Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để lưu tài liệu Google Doc. Mặc dù Google Doc thường tự động lưu tập tin của bạn vào Google Drive ngay khi bạn dừng thao tác, bạn cũng có thể lưu bản sao của tập tin Google Doc đã chia sẻ vào thư mục Google Drive của mình hoặc lưu tập tin Google Doc trên máy tính.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Lưu tài liệu

 1. 1
  Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
  • Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.
 2. 2
  Mở hoặc tạo tài liệu. Nhấp đúp vào một tài liệu có sẵn để mở, hoặc nhấp vào Blank (Mới) ở phía trên góc trái trang để tạo tài liệu mới.
 3. 3
  Thêm thông tin vào tài liệu nếu cần. Nếu bạn muốn thêm nội dung vào tài liệu trước khi lưu, hãy thực hiện ngay bây giờ.
  • Bạn có thể đặt tên cho tài liệu bằng cách nhấp vào tên ở phía trên góc trái trang và nhập tên theo ý thích.
 4. 4
  Chờ xác nhận rằng thay đổi đã được lưu. Sau khi hoàn tất việc thêm thông tin, bạn cần lưu ý dòng "All changes saved in Drive" (Đã lưu tất cả thay đổi trong Drive) ở đầu trang. Bạn sẽ thấy dòng này hiển thị sau vài giây.
  • Khi thấy dòng xác nhận, điều đó có nghĩa là tài liệu của bạn đã được lưu.
 5. 5
  Thay đổi thư mục lưu tài liệu. Nếu bạn muốn lưu tài liệu vào một thư mục nào đó trong tài khoản Google Drive, hãy nhấp vào biểu tượng Folder (Thư mục) ở phía trên góc trái trang, rồi thực hiện như sau:
  • Chọn thư mục mà bạn muốn chuyển tập tin đến (bạn có thể nhấp đúp vào thư mục để mở).
  • Nhấp vào Move here (Di chuyển đến đây) ở cuối trình đơn.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Lưu tài liệu đã được chia sẻ

 1. 1
  Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.
 2. 2
  Chọn tài liệu đã chia sẻ. Nhấp đúp vào tài liệu mà bạn muốn lưu vào Drive của mình.
 3. 3
  Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái trang để mở trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Make a copy (Tạo bản sao) trong trình đơn File. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trên màn hình.
 5. 5
  Nhập tên mới. Đặt tên mà bạn thích cho tập tin tại trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ đang hiển thị. Đây là tên của tập tin khi được lưu vào Drive của bạn.
 6. 6
  Nhấp OK bên dưới cửa sổ. Tập tin sẽ được lưu vào tài khoản Google Drive của bạn với đầy đủ quyền xem và chỉnh sửa.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Tải tài liệu Google Doc

 1. 1
  Mở Google Doc bằng cách truy cập https://docs.google.com/document/ từ trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tài liệu Google Doc nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu để tiếp tục.
 2. 2
  Mở tài liệu. Nhấp đúp để mở tài liệu mà bạn muốn tải về.
 3. 3
  Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái trang để mở trình đơn.
 4. 4
  Chọn Download as (Tải xuống) ở gần phía trên trình đơn để mở thêm một trình đơn khác.
 5. 5
  Chọn định dạng tập tin yêu thích. Với hầu hết tài liệu Google Doc, bạn có thể chọn tải về theo định dạng Microsoft Word (.docx) hoặc PDF Document (.pdf).
  • Nếu sử dụng máy Mac không có Microsoft Word, bạn có thể dùng Pages để mở tập tin Microsoft Word.
 6. 6
  Chờ tải tập tin. Sau vài giây, tài liệu sẽ được tải về máy tính của bạn theo định dạng đã chọn.
  • Tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt, trước tiên bạn phải chọn thư mục lưu và nhấp vào Save (Lưu).
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 37.903 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 37.903 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo