Cách để Kiểm tra trạng thái online WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WhatsApp cho phép bạn kiểm tra xem một người nào đó trong danh bạ của bạn có trực tuyến (online) hay không và thời điểm gần nhất họ sử dụng ứng dụng này. Dù không thể kiểm tra trạng thái của tất cả mọi người trong danh bạ cùng một lúc, bạn có thể kiểm tra trạng thái của lần lượt từng người tương đối dễ dàng.

Các bước

 1. 1
  Mở WhatsApp.
 2. 2
  Chạm vào Chats.
 3. 3
  Chạm vào cuộc trò chuyện. Lựa chọn một cuộc trò chuyện của bạn với người mà bạn muốn kiểm tra trạng thái trực tuyến.
  • Nếu bạn chưa từng trò chuyện với người mà bạn muốn kiểm tra trạng thái, bạn sẽ phải chat với họ. Hãy chạm vào biểu tượng bong bóng chat ở góc trên bên phải.
 4. 4
  Kiểm tra trạng thái của họ. Nếu họ đang trực tuyến, bạn sẽ nhìn thấy chữ “online” ở phía dưới tên của họ trong danh bạ. Nếu họ ngoại tuyến, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ “last seen at…” (lần gần nhất họ trực tuyến là khi...)
  • Trạng thái “Online” nghĩa là người đó đang sử dụng ứng dụng vào thời điểm hiện tại.
  • Trạng thái “Last seen at…” nghĩa là lần gần đây nhất người đó dùng ứng dụng là vào thời điểm...
  • Nếu họ đang liên lạc với bạn, bạn có thể sẽ nhìn thấy dòng chữ kiểu như “typing” (đang gõ) hoặc “recording audio” (đang thu âm).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hiện chưa có cách nào để nhìn thấy trạng thái trực tuyến của người khác thông qua thẻ danh bạ của họ. Bạn chỉ có thể xem trạng thái của họ thông qua cuộc trò chuyện.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo