Cách để Làm quen với trang sách truy cập mở DOAB

Khoảng 6.000 cuốn sách truy cập mở - được cấp phép mở, đáp ứng được các tiêu chuẩn hàn lâm, được rà soát lại ngang hàng trước khi xuất bản và được phân loại theo 17 lĩnh vực chủ đề trên trang DOAB[1] là một con số rất đáng kể, nếu thư viện trường đại học của bạn đang thiếu sách để cung cấp cho các bạn đọc là các giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu.

Phương pháp 1 của 1:
Giới thiệu qua trang DOAB

 1. 1
  Hãy đi tới trang chủ của DOAB tại địa chỉ: http://www.doabooks.org/doab.
 2. 2
  DOAB là viết tắt cụm từ tiếng Anh của Directory of Open Access Books, tiếng Việt có nghĩa là Thư mục các cuốn sách truy cập mở. DOAB là dịch vụ của Quỹ OAPEN. Quỹ OAPEN là sáng kiến quốc tế chuyên dành cho việc xuất bản sách chuyên khảo Truy cập Mở (Open Access), dựa vào Thư viện Quốc gia ở The Hague. DOAB đang được phát triển trong sự cộng tác chặt chẽ với Lars Bjørnshauge và Salam Baker Shanawa (giám đốc của SemperTool), những người cũng từng có trách nhiệm về sự phát triển của Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở - DOAJ (Directory of Open Access Journals). SemperTool phát triển và duy trì hệ thông DOAB.
 3. 3
  Giới thiệu trang DOAB. Trang DOAB được viết bằng 2 thứ tiếng, Anh và Pháp, với tiếng Anh là mặc định. Hầu hết toàn bộ sách trên DOAB là từ 165 nhà xuất bản cung cấp, chúng được rà soát lại ngang hàng theo tiêu chuẩn hàn lâm. Toàn bộ các chức năng của DOAB được gói gọn hầu như toàn bộ trên một dòng, gồm các tiện tích để tìm kiếm, duyệt và thanh thực đơn của trang, cụ thể như sau:
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Các thư viện đại học rất nên tham khảo kho sách Truy cập Mở, được cấp phép mở DOAB này. Chúng là hoàn toàn có khả năng để tải về được ở định dạng PDF.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Dạy con đọc bằng hai thứ tiếng

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Cài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBook

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Truyền hình trực tiếp trên YouTube

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Truy cập mở | OER
Trang này đã được đọc 453 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo