Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách làm hỏng tập tin để tài liệu Microsoft Word không thể mở được.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng công cụ làm hỏng tập tin trực tuyến

 1. 1
  Truy cập https://corrupt-a-file.net bằng trình duyệt web. Corrupt-a-File là công cụ miễn phí có khả năng làm hỏng bất kỳ tài liệu nào mà bạn tải lên.
 2. 2
  Nhấp vào FROM YOUR COMPUTER (Từ máy tính của bạn). Tùy chọn này nằm bên dưới dòng "Select the file to corrupt" (Chọn tập tin để làm hỏng). Trình duyệt tập tin trên máy tính sẽ mở ra.
 3. 3
  Chọn tài liệu Word và nhấp vào Open (Mở). Tên tập tin sẽ hiện ra bên dưới dòng "Select the file to corrupt".
 4. 4
  Nhấp vào CORRUPT FILE (Làm hỏng tập tin). Tập tin sẽ được tải lên và bị công cụ làm hỏng.
 5. 5
  Nhấp vào DOWNLOAD YOUR CORRUPTED FILE (Tải tập tin bị hỏng xuống). Tùy chọn này sẽ hiện ra sau khi tập tin đã sẵn sàng.
 6. 6
  Đặt tên cho tập tin rồi nhấp vào Save (Lưu). Tập tin bị hỏng sẽ được tải về máy tính.
 7. 7
  Thử mở tập tin này trong Word. Nếu máy tính có sẵn Word, bạn có thể nhấp đúp vào tập tin để thử mở ra trong ứng dụng đó. Thông báo rằng nội dung tập tin bị lỗi sẽ hiện ra. Hãy nhấp vào Okay để tiếp tục, sau đó Word sẽ thử sửa hoặc phục hồi nội dung (không thành công).
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Notepad trên Windows

 1. 1
  Mở Notepad trên Windows. Ứng dụng nằm trong thư mục Windows Accessories thuộc trình đơn Start.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn File (Tập tin) và chọn Open. Trình duyệt tập tin sẽ hiện ra.
 3. 3
  Chọn All Files (Tất cả tập tin) từ trong trình đơn thả xuống. Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải trình duyệt tập tin, thường được mặc định là Text Documents (*.txt).
 4. 4
  Chọn tài liệu rồi nhấp vào Open. Một loạt các từ vô nghĩa sẽ hiện ra trên cửa sổ Notepad.
  • Bạn có thể sử dụng tài liệu Word bất kỳ (không quan trọng nội dung) vì không ai có thể mở được tập tin này.
 5. 5
  Xóa một số dòng văn bản. Khoảng 7 hoặc 8 dòng là đủ.
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn File và chọn Save As (Lưu thành). Cửa sổ "Save As" sẽ hiện ra.
 7. 7
  Chọn All Files từ trong trình đơn "Save As Type" nằm cuối cửa sổ.
 8. 8
  Đặt tên cho tập tin rồi nhấp vào Save. Vậy là phiên bản bị hỏng của tập tin đã được lưu.
 9. 9
  Thử mở tập tin bị hỏng trong Word. Nếu máy tính có sẵn Word , bạn có thể nhấp đúp vào tập tin để thử mở ra trong ứng dụng đó. Thông báo rằng nội dung bị lỗi sẽ hiện ra. Hãy nhấp vào Okay để tiếp tục, sau đó Word sẽ thử sửa hoặc phục hồi nội dung (không thành công).
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Đổi phần mở rộng tập tin trên Windows

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng phần mở rộng tập tin đang hiển thị. Theo mặc định, phần mở rộng tập tin thường bị ẩn. Sau đây là cách hiển thị phần mở rộng tập tin:
  • Mở thanh tìm kiếm Windows và nhập file options.
  • Nhấp vào File Explorer Options trong danh sách kết quả.
  • Nhấp vào thẻ View (Chế độ xem) nằm đầu cửa sổ.
  • Xóa dấu tích khỏi ô "Hide extensions for known file types" (Ẩn phần mở rộng với loại tập tin đã biết) bên dưới tiêu đề "Advanced Settings" (Cài đặt nâng cao).
  • Nhấp vào OK.
 2. 2
  Tìm tập tin không phải tài liệu Word hay văn bản. Bạn có thể bắt đầu với tập tin không thể mở được bằng Word, chẳng hạn như hình ảnh (đuôi .jpeg, .gif, .png) hay clip âm thanh (như .wav, .mp3, .ogg). Chúng ta sẽ sử dụng tập tin này để tạo nên tài liệu Word giả bị hỏng.
  • Vì bạn sẽ làm hỏng tập tin nên hãy kiểm tra để chắc chắn rằng đó là tài liệu không quan trọng. Bạn cũng có thể tạo bản sao của tập tin trước khi đổi phần mở rộng nếu như muốn giữ lại tập tin gốc.
 3. 3
  Nhấp phải vào tập tin và chọn Rename (Đổi tên). Tên tập tin sẽ được tô sáng, lúc này bạn có thể chỉnh sửa.
 4. 4
  Thay phần mở rộng hiện tại bằng đuôi .docx. Nếu bạn đang thao tác với tập tin file.jpg, hãy thay phần mở rộng ".jpg" bằng .docx.
 5. 5
  Nhấn Enter. Hộp thoại sẽ bật lên hỏi rằng bạn có chắc chắn về việc đổi tên tập tin hay không.
 6. 6
  Nhấp vào Yes (Có). Tập tin sẽ được lưu với phần mở rộng .docx. Nếu bạn thử mở tập tin trong Word, thông báo lỗi sẽ hiện ra cho biết rằng tập tin bị hỏng.
  • Nếu bạn muốn ẩn phần mở rộng tập tin lần nữa, hãy trở lại thẻ View của File Explorer Options và tích vào ô "Hide extensions for known file types".
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Đổi phần mở rộng tập tin trên Mac

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng phần mở rộng tập tin đang hiển thị. Theo mặc định, phần mở rộng tập tin thường bị ẩn. Sau đây là cách hiển thị phần mở rộng tập tin:[1]
 2. 2
  Tìm tập tin không phải tài liệu Word hay văn bản. Bạn có thể bắt đầu với tập tin không thể mở được bằng Word, chẳng hạn như hình ảnh (đuôi .jpeg, .gif, .png) hay clip âm thanh (như .wav, .mp3, .ogg). Chúng ta sẽ sử dụng tập tin này để tạo nên tài liệu Word giả bị hỏng.
  • Vì bạn sẽ làm hỏng tập tin nên hãy kiểm tra để chắc chắn rằng đó là tài liệu không quan trọng. Bạn cũng có thể tạo bản sao của tập tin trước khi đổi phần mở rộng nếu như muốn giữ lại tập tin gốc.
 3. 3
  Nhấp vào tập tin để chọn rồi nhấn Return. Nhấp phải vào tập tin và chọn Rename (Đổi tên). Tên tập tin sẽ được tô sáng màu xanh dương, lúc này bạn có thể chỉnh sửa.[2]
 4. 4
  Thay phần mở rộng hiện tại bằng đuôi .docx. Nếu bạn đang thao tác với tập tin file.jpg, hãy thay phần mở rộng ".jpg" bằng .docx.
 5. 5
  Nhấn Return. Hộp thoại sẽ hiện lên để bạn xác nhận lại về quyết định đổi phần mở rộng tập tin.[3]
 6. 6
  Nhấp vào Use .docx (Sử dụng .docx). Tập tin sẽ được lưu với đuôi .docx. Nếu bạn thử mở tập tin trong Word, thông báo lỗi sẽ hiện ra cho biết rằng tập tin bị hỏng.
  • Nếu bạn muốn ẩn phần mở rộng tập tin trong Finder, hãy trở lại Finder > Preferences > Advanced và bỏ đánh dấu ô "Show all filename extensions."
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Không nên sử dụng tập tin mà sau này bạn có thể cần, vì tập tin bị hỏng thường rất khó phục hồi. Đừng quên tạo tập tin giả hoặc sử dụng bản sao của tài liệu gốc.
 • Hết sức thận trọng nếu bạn muốn làm hỏng tập tin để đối phó với bài tập được gửi qua mạng ở trường hoặc trường đại học. Các trường học ngày càng trở nên khắt khe với thủ thuật này, thậm chí một số bộ môn có thể chấm bạn 0 điểm ngay với hành động làm hỏng tài liệu. Hãy đọc kỹ luật lệ của trường bạn về vấn đề này trước khi có ý định thực hiện.

Bài viết wikiHow có liên quan

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Chuyển đổi Excel sang WordChuyển đổi Excel sang Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Xóa tiêu đề trang thứ haiXóa tiêu đề trang thứ hai
Chèn đường thẳng trong WordChèn đường thẳng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 838 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo