Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Zenodo [1] là kho dữ liệu nghiên cứu. Nó đã được OpenAIRE[2] và CERN[3] tạo ra vào năm 2013 để cung cấp địa điểm cho các nhà nghiên cứu ký gửi các tập hợp dữ liệu với kích thước tối đa 50 GB. Bài viết này giới thiệu trang Zenodo.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:

Giới thiệu trang Zenodo

 1. 1
  Đi tới trang chủ Zenodo tại địa chỉ https://zenodo.org/.
 2. 2
  Giới thiệu trang Zenodo. Bạn có thể nhận thấy trang Zenodo được chia thành 4 phần chính và chúng sẽ được giới thiệu lần lượt ở bên dưới:
  • Phần đầu trang.
  • Phần thân trang bên tay trái.
  • Phần thân trang bên tay phải.
  • Phần chân trang.
 3. 3
  Giới thiệu phần đầu trang Zenodo. Phần này gồm các thành phần sau:
 4. 4
  Giới thiệu phần thân trang Zenodo bên tay trái. Phần này liệt kê các bản tải lên (các tập hợp dữ liệu) gần đây nhất trên Zenodo của các cộng đồng nghiên cứu. Cách thức khai thác các bản tải lên này, xem trong bài ‘Khai thác kết quả nghiên cứu trên Zenodo’.
 5. 5
  Giới thiệu phần thân trang Zenodo bên tay phải. Hiện tại, phần này gồm các nội dung sau:
 6. 6
  Giới thiệu phần chân trang Zenodo. Phần này có nhiều thông tin liên quan tới trang Zenodo mà bạn có thể thấy thú vị để tự khám phá.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Zenodo chỉ chứa một phần các tài nguyên truy cập mở của châu Âu. Bạn có thể tìm thêm các tài nguyên truy cập mở của châu Âu trong các kho cơ sở[11] của cơ sở nghiên cứu mà với nó các nhà nghiên cứu có liên quan; hoặc trong các kho dựa vào chủ đề[12] thích hợp;
 • Xem thêm các nội dung khác có liên quan tới khoa học mở và truy cập mở trong phần 'Các tài nguyên truy cập mở' của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.168 lần.
Chuyên mục: Truy cập mở | Dữ liệu mở | OER
Trang này đã được đọc 1.168 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo