Một khi bạn đã cài đặt xong EPUBReader cho FirefoxEPUBReader[1], bạn có thể làm việc được với các tệp sách điện tử eBook với định dạng ePub của dự án sách điện tử tự do Gutenberg[2] như được giới thiệu qua trong bài Cài đặt và làm quen với EPUBReader trên Firefox và đặc biệt là với thư viện cá nhân (Private Library) của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu các thao tác bạn có thể thực hiện với thư viện cá nhân đó.

Phương pháp 1 của 1:
Làm việc với thư viện cá nhân bằng EPUBReader trên Firefox

 1. 1
  Trên trình duyệt Firefox, nhấn vào biểu tượng ePUB-Catalog để mở ra màn hình làm việc của EPUBReader trên Firefox. Ở khung bên trái, mặc định EPUBReader làm việc với thư viện cá nhân (Private Library).
 2. 2
  Nhập khẩu các tệp ePub vào thư viện cá nhân trên EPUBReader.
 3. 3
  Xuất khẩu các tệp định dạng ePub từ thư viện cá nhân.
 4. 4
  Đồng bộ hóa các tệp định dạng ePub với thư viện cá nhân của bạn. Làm tương tự như với việc xuất/nhập khẩu, bằng cách nhấn vào đường liên kết với từ Sinchronize (Đồng bộ hóa), sau đó tìm thư mục, hoặc trong máy tính, hoặc trên Internet để đồng bộ hóa các tệp sách điện tử định dạng ePub trong thư viện cá nhân với thư mục đó.
 5. 5
  Sắp xếp các tệp sách điện tử định dạng ePub. Trong EPUBReader, bạn có thể sắp xếp các tệp sách điện tử theo các tiêu chí sau:
 6. 6
  Xem siêu dữ liệu của từng tệp sách điện tử định dạng ePub.
 7. 7
  Tạo thẻ, gắn thẻ, và tìm tệp định dạng ePub theo thẻ trong EPUBReader. Việc tạo thẻ, rồi sau đó gắn thẻ cho các tệp sách điện tử định dạng ePub trong thư viện cá nhân sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tìm ra các tệp định dạng ePub bạn cần.
 8. 8
  Lưu bản sao tệp định dạng ePub. Bạn có thể lưu bản sao tệp định dạng ePub từ thư viện cá nhân tới một thư mục bất kỳ được chỉ định, hoặc trên máy tính, hoặc trên Internet.
 9. 9
  Xóa tệp. Bạn có thể xóa tệp định dạng ePub khỏi thư viện cá nhân. Chọn tệp định dạng ePub bạn muốn xóa rồi nhấn vào biểu tượng Delete (Xóa) trên cùng dòng với tệp định dạng ePub đó. EPUBReader sẽ xóa tức thì tệp được chọn mà không có cảnh báo nào cho bạn. Vì vậy, hãy thận trọng khi chọn thao tác xóa này.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Dạy con đọc bằng hai thứ tiếng

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Cài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBook

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Truyền hình trực tiếp trên YouTube

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: OER
Trang này đã được đọc 378 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo