Cách để Kiểm tra xem người khác có chặn bạn trên Snapchat

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách để kiểm tra xem một người dùng có chặn bạn trên Snapchat hay không. Nếu đúng, họ sẽ không còn xuất hiện trong danh bạ của bạn.

Phương pháp 1 của 2:
Kiểm tra Snap Score

 1. 1
  Mở ứng dụng Snapchat. Biểu tượng này trông giống như con ma màu trắng trên nền vàng.
 2. 2
  Vuốt từ trên màn hình xuống dưới. Một trình đơn sẽ xuất hiện cùng với thông tin danh bạ và nhiều tùy chọn khác.
 3. 3
  Chạm Add Friends (Thêm bạn).
 4. 4
  Chạm Add by Username (Thêm bạn theo tên người dùng).
 5. 5
  Tìm kiếm người bạn cần kiểm tra.
 6. 6
  Chạm vào kết quả tìm kiếm người bạn đó. Một khung có tên của họ sẽ hiện ra.
 7. 7
  Kiểm tra Snap Score (số lượng video hoặc ảnh đã nhận và gửi). Nếu không có số nào xuất hiện bên cạnh tên người dùng thì có nghĩa là họ đã chặn hoặc xóa bạn khỏi danh bạ của họ.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Kiểm tra danh bạ

 1. 1
  Mở ứng dụng Snapchat. Biểu tượng này có hình con ma màu trắng trên nền vàng.
 2. 2
  Chạm Chat. Nút này nằm ở góc dưới bên trái màn hình.
 3. 3
  Tìm người bạn đó trong danh bạ. Nếu tên của họ không xuất hiện trong danh sách thì có nghĩa là họ đã chặn bạn.[2] Bạn không thể gửi cho họ Snap (ảnh hoặc video) nữa, trừ khi họ bỏ chặn bạn.
  • Nhấp biểu tượng 🔍 ở góc trên bên trái màn hình để tìm kiếm người bạn một cách trực tiếp. Gõ tên của họ vào ô tìm kiếm. Nếu tên của họ không xuất hiện thì tức là họ đã chặn bạn.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Snapchat
Trang này đã được đọc 942 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo