Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nhiều bài luận văn thường sử dụng phong cách MLA. Phong cách MLA vốn không yêu cầu trang bìa vì tất cả thông tin quan trọng sẽ được đưa vào trang đầu tiên. Tuy nhiên, một số giáo viên sẽ yêu cầu trang tiêu đề riêng. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trang tiêu đề riêng cho bài luận phong cách MLA.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:
Tạo trang tiêu đề

 1. 1
  Viết tiêu đề ngay khoảng 1/3 trang ở phía trên. Bạn cần nhớ những tiêu chuẩn viết hoa tiêu đề thông thường sau: chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải được viết hoa, trừ những từ rất ngắn như mạo từ hoặc giới từ (ví dụ: các, và, của, hoặc, một, trong, đến, cho). Lưu ý thêm rằng từ đầu tiên của tiêu đề luôn phải được viết hoa, bất kể đó là loại từ gì.
  • Không thêm dấu câu vào tiêu đề. Không cần thiết phải đưa tiêu đề vào trong dấu ngoặc kép, gạch dưới cũng như in nghiêng. Tuy nhiên, nếu như tiêu đề có chứa câu trích dẫn hoặc tham chiếu từ tác phẩm khác dài hơn, bạn cần đặt dấu câu đúng chỗ.
  • Chẳng hạn, "Mày đánh chồng bà, bà cho mày xem!" là câu nói nổi tiếng của nhân vật chị Dậu nên được xem như trích dẫn và đặt trong dấu ngoặc kép, còn tên luận văn là Điều Kỳ Diệu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có chứa tiêu đề của tác phẩm nên cần được in nghiêng.
 2. 2
  Chừa 2-3 dòng rồi viết tên của bạn. Nhớ là viết đầy đủ họ và tên.
 3. 3
  Chừa 2-3 dòng.
 4. 4
  Viết thông tin về khóa học hoặc lớp học. Bạn cũng nên bao gồm số và tên của khóa học.
 5. 5
  Viết tên người hướng dẫn ở dòng kế tiếp. Kiểm tra lại để chắc chắn rằng bạn đã viết đúng học vị, đặc biệt nếu người hướng dẫn là giáo sư/tiến sĩ. Ví dụ: Giáo sư Ngô Bảo Châu hoặc Tiến sĩ Lê Thẩm Dương.
 6. 6
  Viết ngày vào dòng cuối. Phong cách MLA thường viết ngày theo kiểu châu Âu với định dạng ngày, tháng rồi đến năm. Ví dụ: ngày 2 tháng 3 năm 2014.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Sử dụng phông chữ kích thước 12 tiêu chuẩn cho mọi bài viết.
 • Sử dụng lề chuẩn 2,5 cm.
 • Sử dụng phông chữ có chân, chẳng hạn như Times New Roman hoặc Garamond.

Cảnh báo

 • Tất cả thông tin phải được viết theo cùng kích thước và phông chữ; không in đậm, gạch chân hay in nghiêng.

Về bài wikiHow này

Michelle Golden, PhD
Cùng viết bởi:
Tiến sĩ tiếng Anh
Bài viết này có đồng tác giả là Michelle Golden, PhD, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.
Chuyên mục: Soạn thảo nâng cao
Trang này đã được đọc 733 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo