Cách để Kiểm tra cập nhật trong Mozilla Firefox

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Cập nhật Firefox bằng tayCài đặt cập nhật tự động

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kiểm tra và tải về phiên bản mới nhất của trình duyệt Mozilla Firefox.

Phần 1
Cập nhật Firefox bằng tay

 1. 1
  Mở ứng dụng Firefox. Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu.
 2. 2
  Nhấp vào Help ở góc trái phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào About Firefox (Về Firefox). Firefox sẽ mở hộp thoại, sau đó tự động kiểm tra và tải về phiên bản cập nhật có sẵn.
 4. 4
  Nhấp vào Restart Firefox to Update (Khởi động lại Firefox để Cập nhật) trong hộp thoại. Cập nhật sẽ được cài đặt khi Firefox khởi động lại.

Phần 2
Cài đặt cập nhật tự động

 1. 1
  Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu.
 2. 2
  Nhấp vào ở góc trái phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn).
 4. 4
  Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Nút nằm ở phía dưới trình đơn bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Update (Cập nhật). Mục nằm ở phía trên cửa sổ.
 6. 6
  Chọn cài đặt "Firefox updates" (Cập nhật Firefox). Nhấp vào nút radio bên cạnh một trong những mục sau:
  • "Automatically install updates (recommended: improved security)" (Tự động cài đặt cập nhật (khuyến cáo: bảo mật được cải thiện))
  • "Check for updates, but let you choose whether to install them" (Kiểm tra cập nhật, nhưng cho phép bạn lựa chọn cài đặt)
  • "Never check for updates (not recommended: security risk)" (Không bao giờ kiểm tra cập nhật (không khuyến cáo: rủi ro bảo mật))
 7. 7
  Đóng thẻ bằng cách nhấp vào "x" bên cạnh thẻ "Options". Cài đặt cập nhật đã được định hình.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính
 • Mozilla Firefox
 • Kết nối Internet


Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Check for Updates in Mozilla Firefox, Español: verificar si existen actualizaciones en Mozilla Firefox, Português: Verificar se Há Atualizações para o Mozilla Firefox, Русский: проверить доступные обновления в браузере Mozilla Firefox, Nederlands: Controleren op updates in Mozilla Firefox, Deutsch: Nach Updates für Mozilla Firefox suchen, 中文: 在Mozilla Firefox中检查版本更新, ไทย: เช็คอัพเดทใหม่ของ Mozilla Firefox, العربية: التحقق من وجود تحديثات لمتصفح موزيلا فايرفوكس

Trang này đã được đọc 429 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?