Cách để Kiểm tra phiên bản PHP

Trong bài viết này:Máy chủPhiên bản PHP cục bộTham khảo

Nếu hứng thú với việc bổ sung tính năng mới cho website hay đang cố xác định một lỗi lập trình nào đó, có thể bạn sẽ phải kiểm tra phiên bản PHP mà máy chủ đang sử dụng. Bạn có thể làm được điều đó bằng cách chạy một tập tin PHP đơn giản trên máy chủ. Hoặc, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản PHP đang được cài đặt trên máy tính cục bộ bằng cách sử dụng ứng dụng thông dịch dòng lệnh Command Prompt trên Windows hay trình giả lập Terminal trên máy Mac.

1
Máy chủ

 1. 1
  Mở trình soạn mã hoặc văn bản. Bạn có thể sử dụng Notepad hoặc TextEdit nhưng đừng dùng những phần mềm soạn thảo văn bản như Microsoft Word.
 2. 2
  Nhập mã sau. Khi chạy trên máy chủ của bạn, đoạn mã nhỏ này sẽ trả về thông tin phiên bản của PHP.[1]
  <?php
  echo 'Current PHP version: ' . phpversion();
  ?>
  
 3. 3
  Lưu dưới dạng tập tin PHP. Nhấp chuột vào "File" (Tập tin) → "Save as" (Lưu Dưới dạng) và đặt tên cho tập tin đó. Thêm phần đuôi .php vào cuối tên. Hãy chọn tên đơn giản, chẳng hạn như phiên bản.php.
 4. 4
  Tạo một báo cáo chi tiết hơn (không bắt buộc). Tập tin ở trên sẽ cho bạn biết phiên bản hiện tại của PHP là gì. Tuy nhiên, nếu muốn nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như thông tin về hệ thống, ngày phát hành, những lệnh sẵn có, thông tin API, v.v. bạn có thể sử dụng lệnh phpinfo(). Hãy lưu tập tin với tên thông tin.php.
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  
 5. 5
  Tải (những) tập tin của bạn lên máy chủ. Có thể bạn sẽ phải sử dụng chương trình máy khách FTP. Cũng có thể bạn sẽ tải được thông qua bảng điểu khiển quản trị của máy chủ. Hãy để tập tin ở thư mục gốc trên máy chủ của bạn.
  • Hãy tham khảo thêm bài viết về cách tải tập tin lên máy chủ của bạn.
 6. 6
  Mở tập tin trên trình duyệt của bạn. Một khi tập tin đã được tải lên máy chủ, bạn có thể dùng trình duyệt để tải chúng. Tìm vị trí tập tin trên máy chủ. Ví dụ, nếu để chúng ở thư mục gốc của miền, hãy vào www.yourdomain.com/phiên bản.php.
  • Để xem toàn bộ dữ liệu, vào www.yourdomain.com/thông tin.php.

2
Phiên bản PHP cục bộ

 1. 1
  Mở Command Prompt hoặc Terminal. Nếu PHP được cài đặt cục bộ, bạn có thể sử dụng Command Prompt hoặc Terminal để kiểm tra số phiên bản. Bạn cũng có thể làm theo cách này nếu dùng SSH để tạo kết nối từ xa đến máy chủ thông qua dòng lệnh.
  • Windows – Nhấn Win+R và gõ cmd.
  • Mac – Mở Terminal từ thư mục Utilities (Tiện ích).
  • Linux – Mở Terminal từ màn hình hoặc bằng cách nhấn Ctrl+Alt+T.
 2. 2
  Nhập lệnh để kiểm tra số phiên bản của PHP. Khi chạy lệnh, phiên bản PHP đã cài đặt sẽ được hiển thị.
  • Windows, Mac, Linux - php -v
 3. 3
  Sửa lỗi số phiên bản không xuất hiện trên Windows. Một vấn đề thường gặp dành cho người sử dụng Windows là PHP không nằm trong đường dẫn hệ thống, do đó, xuất hiện thông báo ‘php.exe’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file (không thể xác định ‘php.exe’ là lệnh nội bộ hay lệnh ngoài, chương trình hoạt động được hay tập tin xử lý theo lô).[2]
  • Tìm vị trí tập tin php.exe của bạn. Đó thường là C:\php\php.exe, nhưng có thể bạn đã thay đổi nó trong lúc cài đặt.
  • set PATH=%PATH%;C:\php\php.exe và nhấn Enter. Thay đổi vị trí thực tế của nó nếu hiện tại nó không nằm ở vị trí này.
  • Chạy lại php -v. Lúc này, hẳn là bạn sẽ xem được số phiên bản.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Check PHP Version, Español: verificar la versión de PHP, Italiano: Controllare la Versione di un Server PHP, Русский: проверить версию PHP, Português: Verificar a Versão do PHP, Deutsch: Die Version von PHP überprüfen, Français: connaitre votre version de PHP, Bahasa Indonesia: Mengecek Versi PHP, Nederlands: De PHP‐versie controleren, ไทย: เช็คเวอร์ชั่น PHP, 中文: 查看PHP版本, العربية: التحقق من إصدار البي إتش بي, 日本語: PHPのバージョンを確認する, 한국어: PHP 버전 확인 방법, हिन्दी: पीएचपी (PHP) वर्जन का पता लगाएँ (Check PHP Version), Türkçe: PHP Sürümü Nasıl Öğrenilir

Trang này đã được đọc 10.046 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?