chép mã UDID, nếu điều đó xảy ra, có khả năng bản sao lưu sẽ không thể được khôi phục đúng cách.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Sử dụng bản sao lưu iTunes (Windows)

 1. 1
  Nhấn . Win+R. Các tập tin sao lưu iTunes có thể được sử dụng để xác định mã UDID, cách này hữu dụng nếu bạn không có quyền truy cập thiết bị hoặc không thể kết nối với iTunes vào lúc này.
 2. 2
  Nhập .%appdata% và nhấn Enter.
 3. 3
  Nhấp đúp vào thư mục "Apple Computer".
 4. 4
  Nhấp đúp vào thư mục "MobileSync".
 5. 5
  Nhấp đúp vào thư mục "Backup".
 6. 6
  Kiểm tra tên thư mục để xác định mã UDID. Khi bản sao lưu được tạo trên iTunes, tên thư mục sẽ là mã UDID của thiết bị đó. Tên của bản sao lưu đầu tiên được tạo sẽ chỉ gồm 40 ký tự UDID, còn những bản sao lưu tiếp theo sẽ có thêm ngày phía sau.
 7. 7
  Nhấp phải vào thư mục với tên mã UDID mà bạn cần. Nếu có nhiều bản sao lưu của cùng một thiết bị, hãy nhấp phải vào bản đầu tiên.
 8. 8
  Chọn "Rename". Toàn bộ mã UDID sẽ được tô sáng.
 9. 9
  Nhấn .Ctrl+C để sao chép mã UDID. Sau đó, bạn sẽ có thể dán mã vào bất cứ đâu. LSau đó, bạn sẽ có thể dán mã vào bất cứ đâu. Bạn phải thận trọng để tên thư mục không bị thay đổi trong quá trình sao chép mã UDID, nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ không thể sử dụng bản sao lưu để khôi phục thiết bị iOS.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Sử dụng báo cáo hệ thống (macOS)

 1. 1
  Kết nối thiết bị iOS với máy Mac. Bạn có thể sử dụng công cụ báo cáo hệ thống trên máy Mac để tìm mã UDID mà không cần sử dụng iTunes.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Apple.
 3. 3
  Nhấp vào "About This Mac".
 4. 4
  Nhấp vào nút "System Report" (Báo cáo hệ thống). Trên máy Mac đời cũ, bạn sẽ nhấp vào "More Info" (Thông tin khác) và chọn "System Report."
 5. 5
  Nhấp vào mục "USB" nằm trong phần "Hardware" (Phần cứng). Tùy chọn này thường nằm cuối danh sách.
 6. 6
  Nhấp vào thiết bị iOS nằm trong "cây thiết bị USB".
 7. 7
  Tìm mục "Serial Number". Dù tên là "Serial Number" nhưng mục này chính là mã UDID của thiết bị.
 8. 8
  Nhấp đúp vào mã UDID. Mã sẽ được tô sáng để bạn dễ dàng sao chép.
 9. 9
  Nhấn . Command+C để sao chép mã UDID. Bạn cũng có thể nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nhấp vào vùng được tô sáng và chọn "Copy". Bây giờ, bạn có thể dán mã UDID vào bất cứ đâu.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Sử dụng Registry (Windows)

 1. 1
  Kết nối thiết bị iOS với máy tính Windows. Windows Registry sẽ cho phép bạn tìm mã UDID của thiết bị iOS mà không cần cài đặt hay mở iTunes.
 2. 2
  Nhấn . Win+R.
 3. 3
  Nhập .regedit và nhấn Enter.
 4. 4
  Nhấp vào "Yes" để tiếp tục khi được nhắc.
 5. 5
  Nhấp vào thư mục "HKEY_LOCAL_MACHINE" để mở rộng.
 6. 6
  Nhấp vào thư mục "SYSTEM" để mở rộng.
 7. 7
  Nhấp vào thư mục "CurrentControlSet" để mở rộng.
 8. 8
  Nhấp vào thư mục "Enum" để mở rộng.
 9. 9
  Nhấp vào thư mục "USB" để mở rộng.
 10. 10
  Mở rộng thư mục "VID..." cho đến khi bạn tìm được mã UDID. Tại đây sẽ có nhiều thư mục với tên bắt đầu bằng "VID". Hãy mở rộng từng thư mục cho đến khi bạn tìm được thư mục có tên gồm 40 ký tự, đây là mã UDID của thiết bị iOS. Thư mục này sẽ có tên khác với hầu hết các thư mục còn lại.
 11. 11
  Nhấp phải vào thư mục có tên chứa mã UDID.
 12. 12
  Chọn "Rename". Toàn bộ tên thư mục sẽ được tô sáng.
 13. 13
  Nhấn .Ctrl+C để sao chép mã UDID. Bây giờ bạn có thể dán mã vào bất cứ đâu.[2]
  • Bạn cần chắc chắn rằng mình không thực sự đổi tên thư mục sau khi chọn mã UDID. Nếu điều đó xảy ra, iPhone có thể ngừng kết nối với máy tính.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPadChuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPad
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Bật chế độ nhà phát triển trên iPhoneBật chế độ nhà phát triển trên iPhone
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Kiểm tra băng tần WiFi trên iPhoneKiểm tra băng tần WiFi trên iPhone
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Thay đổi âm thanh thông báo của ứng dụng trên iPhoneThay đổi tiếng thông báo của ứng dụng trên iPhone
Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Thêm nhạc chuông vào iPhoneThêm nhạc chuông vào iPhone
Thay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhoneThay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhone
Chép Ảnh từ iPhone sang iPadChép Ảnh từ iPhone sang iPad
Tháo mở iPhoneTháo mở iPhone
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.769 lần.
Trang này đã được đọc 1.769 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo