Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu hứng thú với việc bổ sung tính năng mới cho website hay đang cố xác định một lỗi lập trình nào đó, có thể bạn sẽ phải kiểm tra phiên bản PHP mà máy chủ đang sử dụng. Bạn có thể làm được điều này bằng cách chạy một tập tin PHP đơn giản trên máy chủ. Hoặc, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản PHP đang được cài đặt trên máy tính cục bộ bằng cách sử dụng ứng dụng thông dịch dòng lệnh Command Prompt trên Windows hay trình giả lập Terminal trên máy Mac.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Máy chủ

 1. 1
  Mở trình soạn mã hoặc văn bản. Bạn có thể sử dụng Notepad hoặc TextEdit nhưng đừng dùng những phần mềm soạn thảo văn bản như Microsoft Word.
 2. 2
  Nhập mã sau. Khi chạy trên máy chủ của bạn, đoạn mã nhỏ này sẽ trả về thông tin phiên bản của PHP.[1]
  <?php
  echo 'Current PHP version: ' . phpversion();
  ?>
  
 3. 3
  Lưu dưới dạng tập tin PHP. Nhấp chuột vào "File" (Tập tin) → "Save as" (Lưu Dưới dạng) và đặt tên cho tập tin đó. Thêm phần đuôi .php vào cuối tên. Hãy chọn tên đơn giản, chẳng hạn như phiên bản.php.
 4. 4
  Tạo một báo cáo chi tiết hơn (không bắt buộc). Tập tin ở trên sẽ cho bạn biết phiên bản hiện tại của PHP là gì. Tuy nhiên, nếu muốn nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như thông tin về hệ thống, ngày phát hành, những lệnh sẵn có, thông tin API, v.v. bạn có thể sử dụng lệnh phpinfo(). Hãy lưu tập tin với tên thông tin.php.
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  
 5. 5
  Tải (những) tập tin của bạn lên máy chủ. Có thể bạn sẽ phải sử dụng chương trình máy khách FTP. Cũng có thể bạn sẽ tải được thông qua bảng điểu khiển quản trị của máy chủ. Hãy để tập tin ở thư mục gốc trên máy chủ của bạn.
  • Hãy tham khảo thêm bài viết về cách tải tập tin lên máy chủ của bạn.
 6. 6
  Mở tập tin trên trình duyệt của bạn. Một khi tập tin đã được tải lên máy chủ, bạn có thể dùng trình duyệt để tải chúng. Tìm vị trí tập tin trên máy chủ. Ví dụ, nếu để chúng ở thư mục gốc của miền, hãy vào www.yourdomain.com/phiên bản.php.
  • Để xem toàn bộ dữ liệu, vào www.yourdomain.com/thông tin.php.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Phiên bản PHP cục bộ

 1. 1
  Mở Command Prompt hoặc Terminal. Nếu PHP được cài đặt cục bộ, bạn có thể sử dụng Command Prompt hoặc Terminal để kiểm tra số phiên bản. Bạn cũng có thể làm theo cách này nếu dùng SSH để tạo kết nối từ xa đến máy chủ thông qua dòng lệnh.
  • Windows – Nhấn Win+R và gõ cmd.
  • Mac – Mở Terminal từ thư mục Utilities (Tiện ích).
  • Linux – Mở Terminal từ màn hình hoặc bằng cách nhấn Ctrl+Alt+T.
 2. 2
  Nhập lệnh để kiểm tra số phiên bản của PHP. Khi chạy lệnh, phiên bản PHP đã cài đặt sẽ được hiển thị.
  • Windows, Mac, Linux - php -v
 3. 3
  Sửa lỗi số phiên bản không xuất hiện trên Windows. Một vấn đề thường gặp dành cho người sử dụng Windows là PHP không nằm trong đường dẫn hệ thống, do đó sẽ xuất hiện thông báo ‘php.exe’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file (không thể xác định ‘php.exe’ là lệnh nội bộ hay lệnh ngoài, chương trình hoạt động được hay tập tin xử lý theo lô).[2]
  • Tìm vị trí tập tin php.exe của bạn. Đó thường là C:\php\php.exe, nhưng có thể bạn đã thay đổi nó trong lúc cài đặt.
  • set PATH=%PATH%;C:\php\php.exe và nhấn Enter. Thay đổi vị trí thực tế của nó nếu hiện tại nó không nằm ở vị trí này.
  • Chạy lại php -v. Lúc này bạn sẽ xem được số phiên bản.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo Người Sắt trong MinecraftTạo Người Sắt trong Minecraft
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 21.884 lần.
Trang này đã được đọc 21.884 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo