Phép chia ngắn cũng giống chia phép chia dài, nhưng bây giờ ta viết ít hơn và tính nhẩm nhiều hơn. Phép chia ngắn rất lý tưởng với các phép chia có ước số, số mà bạn dùng để chia số khác cho nó, nhỏ hơn 10. Muốn biết làm thế nào để dùng một phép chia ngắn để giải quyết bài toán, ahy4 theo các bước sau đây.

Phần 1 của 2:
Thực Hiện Phép Chia Ngắn

 1. 1
  Viết phép tính. Để viết chính xác phép tính, hãy viết số chia, số mà bạn đang dùng để chia thành số khác, ra phía ngoài dấu chia. Viết số bị chia, số mà sẽ bị chia bởi số chia, vào bên trong dấu chia. Thương số, là kết quả của bạn, hãy viết lên phía trên dấu chia. Nhớ rằng để làm phép chia ngắn, ước số phải nhỏ hơn 10.
  • 5 là ước số, ta viết nó ngoài dấu chia.
  • 847 là số bị chia, ta viết nó bên trong dấu chia.
  • Phần thương bỏ trống vì hiện ta vẫn chưa tiến hành chia.
 2. 2
  Chia con số đầu tiên của số bị chia cho số chia. Trong ví dụ này, 9 chia 5 được 1 dư 3. Viết 1, thương số, lên phía trên dấu chia.
 3. 3
  Viết số dư của phép chia thứ nhất phía dưới con số đầu tiên của số bị chia. Viết con số 3 nhỏ lên phía trên bên phải số 8. Việc này sẽ nhắc bạn nhớ rằng bạn còn dư 3 khi chia 8 cho 5.
 4. 4
  Chia số tạo thành bởi số dư thứ nhất với con số thứ 2 của số bị chia. Số dư 3 và số thứ 2 của số bị chia là 4, sẽ hợp thành 34.
  • Giờ thì, chia 34 cho 5.
  • Bạn sẽ được 6 và dư 4 vì 5 x 6 = 30, còn thiếu 4 so với 34.
  • Viết 6 vào thương, phần bên phải số 1.
 5. 5
  Viết số dư thứ 2 vào phía trên con số thứ 2 của số bị chia. Viết con số 4 nhỏ vào phía trên bên trái số 4.
 6. 6
  Chia số tạo bởi số dư của phép chia thứ 2 và con số thứ 3 của số bị chia. Số dư trong phép chia thứ 2 là 4 và con số thứ 3 là 7, vậy ta có số 47.
  • Giờ ta chia 47 cho 5.
  • Bạn sẽ được 9 và dư 2 vì 5 x 9 = 45, thiếu 2 để đủ 47.
  • Viết 9 vào thương, trên dấu chia bên cạnh số 6
 7. 7
  Viết số dư của phép tính cuối cùng. Viết “dư 2” bên phải thương phía trên dấu chia. Vậy là bạn đã tìm được đáp án cuối cùng của phép chia rồi đó.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Giải Thích Cho Cách Tính

 1. 1
  Viết con số lớn ra. Đây là con số mà bạn sẽ tiến hành chia (ví dụ bạn muốn chia số 741).
 2. 2
  Sau khi đã viết số đó ra rồi, thì vẽ 1 đường thẳng bên cạnh chữ số thứ nhất và 1 đường ngang phía trên đầu toàn bộ số đó. Bạn sẽ được một nửa hình chữ nhật. Tiếp theo, viết số mà bạn muốn chia số trên cho nó.
 3. 3
  Chia con số đầu tiên trong hình chữ nhật đó cho số phía ngoài hình.
  • Ví dụ, chia 847 cho 5. Bạn chia 8 cho 5, được 1 và dư 3. Viết 1 lên phía trên số 8 cũng như số 3 nhỏ lên phía trên bên phải số 8.
 4. 4
  Thêm 3 vào giữa 8 và 4. Ta sẽ được số mới là 34. 34 chia 5 được 6 dư 4. Viết 6 lên trên đầu số 4 và số dư viết nhỏ vào giữa 4 và 7.
 5. 5
  Một lần nữa ta lại có số 47 mới hình thành. 47 chia 5 được 9, và lại có dư. Viết 9 lên phía trên số 7 và bên cạnh số 9 ta viết chữ “dư” và số 2 bên cạnh nó. Điều này nghĩa là bạn đã có đáp án, và đáp án cuối cùng là (847 chia 5 được) 169 dư 2.
  Quảng cáo

Lời Khuyên

 • Làm phép chia ra giấy.
 • Hãy chắc rằng bạn biết số bị chia, số chia, và thương là đâu.
 • Thử làm phép chia với số chia có 2 chữ số xem sao.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính Thể tích Hình trụ

Cách để

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Cách để

Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng

Cách để

Quy đổi từ mililit sang gam

Cách để

Tính thể tích hình cầu

Cách để

Tìm góc giữa hai véc tơ

Cách để

Tìm chiều dài cạnh huyền

Cách để

Sử dụng Định lý Pytago

Cách để

Tính xác suất

Cách để

Tính Diện tích Hình chữ nhật

Cách để

Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác

Cách để

Tính Đường kính của Hình tròn

Cách để

Tính Diện tích Hình thoi

Cách để

Tính thể tích một chiếc hộp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 14.399 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 14.399 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo