Cách để Kiểm tra Máy tính có Bluetooth hay không

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xác định máy tính của mình có tích hợp Bluetooth hay không. Mặc dù đa số máy tính Windows và gần như toàn bộ các máy Mac đều có tích hợp Bluetooth, nhưng một số máy tính để bàn và mẫu máy cũ hơn thì không có.

Phương pháp 1 của 3:
Trên hệ điều hành Windows

 1. 1
  Mở Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Bạn cũng có thể nhấp phải vào Start để mở trình đơn thiết lập nâng cao.
 2. 2
  Mở Device Manager (Quản lý thiết bị).device manager, sau đó nhấp vào Device Manager trong trình đơn Start và màn hình sẽ hiển thị cửa sổ này.
  • Nếu đã nhấp phải vào biểu tượng Start, bạn chỉ cần nhấp vào Device Manager trong trình đơn vừa hiển thị.
 3. 3
  Tìm tiêu đề "Bluetooth". Nếu bạn thấy tiêu đề "Bluetooth" ở gần phía trên cửa sổ (trong phần chữ "B"), máy tính của bạn có tích hợp Bluetooth.
  • Nếu không thấy tiêu đề "Bluetooth", máy tính của bạn không có tích hợp Bluetooth.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Trên hệ điều hành Mac

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào About This Mac (Về máy tính Mac này) trong trình đơn thả xuống và màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.
 3. 3
  Nhấp vào System Report… (Báo cáo hệ thống) ở bên dưới cửa sổ About this Mac để mở thêm một cửa sổ khác.
  • Trên các phiên bản cũ của hệ điều hành MacOS, bạn sẽ nhấp vào More Info... (Thông tin khác…).
 4. 4
  Mở rộng phần "Hardware" (Ổ cứng). Nhấp vào hình tam giác hướng sang phải ở bên trái tiêu đề "Hardware" và bạn sẽ thấy một danh sách các phụ đề hiển thị bên dưới tiêu đề này.
  • Nếu hình tam giác bên cạnh "Hardware" hướng xuống, danh sách này đã được mở rộng.
 5. 5
  Tìm tiêu đề "Bluetooth". Bên dưới tiêu đề "Bluetooth", bạn thử tìm tiêu đề phụ "Bluetooth" ở gần phía trên danh sách lựa chọn ổ cứng.
  • Nếu không thấy tiêu đề "Bluetooth" ở đây, máy Mac của bạn không có tích hợp Bluetooth.
 6. 6
  Xác nhận máy Mac có Bluetooth. Nếu thấy tiêu đề phụ "Bluetooth" , bạn nhấp chuột trái để chọn. Sau khi nhấp, nếu bạn thấy thông tin Bluetooth ở bên phải cửa sổ, máy Mac của bạn được tích hợp Bluetooth; nếu không, thiết bị không cho phép dùng Bluetooth.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Trên hệ điều hành Linux

 1. 1
  Mở Terminal (Cổng). Nhấp hoặc nhấp đúp vào Terminal với biểu tượng hộp đen có thêm ">_" ở phía trên.
  • Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+T để mở Terminal trên hầu hết các phiên bản của hệ điều hành Linux.
 2. 2
  Nhập lệnh tìm kiếm Bluetooth. Gõ lệnh sau và ấn Enter:
  sudo lsusb |grep Bluetooth
  
 3. 3
  Nhập mật khẩu của bạn. Khi được yêu cầu, bạn gõ mật khẩu đăng nhập máy tính, sau đó ấn Enter.
 4. 4
  Xem kết quả. Nếu dòng tiếp theo trong Terminal hiển thị tên và nhà sản xuất Bluetooth, máy tính của bạn đã được cài Bluetooth.
  • Nếu bạn thấy một dòng trống, máy tính của bạn chưa được cài Bluetooth.
  • Lưu ý rằng một số phiên bản của Linux không hỗ trợ bộ chuyển đổi Bluetooth tích hợp sẵn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

Cảnh báo

 • Hệ điều hành Linux thường không nhận diện bộ chuyển đổi hoặc USB Bluetooth, đặc biệt khi máy tính của bạn đã cũ.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 237.366 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo