Dù đang dùng phiên bản hệ điều hành Linux hay Unix nào thì vẫn luôn có nhiều cách để kiểm tra địa chỉ IP nội, từ sử dụng giao diện đồ họa đơn giản đến đào sâu tìm hiểu về thông tin mạng.

Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng giao diện Ubuntu

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng trong phần thông báo. Trong hầu hết các phiên bản, biểu tượng này có hình hai mũi tên hướng lên trên và xuống dưới, nằm ngay cạnh thời gian và ngày tháng.
  • Nếu biểu tượng mạng không xuất hiện, bạn có thể thêm biểu tượng này bằng cách nhấp chuột phải vào phần thông báo, lựa chọn "Add to Panel" rồi chọn "Network Manager".
  • Nếu biểu tượng mạng vẫn chưa xuất hiện, vào System > Administration > Network Tools và lựa chọn thiết bị mạng từ trình đơn xổ xuống (thường là "Ethernet Interface eth0"). Số có 10 chữ số được hiển thị chính là địa chỉ IP của bạn.
 2. 2
  Nhấp Connection Information. Bước này giúp mở cửa sổ chứa thông tin về các kết nối mạng bao gồm địa chỉ IP.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Gõ lệnh Terminal trong hầu hết các phiên bản Linux

 1. 1
  Mở Terminal. Bạn có thể tìm thấy Terminal trong danh sách ứng dụng hoặc tìm kiếm "terminal".
 2. 2
  Gõ lệnh sau đây: ip addr show . Đây là lệnh trả lại thông tin trên từng thiết bị Ethernet được kết nối.
 3. 3
  Địa chỉ IP của mỗi thiết bị đều được liệt kê sau "inet".
  • Nếu bạn không biết rằng mình đang tìm kiếm thiết bị nào, có nhiều khả năng là bạn sẽ muốn sử dụng "eth0" - Ethernet Adapter đầu tiên được nhận diện. Nếu chỉ muốn xem thông tin về eth0, gõ ip addr show eth0 .
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Gõ lệnh Terminal trong Unix, "phiên bản giống Unix" và một số phiên bản Linux

 1. 1
  Mở Terminal. Bạn có thể tìm ra Terminal trong danh sách ứng dụng hoặc tìm kiếm theo từ khóa "terminal".
 2. 2
  Gõ lệnh sau đây: /sbin/ifconfig . Đây là lệnh hiển thị nhiều thông tin mạng.
  • Nếu nhìn thấy dòng thông báo lỗi thiếu quyền quản trị thì gõ sudo /sbin/ifconfig .
  • Nếu đang sử dụng Solaris hoặc các phiên bản Unix khác, bạn có thể cần nhập /sbin/ifconfig -a để hiển thị thông tin của nhiều hơn một thiết bị.
  • Nếu thấy dòng thông báo ifconfig bị thiếu quyền, xem hướng dẫn Gõ lệnh Terminal trong các phiên bản Linux ở trên.
 3. 3
  Tìm kiếm địa chỉ IP của từng thiết bị được liệt kê sau "inet adr".
  • Nếu cảm thấy khó tìm kiếm địa chỉ IP vì có quá nhiều thông tin, bạn nên nhập /sbin/ifconfig | less để hạn chế số lượng được hiển thị hoặc nhập /sbin/ifconfig | grep 'inet addr:' để chỉ hiển thị địa chỉ IP.
  • Nếu không biết chắc rằng đang tìm kiếm thiết bị nào, bạn có lẽ sẽ muốn dùng "eth0" - Ethernet Adapter đầu tiên xuất hiện. Nếu muốn xem thông tin dành riêng cho eth0, gõ /sbin/ifconfig eth0 .
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu đang tìm kiếm địa chỉ IP ngoài, bạn chỉ cần truy cập một trang web như http://www.whatismyip.org hoặc tìm kiếm từ khóa "what is my ip?" trên Google để tìm thấy các trang web tương tự.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 9 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 29.796 lần.
Trang này đã được đọc 29.796 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo