Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy lại tài khoản Facebook của mình sau khi kẻ xấu đã chiếm quyền truy cập. Bạn có thể thực hiện điều này theo cách dễ dàng nhất là thay đổi mật khẩu. Nếu không thể đổi mật khẩu, bạn có thể báo cáo với Facebook rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Đặt lại mật khẩu trên di động

 1. 1
  Mở Facebook. Ứng dụng này có hình chữ "f" màu trắng trên nền xanh nước biển đậm. Đây là bước mở trang đăng nhập trong trường hợp bạn đã bị thoát khỏi tài khoản.
 2. 2
  Chạm vào Need Help? (Cần trợ giúp?). Liên kết này nằm ở phía dưới trường địa chỉ email và mật khẩu. Một trình đơn sẽ hiện ra.
  • Nếu bạn nhìn thấy Forgot Password? trên trang, hãy bỏ qua bước này.
 3. 3
  Chạm vào Forgot Password? (Quên mật khẩu?). Nó nằm trong trình đơn. Bước này sẽ chuyển hướng bạn đến trang đặt lại mật khẩu của Facebook.
 4. 4
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chạm vào hộp văn bản ở trên cùng trang, sau đó gõ địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Facebook.
  • Nếu chưa từng thêm số điện thoại vào Facebook, bạn sẽ phải sử dụng địa chỉ email.
 5. 5
  Chạm vào Search (Tìm). Nút màu xanh nước biển này nằm ở phía dưới hộp văn bản. Đây là bước hiển thị tài khoản Facebook của bạn.
 6. 6
  Lựa chọn phương thức lấy lại tài khoản. Chạm vào một trong những phương thức lấy lại tài khoản ở trên cùng trang:
  • Xác nhận qua email - Facebook sẽ gửi mã khôi phục tài khoản Facebook qua địa chỉ email.
  • Xác nhận qua SMS - Facebook sẽ gửi tin nhắn văn bản chứa mã khôi phục đến số điện thoại được dùng để đăng ký Facebook.
 7. 7
  Chạm Continue (Tiếp tục). Nút màu xanh nước biển đậm này nằm ở phía dưới phương thức lấy lại tài khoản. Đây là bước yêu cầu Facebook gửi email hoặc tin nhắn văn bản chứa mã cho bạn.
 8. 8
  Nhận mã của tài khoản. Tùy thuộc theo phương thức khôi phục đã chọn, quá trình thực hiện sẽ khác nhau:
  • Qua email - Mở hộp thư email, tìm kiếm thư của Facebook và ghi lại mã gồm sáu số trong dòng tiêu đề.
  • Qua SMS - Mở messages (tin nhắn) của điện thoại, tìm kiếm tin nhắn mới từ số điện thoại gồm năm hoặc sáu số, sau đó tìm kiếm mã gồm sáu số trong tin nhắn văn bản.
 9. 9
  Nhập mã. Chạm vào hộp văn bản "Enter your six-digit code" (Nhập mã), sau đó gõ mã gồm 6 chữ số đã nhận trong email hoặc tin nhắn.
  • Đảm bảo rằng từ lúc nhận mã đến lúc nhập mã không quá lâu, nếu không thì mã sẽ trở nên vô giá trị.
  • Bạn có thể chạm vào Resend Code (Gửi lại) để lấy mã khác.
 10. 10
  Chạm vào Continue. Nút này nằm ở phía dưới hộp văn bản. Đây là bước gửi mã và chuyển hướng đến trang tiếp theo.
 11. 11
  Tích vào ô "Log me out of other devices" (Đăng xuất tôi khỏi thiết bị khác), sau đó chạm vào Continue. Đây là bước giúp bạn đăng xuất tài khoản Facebook khỏi bất cứ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại nào đang ở trạng thái đăng nhập, tức là cũng đăng xuất khỏi thiết bị của kẻ xấu.
 12. 12
  Nhập mật khẩu mới. Bạn cần nhập mật khẩu mới vào hộp văn bản ở gần phía trên cùng trang.
 13. 13
  Chạm Continue. Đây là bước đổi mật khẩu cũ sang mật khẩu mới. Giờ thì bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook bằng mật khẩu mới, và kẻ xấu đã lấy cắp tài khoản của bạn sẽ không thể truy cập được nữa.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Đặt lại mật khẩu trên máy tính để bàn

 1. 1
  Mở trang web Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/. Đây là bước mở trang đăng nhập Facebook.
 2. 2
  Nhấp vào Forgotten password? (Quên mật khẩu?). Liên kết này nằm phía dưới hộp văn bản "Password" (Mật khẩu) ở góc trên bên phải trang. Đây là bước chuyển hướng đến trang "Find your account" (Tìm tài khoản của bạn).
 3. 3
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nhấp vào hộp văn bản ở giữa trang, sau đó gõ địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản.
 4. 4
  Nhấp Search (Tìm kiếm). Nút này nằm ở phía dưới hộp văn bản. Đây là bước tìm kiếm tài khoản của bạn.
 5. 5
  Lựa chọn phương thức lấy lại tài khoản. Nhấp vào một trong những phương thức sau đây:
  • Send code via email (Gửi mã qua email) - Gửi mã gồm sáu số đến địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập Facebook.
  • Send code via SMS (Gửi mã qua SMS) - Gửi mã gồm sáu số đến số điện thoại được liên kết với hồ sơ Facebook của bạn.
  • Use my Google account (Sử dụng tài khoản Google) - Cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản Google để xác thực danh tính. Đây là bước bỏ qua quá trình đặt lại mã.
 6. 6
  Nhấp Continue (Tiếp tục). Đây là bước gửi mã đến email hoặc tin nhắn của bạn. Nếu bạn chọn phương thức Use my Google account thì sẽ nhìn thấy một cửa sổ.
 7. 7
  Nhận mã xác thực. Tùy thuộc theo phương thức lấy lại tài khoản đã chọn, các bước tiếp theo mà bạn cần thực hiện sẽ khác nhau:
  • Qua Email - Mở hộp thư email, tìm kiếm email của Facebook và ghi lại mã gồm sáu số có trong tiêu đề.
  • Qua SMS - Mở messages (tin nhắn) của điện thoại, tìm kiếm tin nhắn từ số điện thoại gồm năm hoặc sáu số, sau đó ghi lại mã gồm sáu số trong tin nhắn.
  • Tài khoản Google - Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 8. 8
  Nhập mã. Gõ mã gồm sáu số vào trường "Enter code" (Nhập mã), sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục). Đây là bước chuyển hướng đến trang đặt lại mật khẩu.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn sử dụng tài khoản Google để đặt lại mật khẩu.
 9. 9
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu vào trường "New password" (Mật khẩu mới) ở gần phía trên cùng trang. Đây sẽ là mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập Facebook kể từ bây giờ.
 10. 10
  Nhấp Continue. Đây là bước lưu lại quá trình đổi mật khẩu.
 11. 11
  Tích vào ô "Log out of other devices" (Đăng xuất khỏi thiết bị khác), sau đó nhấp Continue. Đây là bước giúp bạn đăng xuất tài khoản khỏi tất cả máy tính, điện thoại và máy tính bảng—bao gồm cả thiết bị đã bị lấy cắp tài khoản—và chuyển hướng đến trang News Feed (Bảng tin) trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng đang dùng.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Báo cáo tài khoản bị xâm phạm với Facebook

 1. 1
  Mở trang tài khoản bị xâm phạm (hack) của Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/hacked/ bằng trình duyệt của máy tính.
 2. 2
  Nhấp My Account is Compromised (Tài khoản của tôi đã bị xâm phạm). Nút màu xanh nước biển này nằm ở giữa trang. Đây là bước mở trang tìm kiếm.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nhấp vào trường văn bản ở giữa trang, sau đó gõ địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn thường sử dụng để đăng nhập vào Facebook.
  • Nếu chưa từng thêm số điện thoại vào Facebook, bạn sẽ phải sử dụng địa chỉ email.
 4. 4
  Nhấp Search (Tìm kiếm). Nút này nằm ở phía dưới bên phải của trường văn bản. Đây là bước yêu cầu Facebook tìm kiếm tài khoản của bạn.
 5. 5
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu gần đây nhất mà bạn nhớ đã dùng để đăng nhập vào tài khoản Facebook. Hãy thực hiện điều này trong trường văn bản "Current or Old Password" (Mật khẩu hiện tại hoặc cũ).
 6. 6
  Nhấp Continue (Tiếp tục). Nút màu xanh nước biển này nằm ở gần phía dưới cùng trang.
 7. 7
  Lựa chọn lý do đúng với điều đang xảy ra. Tích vào một trong những lý do sau đây:
  • I saw a post, message, or event on my account that I didn't create (Tôi thấy có một bài viết, tin nhắn hoặc sự kiện mà tôi không tạo)
  • Someone else got into my account without my permission (Ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của tôi)
  • I don't see the right option on this list (Tôi không nhìn thấy tùy chọn phù hợp trên danh sách này)
 8. 8
  Nhấp Continue. Đây là bước chuyển hướng đến đầu trang lấy lại tài khoản bị xâm phạm.
  • Nếu lúc trước tích vào một trong những tùy chọn không nằm trong phần "lý do đúng với điều đang xảy ra", bạn sẽ nhìn thấy trang trợ giúp của Facebook.
 9. 9
  Nhấp Get started (Bắt đầu). Nút này nằm ở góc dưới bên phải trang. Đây là bước kiểm tra tài khoản Facebook của bạn xem gần đây có thay đổi hay hoạt động gì.
 10. 10
  Nhấp Continue. Nút này nằm ở góc dưới bên phải trang.
 11. 11
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới vào cả trường văn bản "New" (Mới) và "Re-type New" (Gõ lại mật khẩu mới).
 12. 12
  Nhấp Next (Tiếp theo). Nút màu xanh nước biển này nằm ở phía dưới cùng trang.
 13. 13
  Tích vào ô bên cạnh tên của bạn, sau đó nhấp Next. Đây là bước lựa chọn tên hiện tại của bạn làm tên tài khoản.
  • Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy bỏ qua bước này.
 14. 14
  Chỉnh sửa bất cứ thông tin nào mà bạn không thay đổi. Facebook sẽ hiển thị cho bạn thấy nhiều bài viết, cài đặt và các thay đổi khác gần đây. Bạn có thể chấp nhận những thay đổi này nếu đúng là bạn đã thực hiện, hoặc hoàn tác hay xóa chúng nếu ai đó đã thực hiện.
  • Nếu có thông báo yêu cầu chỉnh sửa bài viết mà bạn tạo ra, hãy nhấp Skip (Bỏ qua) ở phía dưới cùng trang.
 15. 15
  Nhấp Go to News Feed (Đi đến Bảng tin). Đây là bước chuyển hướng đến News Feed. Giờ thì bạn đã lấy lại quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản của mình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Dù chưa có cách nào tránh hoàn toàn được việc bị hack Facebook, liên tục cập nhật mật khẩu và tránh mở liên kết từ người lạ là hai cách hiệu quả để giảm đáng kể nguy cơ bị hack.

Cảnh báo

 • Chưa có cách nào đảm bảo chắc chắn được việc bạn có thể lấy lại tài khoản sau khi đã bị hack.

Bài viết wikiHow có liên quan

Xem bạn mới của người khác trên FacebookXem bạn mới của người khác trên Facebook
Thêm bạn bè và liên hệ trên Facebook MessengerThêm bạn bè và liên hệ trên Facebook Messenger
Xem video phát trực tiếp trên FacebookXem video phát trực tiếp trên Facebook
Gắn thẻ mọi người trên FacebookGắn thẻ mọi người trên Facebook
Cho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnhCho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnh
Những cách sáng tạo để chúc mừng sinh nhật ai đó trên Facebook11 cách sáng tạo để chúc mừng sinh nhật ai đó trên Facebook
Mời người dùng chưa kết bạn vào nhóm FacebookMời người dùng chưa kết bạn vào nhóm Facebook
Cách tắt camera khi gọi video trên MessengerCách tắt camera khi gọi video trên Messenger
Nhận được huy hiệu Fan cứng (Top Fan) trên FacebookNhận được huy hiệu Fan cứng (Top Fan) trên Facebook (và tăng tương tác của bạn)
Kích hoạt lại tài khoản FacebookKích hoạt lại tài khoản Facebook
Thay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhânThay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhân
Chỉnh sửa lối tắt trên FacebookChỉnh sửa lối tắt trên Facebook
Chỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên FacebookChỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên Facebook
Lấy lại tài khoản Facebook cũLấy lại tài khoản Facebook cũ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 11.017 lần.
Chuyên mục: Facebook
Trang này đã được đọc 11.017 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo