Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn đang đọc một trang web có nhiều chữ cùng hình ảnh, và bạn muốn lưu lại để đọc sau, việc lưu trang web thành tập tin PDF là một cách hữu hiệu giúp bạn xem lại nội dung khi ngoại tuyến. Tập tin PDF rất dễ in và có thể đọc được trên mọi thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lưu một trang web thành định dạng PDF bằng việc sử dụng Google Chrome.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng máy tính Windows và Mac

 1. 1
  Mở Google Chrome và truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại.

  Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.

 2. 2
  Nhấp vào nút . Đây là nút hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ Google Chrome. Thao tác này cho bạn thấy trình đơn của Google Chrome.
 3. 3
  Nhấp vào Print… (In…). Lúc này màn hình xuất hiện trình đơn Print. Bên phải cửa sổ là phần xem trước của trang web. Tại đây, bạn sẽ thấy sự thay đổi định dạng xảy ra khi in website.
  • Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+P (trên Windows) hoặc Cmd+P (trên Mac).
 4. 4
  Chọn Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF) bên cạnh Destination (Máy in đích). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ Print. Bạn sẽ thấy danh sách lựa chọn với tên các máy in đang hoạt động. Chọn "Save as PDF" có nghĩa là bạn muốn lưu văn bản thành định dạng PDF thay vì in ra giấy.
 5. 5
  Nhấp vào Save (Lưu). Đó là nút màu xanh dương ở bên trái phía trên của trình đơn Print.
 6. 6
  Đặt tên cho tập tin PDF. Dùng trường nhập dữ liệu bên cạnh "File name" (Tên tập tin) trên Windows hoặc "Save as" (Lưu thành) trên Mac để nhập tên cho tập tin PDF.
 7. 7
  Chọn thư mục lưu tập tin PDF. Hãy nhấp vào các thư mục ở bên trái và ở giữa cửa sổ lớn để truy cập thư mục mà bạn muốn dùng để lưu tập tin PDF.
 8. 8
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Khi muốn mở tập tin PDF, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin đó trong thư mục lưu.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng điện thoại thông minh Android

 1. 1
  Mở Google Chrome . Đây là ứng dụng có biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng với dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hãy chạm vào Google Chrome trên màn hình chính hoặc trình đơn ứng dụng để mở.
 2. 2
  Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.
  • Việc lưu trang web thành định dạng PDF chỉ lưu những gì bạn thấy trên màn hình, thay vì toàn bộ trang web.
 3. 3
  Chạm vào . Đây là nút ở phía trên góc phải trình duyệt Google Chrome. Bạn sẽ thấy trình đơn Google Chrome trên màn hình.
 4. 4
  Chạm vào Share… (Chia sẻ). Lựa chọn này có trong trình đơn Google Chrome. Màn hình sẽ cho bạn thấy các lựa chọn Share.
 5. 5
  Chạm vào Print (In). Đây là lựa chọn bên dưới biểu tượng máy in. Với thao tác này, trình đơn Print sẽ xuất hiện trên màn hình.
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng mũi tên . Đây là biểu tượng ở phía trên góc phải trình đơn Print. Bạn sẽ thấy tên các máy in đang hoạt động hiển thị tại đây.
 7. 7
  Chạm vào Save as PDF (Lưu dưới dạng PDF). Đây là một lựa chọn trong danh sách máy in đang hoạt động.
 8. 8
  Chạm vào biểu tượng tải tập tin PDF . Đó là nút màu vàng có chữ "PDF" bên dưới biểu tượng mũi tên và dấu gạch ngang. Bạn sẽ thấy nút này ở phía trên góc phải màn hình.
 9. 9
  Chọn thư mục lưu. Hãy chạm vào một trong các thư mục hiển thị trong trình đơn để lưu tập tin vào đó.
 10. 10
  Chạm vào Done (Hoàn tất). Thao tác này sẽ lưu trang web thành định dạng PDF. Bạn có thể mở tập tin PDF bằng cách sử dụng ứng dụng Files (Tập tin) để truy cập thư mục lưu tập tin đó.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Mở Google Chrome . Đây là ứng dụng với biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá và vàng có một dấu chấm màu xanh dương ở giữa. Hiện tại, Google Chrome trên iPhone và iPad không hỗ trợ xuất trang web thành định dạng PDF. Tuy nhiên, bạn có thể thêm trang web vào danh sách "Read Later" (Đọc sau) để dễ dàng truy cập kể cả khi ngoại tuyến.
  • Nếu bạn cần lưu trang web thành định dạng PDF, hãy sử dụng Safari thay vì Google Chrome.
 2. 2
  Truy cập trang web mà bạn muốn lưu. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần lưu vào thanh địa chỉ ở đầu trang. Hãy sử dụng các nút và đường dẫn trên website để truy cập trang nội dung mà bạn muốn lưu. Khi bạn lưu trang web thành tập tin PDF, tất cả những phần có thể xem đều sẽ được lưu lại. Trong nhiều trường hợp, định dạng của trang web sẽ thay đổi khi trang web được chuyển đổi thành PDF.
 3. 3
  Chạm vào . Đây là biểu tượng ba chấm ở phía trên góc phải màn hình. Thao tác này cho bạn thấy trình đơn Google Chrome.
  • Nếu bạn sử dụng Safari, hãy chạm vào biểu tượng Share (Chia sẻ). Đây là nút màu xanh dương với biểu tượng chiếc hộp có mũi tên hướng ra ngoài và hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ.
 4. 4
  Chạm vào Read Later (Đọc sau). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn Google Chrome. Đây là thao tác thêm trang web vào Reading List (Danh sách đọc) mà bạn có thể truy cập từ phần ở phía trên cửa sổ Google Chrome.
  • Nếu bạn sử dụng Safari, hãy chạm vào Create PDF (Tạo PDF). Bước tiếp theo là chọn Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái. Bạn sẽ chọn Save File To... (Lưu tập tin thành…) và chạm vào một thư mục để lưu tập tin vào đó. Việc cuối cùng là chọn Add (Thêm) ở phía trên góc phải.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 13.625 lần.
Chuyên mục: Tài liệu
Trang này đã được đọc 13.625 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo