Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách lấy lại quyền quản trị trang Facebook của bạn hoặc tổ chức do bạn quản lý. Nếu tài khoản của bạn bị chiếm đoạt và hacker đã tước quyền quản trị trang của bạn, bạn cần báo cáo việc chiếm đoạt tài khoản và gửi yêu cầu lấy lại quyền truy cập. Nếu quản trị viên giả mạo đã tước quyền quản trị của bạn, bạn chỉ có thể lấy lại quyền truy cập khi chứng minh được quyền sở hữu nội dung. Nếu bạn phát hiện trang liên quan đến doanh nghiệp của mình nhưng không do bạn quản lý, hãy yêu cầu nhận quyền quản trị hoặc hợp nhất với trang hiện có.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Lấy lại trang khi tài khoản của quản trị viên bị chiếm đoạt

 1. 1
  Báo cáo với Facebook về việc tài khoản bị chiếm đoạt. Nếu tài khoản Facebook cá nhân của bạn hoặc của người quản trị trang bị chiếm đoạt, hacker cũng sẽ chiếm đoạt quyền quản trị trang chính thức của doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đang sở hữu. Nếu người sở hữu tài khoản bị chiếm đoạt không thể truy cập tài khoản, họ cần báo cáo sự cố tại https://www.facebook.com/hacked để lấy lại quyền truy cập.[1] Khi Facebook xác nhận sự việc, bạn có thể tiếp tục thực hiện các bước bên dưới.
 2. 2
  Truy cập https://www.facebook.com/help/contact/1280439701975125. Nếu bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản đã bị chiếm đoạt và cần lấy lại quyền quản trị trang, hãy thực hiện việc này trước.
 3. 3
  Chọn trang mà bạn muốn khôi phục quyền quản trị. Thông tin trên trình đơn là các trang mà tài khoản của bạn từng có quyền truy cập trong quá khứ.
  • Nếu hacker chuyển bạn sang vai trò không có quyền quản trị trang (chẳng hạn như người kiểm duyệt, nhà phân tích hoặc người quản lý việc làm), trang đó sẽ không hiển thị trong trình đơn này. Nguyên nhân là vì bạn vẫn là một thành viên trong đội ngũ quản trị. Cách duy nhất để tiếp tục thao tác là xóa vai trò hiện tại của bạn.[2] Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Settings (Cài đặt) trên trang, nhấp vào Page Roles (Các vai trò trên trang) trong trình đơn bên trái, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên dưới tài khoản của bạn, và chọn Remove (Gỡ).
 4. 4
  Nhấp vào Send (Gửi). Đây là thao tác gửi báo cáo cho Facebook. Nhân viên Facebook sẽ xác minh việc tài khoản bị chiếm đoạt và gửi hướng dẫn xác minh đến email của bạn. Việc này có thể mất từ một ngày đến vài tuần.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Lấy lại trang khi vai trò quản trị viên bị giả mạo

 1. 1
  Đăng nhập vào Facebook. Nếu bạn có thể truy cập tài khoản đã từng là quản trị viên của trang Facebook cần xử lý, hãy đăng nhập bằng tài khoản đó.
  • Sử dụng phương pháp này nếu quản trị viên giả mạo đã tước quyền quản trị của bạn và vẫn đang kiểm soát trang của bạn.
 2. 2
  Truy cập https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106. Đây là trang Facebook chính thức dành cho việc báo cáo vi phạm bản quyền.
 3. 3
  Chọn Copyright (Bản quyền). Các lựa chọn khác sẽ hiển thị bên dưới.
 4. 4
  Chọn Continue with your copyright report (Tiếp tục báo cáo bản quyền) và nhấp vào Send (Gửi). Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn khác tại đây.
 5. 5
  Nhập thông tin liên lạc. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào vòng tròn bên cạnh "Provide your contact information" (Cung cấp thông tin liên lạc của bạn) và chọn "Me or my organization" (Tôi hoặc tổ chức của tôi). Nhập tên của bạn, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên của chủ sở hữu và địa điểm.
 6. 6
  Nhấp vào Provide the content you want to report (Cung cấp nội dung mà bạn muốn báo cáo). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới phần thông tin liên lạc.
 7. 7
  Đánh dấu vào ô bên cạnh "Other" (Khác). Đây là thao tác cho phép bạn nhập đường dẫn của trang thay vì nội dung cụ thể.
 8. 8
  Nhập đường dẫn đầy đủ của trang. Thông tin sẽ được nhập vào khung lớn.
  • Ví dụ, nếu bạn sở hữu trang Facebook wikiHow, hãy nhập www.facebook.com/wikiHow.
 9. 9
  Chọn Other và cung cấp thông tin liên quan đến sự việc. Bạn cần cho Facebook biết bạn là người quản trị trang nhưng người quản trị hiện tại đã tước quyền truy cập của bạn. Hãy cung cấp thông tin càng cụ thể càng tốt.
  • Ví dụ, nếu nhân viên nào đó đã rời công ty và không trao trả quyền quản trị trang, bạn sẽ nhập thông tin cụ thể vào ô nhưng đừng viết lan man.
 10. 10
  Cung cấp chứng cứ bản quyền. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào Provide your copyrighted work (Cung cấp hồ sơ bản quyền), chọn Other, và nhập thông tin cần thiết (bao gồm đường dẫn chứng minh bạn sở hữu trang) để chứng minh bạn là người có quyền truy cập hợp pháp.
  • Để đính kèm tập tin, chẳng hạn như giấy phép kinh doanh, hồ sơ khai thuế hoặc bằng chứng khác, hãy nhấp vào Choose Files (Chọn tập tin), chọn một tập tin và nhấp vào Open (Mở).
 11. 11
  Nhấp vào Confirm declaration statement (Xác nhận bản khai báo) vào đọc nội dung bên dưới. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin được đề cập tại đó trước khi tiếp tục.
 12. 12
  Chọn Yes (Có) và nhấp vào Submit (Gửi). Khi Facebook đưa ra quyết định (hoặc muốn xem thêm bằng chứng), họ sẽ liên lạc với bạn qua email. Tùy thuộc vào khối lượng công việc tại văn phòng bản quyền của Facebook mà quy trình có thể mất từ 24 tiếng đến vài tuần.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Yêu cầu nhận quyền quản trị trang không chính thức

 1. 1
  Truy cập trang Facebook mà bạn muốn nhận. Có thể bạn sẽ thấy trang liên quan đến doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình dù bạn không hề tạo nó. Sự việc này thường xảy ra khi ai đó "check in" tại địa điểm của bạn hoặc trang được tạo tự động bởi Wikipedia.[3] Để tìm trang liên quan đến doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn nhưng không do bạn quản lý, hãy nhập tên của trang vào thanh tìm kiếm của Facebook và nhấp vào kết quả phù hợp.
 2. 2
  Nhấp vào Is this your business? (Đây có phải là doanh nghiệp của bạn không?). Đường dẫn này hiển thị bên dưới ảnh bìa của trang ở phía trên cửa sổ, ngay bên phải thông báo "Unofficial Page" (Trang không chính thức).
  • Nếu bạn không thấy lựa chọn này, có lẽ trang đã được quản trị bởi người có thể chứng minh quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức đó.
 3. 3
  Chọn yêu cầu nhận quyền quản trị và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  • Nếu bạn đang quản lý trang chính thức của doanh nghiệp hoặc tổ chức và muốn hợp nhất với trang này, hãy chọn "Merge xxx into a Verified Page you manage" (Hợp nhất xxx với trang đã được xác minh do bạn quản lý).
  • Nếu bạn chưa có trang để hợp nhất, hãy chọn "Claim and verify xxx with a phone call or documents" (Yêu cầu nhận và xác minh xxx bằng cuộc gọi hoặc văn bản).
 4. 4
  Hợp nhất trang (tùy chọn). Nếu bạn chọn hợp nhất một trang nào đó với trang do bạn quản lý, bạn có thể thao tác mà không cần cung nhiều thông tin cho việc xác minh, miễn là trang hiện tại đã được xác minh và có cùng địa chỉ, số điện thoại và thông tin phù hợp.[4] Sau đây là các bước thực hiện:
  • Nhấp vào Select Page (Chọn trang) trong danh sách lựa chọn.
  • Nhấp vào trang mà bạn muốn hợp nhất.
  • Nhấp vào Submit (Gửi).
  • Nếu Facebook yêu cầu bạn cung cấp nhiều thông tin hơn để xác minh việc hợp nhất, họ sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn thêm.
 5. 5
  Yêu cầu nhận và xác minh trang (tùy chọn). Nếu các trang đã được hợp nhất ở bước trước, bạn không cần thực hiện việc này. Nếu bạn đã yêu cầu nhận quyền quản trị và xác minh trang chưa được quản lý, bạn có thể hoàn thành bước xác minh qua điện thoại hoặc gửi văn bản kinh doanh chính thức đến Facebook. Sau khi bạn đã cung cấp thông tin theo yêu cầu, Facebook sẽ xem xét thông tin và trao quyền quản trị cho bạn (hoặc liên lạc để yêu cầu bổ sung thông tin) sau khoảng từ một ngày đến vài tuần.
  • Xác minh qua điện thoại:
   • Nhập số điện thoại và số nội bộ (nếu được yêu cầu) của doanh nghiệp hoặc tổ chức do bạn điều hành. Số điện thoại phải được công khai và thuộc về doanh nghiệp hoặc tổ chức.
   • Chọn ngôn ngữ cho cuộc gọi.
   • Nhấp vào Call Now (Gọi ngay) khi bạn đã sẵn sàng để nhận cuộc gọi xác minh.
   • Nhập mã 4 chữ số để hoàn tất quy trình xác minh.
  • Xác minh bằng văn bản:
   • Nhấp vào Verify this Page with documents instead (Xác minh trang này bằng văn bản) ở bên dưới cửa sổ.
   • Scan hoặc chụp một trong các loại văn bản được chấp nhận để bạn có thể tải lên. Bạn có thể dùng hóa đơn tiền điện/tiền điện thoại, giấy phép kinh doanh, hồ sơ khai thuế, chứng nhận thành lập hoặc điều lệ thành lập doanh nghiệp. Địa chỉ trên văn bản phải trùng với thông tin doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.
   • Nhấp vào Choose File (Chọn tập tin).
   • Chọn văn bản và nhấp vào Open (Mở).
   • Nhấp vào Submit (Gửi).
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Đề phòng mất quyền quản trị

 1. 1
  Tạo và lưu hành hợp đồng không tranh chấp. Việc này giúp bạn có một số giấy tờ pháp lý để sử dụng khi tài khoản bị chiếm đoạt. Tất cả nhân viên hoặc người dùng trên trang Facebook của bạn đều phải ký văn bản này trước khi được trao quyền truy cập tài khoản của công ty.
 2. 2
  Giới hạn quyền hành của nhân viên trên trang. Khi tạo trang Facebook, bạn tuyệt đối không nên để nhân viên nào giữ vai trò cao hơn Editor (Biên tập viên); đây là cách đảm bảo họ có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa và tạo bài viết mới mà không có khả năng tước quyền quản trị của bạn.
  • Bạn phải giữ vai trò cao nhất - đó là "Admin" (Quản trị viên). Không ai khác được giữ vai trò này.
 3. 3
  Theo dõi nội dung của trang thường xuyên. Nếu nhân viên của bạn đăng các thông tin vi phạm bản quyền hoặc thỏa thuận thương hiệu của Facebook, trang của bạn có thể bị Facebook đình chỉ cho đến khi nội dung không phù hợp được gỡ bỏ.
 4. 4
  Trao đổi với nhân viên. Những nhân viên cảm thấy hài lòng trong công việc sẽ không bận tâm đến việc chiếm đoạt tài khoản quản trị hoặc lấy cắp tài sản trí tuệ; hãy đảm bảo bạn luôn lắng nghe và ghi nhận đóng góp của nhân viên để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu người đồng quản trị đã tước quyền quản trị trang của bạn, việc đầu tiên mà bạn nên làm là trao đổi với họ một cách lịch sự.
 • Vì tính chất nhạy cảm của việc xác thực và tranh chấp tài khoản, Facebook sẽ không cho bạn quyền truy cập trang cho đến khi bạn có thể cung cấp bằng chứng phù hợp.

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết nếu ai đó chặn bạn trên TikTokBiết nếu ai đó chặn bạn trên TikTok
Đăng bài lên FacebookĐăng bài lên Facebook
Tìm một người trên Tinder5 cách để tìm một người trên Tinder
Xem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên FacebookXem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên Facebook
Đăng ký Tinder Gold miễn phíĐăng ký Tinder Gold miễn phí
Tìm địa chỉ IP của FacebookTìm địa chỉ IP của Facebook
Kiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn trên FacebookKiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn trên Facebook
Thêm bạn trên DiscordThêm bạn trên Discord
Đăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khácĐăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khác
Phát hiện Tài khoản Facebook giả mạoPhát hiện Tài khoản Facebook giả mạo
Xem người thích bạn trên BumbleXem người thích bạn trên Bumble
Xem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook MessengerXem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook Messenger
Chèn nhạc vào hình ảnh trên InstagramChèn nhạc vào hình ảnh trên Instagram
Xem người đăng ký bạn trên YouTubeXem người đăng ký bạn trên YouTube
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 21.613 lần.
Chuyên mục: Mạng Xã hội
Trang này đã được đọc 21.613 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo