Cách để Lưu trang web thành tập tin PDF trên Google Chrome

Nếu bạn đang xem một website có nhiều văn bản cũng như hình ảnh đồ họa và muốn lưu trang đó lại để đọc sau thì phương pháp lưu website dưới dạng tập tin PDF sẽ phù hợp với bạn. Tập tin PDF rất dễ in và có thể đọc trên mọi thiết bị. Bạn có thể lưu nhanh mọi website dưới dạng tập tin PDF ngay trên Google Chrome.

Các bước

 1. 1
  Mở website trên Google Chrome. Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Khi lưu website dưới dạng tập tin PDF, tất cả những phần hiển thị trên trang đều sẽ được lưu. Trong hầu hết trường hợp, định dạng của trang có thể bị thay đổi khi chuyển thành PDF.
 2. 2
  Nhấp vào nút Menu (☰) của Chrome ở góc trên bên phải cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào "Print..." (In). Tab hiện tại sẽ đổi thành màn hình Print. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P (trên Windows) hoặc Cmd+P (với Mac). Bản xem trước của website sẽ hiện ra phía bên phải. Bạn có thể xem những thay đổi về định dạng mà thao tác có thể tạo ra.
 4. 4
  Chọn máy in PDF. Nhấp vào Change... (Thay đổi) bên trái cửa sổ Print, trong phần "Destination" (Đích). Một cửa sổ với tất cả máy in hiện tại sẽ hiện ra.
 5. 5
  Chọn "Save as PDF" (Lưu thành PDF) trong phần "Local Destinations" (Đích cục bộ).
 6. 6
  Lưu tập tin vào máy tính. Sau khi chọn "Save as PDF", bạn nhấp vào Save (Lưu). Bạn sẽ được yêu cầu chọn vị trí lưu tập tin trên máy tính, cũng như đổi tên cho tập tin. Theo mặc định, tập tin PDF sẽ có tên trùng với tiêu đề website.[1]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Tài liệu
Trang này đã được đọc 1.394 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo