Cách để Kiểm tra cập nhật trên điện thoại Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra cập nhật trên thiết bị Android của bạn, cả với phần mềm hệ thống và bất kỳ ứng dụng được cài đặt nào.

Phương pháp 1 của 4:
Kiểm tra cập nhật hệ thống

 1. 1
  Mở trình đơn Settings (Cài đặt) dành cho Android. Bạn có thể tìm thấy trình đơn này bằng cách nhấn vào Settings trong danh sách ứng dụng.
 2. 2
  Cuộn xuống cuối trình đơn và nhấn About device (Thông tin thiết bị). Tùy vào thiết bị của bạn, đó có thể là "About phone" (Thông tin điện thoại) hoặc "About tablet" (Thông tin máy tính bảng).
  • Nếu không thấy phần "About device", hãy nhấn vào phần "System" (Hệ thống) trước.
  • Với một số thiết bị Android, tùy chọn "System updates" (Cập nhật hệ thống) nằm trên trình đơn Settings chính, bên dưới mục "About device". Hãy nhấn vào đó.
 3. 3
  Nhấn System updates. Mục này cũng có thể có tên là "Software updates" (Cập nhật phần mềm) hoặc "Download updates manually" (Tải cập nhật thủ công).
 4. 4
  Nhấn Check for update (Kiểm tra cập nhật). Từ ngữ được dùng có thể sẽ không đồng nhất, tùy vào thiết bị của bạn. [1]
  • Nhấn OK nếu được yêu cầu xác nhận.
 5. 5
  Nhấn Download (Tải) hoặc Yes (Đồng ý) nếu có cập nhật mới. Cập nhật sẽ bắt đầu được tải về thiết bị. Bạn nên tải cập nhật trong lúc kết nối với mạng wifi bởi chúng có thể sẽ khá nặng.
  • Nếu không có cập nhật, bạn có thể thử lại sau. Liên tục nhấn Check for Update cũng sẽ không làm cập nhật xuất hiện nhanh hơn được.[2]
 6. 6
  Nhấn Install Now (Cài đặt Ngay) sau khi cập nhật được tải xong. Có thể sẽ mất một lúc để các tùy chọn cài đặt được tải về và sẵn sàng cho việc sử dụng.
 7. 7
  Nối thiết bị với bộ sạc. Bạn cần ít nhất 50% pin trước khi bắt đầu cập nhật hệ thống, và nên để thiết bị được sạc trong quá trình này.
 8. 8
  Chờ thiết bị cập nhật. Thiết bị Android của bạn sẽ khởi động lại và bắt đầu quá trình cập nhật. Có thể sẽ mất từ 20-30 phút để hoàn tất.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Kiểm tra cập nhật của các ứng dụng

 1. 1
  Mở ứng dụng Play Store (Cửa hàng Ứng dụng). Bạn có thể tìm thấy nó trong danh sách ứng dụng. Nó có biểu tượng trông như một túi mua sắm với logo Google Play trên đó.
 2. 2
  Nhấn nút . Nó nằm ở góc trên bên trái.
 3. 3
  Nhấn My apps & games (Ứng dụng & trò chơi của tôi).
 4. 4
  Nhấn Update All (Cập nhật Tất cả) để cài đặt mọi cập nhật hiện có. Tùy chọn này sẽ không xuất hiện nếu không ứng dụng nào có cập nhật mới.
 5. 5
  Nhấn vào một ứng dụng trên danh sách Updates (Cập nhật). Nếu muốn kiểm tra chi tiết mỗi cập nhật trước khi cài đặt, bạn có thể cập nhật từng ứng dụng riêng lẻ.
 6. 6
  Xem lại phần What's New (Tính năng mới). Thay đổi nào được chọn để liệt kê ở đây là tùy vào nhà phát triển ứng dụng. Thường thì sẽ có thông tin về những tính năng mới được cung cấp thông qua bản cập nhật.
 7. 7
  Nhấn Update để tải và cài đặt cập nhật.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Yêu cầu thiết bị kiểm tra cập nhật hệ thống

 1. 1
  Mở bàn phím quay số trên thiết bị. Với một số thiết bị, bạn có thể cài đặt để điện thoại kiểm tra ứng dụng hiện có bằng bộ quay số. Một số người xác nhận thành công trong việc sử dụng biện pháp này để có được cập nhật trước thời điểm cập nhật thông thường của thiết bị.
  • Biện pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả, kể cả thiết bị của bạn đã được lên lịch cập nhật.
  • Phương pháp này sẽ không tạo cập nhật nếu chưa có cập nhật mới.
 2. 2
  Quay số .*#* #2432546#*#*. Điện thoại sẽ tự động kiểm tra cập nhật ngay khi bạn bấm dấu * cuối cùng.
 3. 3
  Tìm thông điệp "checkin succeeded" (kiểm tra thành công). Nó sẽ xuất hiện ở thanh Notifications (Thông báo). Nó cho thấy kết nối thành công, nhưng không nhất thiết có nghĩa là đang có một cập nhật mới.
 4. 4
  Tải cập nhật của bạn (nếu có). Nếu đang có cập nhật mới, thông điệp sẽ xuất hiện trên màn hình với hướng dẫn bắt đầu tải.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Dùng ứng dụng Smart Switch cho thiết bị Samsung

 1. 1
  Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn. Nếu có thiết bị Samsung, bạn có thể sử dụng chương trình máy tính Smart Switch dành cho Samsung để kiểm tra và cài đặt cập nhật. Chương trình này thay thế cho ứng dụng quản lý thiết bị Samsung Kies cũ.
 2. 2
  Vào website Smart Switch.
 3. 3
  Nhấp vào đường dẫn Download for PC (Dành cho PC) hoặc Download for Mac (Dành cho Mac).
 4. 4
  Chạy chương trình cài đặt đã được tải vể.
 5. 5
  Làm theo gợi ý để cài đặt Smart Switch.
 6. 6
  Nối thiết bị Samsung với máy tính.
 7. 7
  Nhấp vào nút Update (Cập nhật) trên màn hình Smart Switch. Nếu có cập nhật, nút này sẽ xuất hiện dưới tên thiết bị được kết nối.
  • Nếu không có nút cập nhật thì nghĩa là không có cập nhật mới. Nếu cho rằng hẳn phải có cập nhật mới nhiều khả năng nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn đang phát triển phiên bản dành cho dịch vụ sẽ được tung ra sau của họ.
 8. 8
  Nhấp vào Update trên cửa sổ xuất hiện. Bạn sẽ thấy phiên bản mà bạn sẽ được cập nhật lên.
 9. 9
  Nhấp vào OK để bắt đầu cập nhật. Thiết bị sẽ bắt đầu quá trình cập nhật. Đừng nhấn vào nút nào trên thiết bị hay ngắt kết nối cho đến khi cập nhật hoàn toàn hoàn tất.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ thường xuyên ra thông báo khi cập nhật được phát hành. Có thể sẽ mất một thời gian để cập nhật sẵn sàng cho thiết bị của bạn kể từ ngày nó được phát hành.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo