Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Những ai đã kết bạn, thường xuyên tương tác, hoặc đã trò chuyện với bạn trên Facebook đều có thể gửi tin nhắn cho bạn qua ứng dụng Facebook Messenger. Bất kỳ ai chưa từng trò chuyện với bạn chỉ có thể gửi tin nhắn đang chờ mà bạn được phép chấp nhận hay bỏ qua. Đây là các lựa chọn tùy chỉnh, nên bạn có thể chọn tin nhắn nào được xếp vào thư mục Message Requests (Tin nhắn đang chờ), tin nhắn nào sẽ hiển thị trong hộp thư Chat và tin nhắn sẽ không hiển thị. Ngoài ra, bạn cũng có thể chặn người dùng gửi tin nhắn cho bạn kể cả khi không cần hủy kết bạn với họ hoặc chặn họ trên Facebook. Đây là bài viết hướng dẫn một số cách kiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn trên Facebook.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Tùy chỉnh thiết lập Message Delivery (Gửi tin nhắn) trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở ứng dụng Messenger trên iPhone hoặc Android. Đây là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương, tím, hồng và tia chớp màu trắng ở bên trong. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên màn hình chính hoặc trên trình đơn Apps (Ứng dụng).
  • Dùng phương pháp này để kiểm soát tin nhắn nào sẽ hiển thị trên màn hình "Chat" của Facebook Messenger. Ví dụ, nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ người đã lưu số điện thoại của bạn trong danh bạ của họ nhưng chưa kết bạn với trên Facebook, bạn có thể tùy chỉnh tại đây.
  • Messenger sẽ hiển thị màn hình "Chat". Nếu bạn thấy màn hình hiển thị cuộc trò chuyện nào đó, hãy chạm vào mũi tên trở về.
 2. 2
  Chạm vào ảnh đại diện ở phía trên góc trái. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.[1]
 3. 3
  Chạm vào Privacy (Quyền riêng tư) trên trình đơn. Đó là lựa chọn có biểu tượng chiếc khiên màu xanh dương và trắng.
 4. 4
  Chạm vào Message Delivery (Gửi tin nhắn). Lựa chọn này ở phía trên trình đơn.
 5. 5
  Chạm vào nhóm người mà bạn muốn kiểm soát tin nhắn. Phần này được chia thành các nhóm là People With Your Phone Number (Người có số điện thoại của bạn), Your Followers on Instagram (Người theo dõi bạn trên Instagram) nếu tài khoản Instagram và Facebook đã được liên kết, và Others on Facebook (Người khác trên Facebook). Bạn có thể kiểm soát việc nhận tin nhắn theo từng nhóm riêng.
 6. 6
  Chọn cách nhận. Sau đây là ý nghĩa của các lựa chọn:
  • Nếu muốn nhận tin nhắn từ nhóm này, bạn sẽ chọn Chat.
  • Nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ nhóm này, hãy chọn Don't Receive Requests (Không nhận tin nhắn đang chờ).
  • Nếu muốn tin nhắn từ nhóm này trở thành tin nhắn đang chờ cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối trước khi trả lời, bạn cần chọn Message Requests (Tin nhắn đang chờ).
 7. 7
  Xem tin nhắn đang chờ. Nếu bạn muốn xem tin nhắn đang chờ, hãy trở về màn hình Chat, chạm vào ảnh đại diện và chọn Message Requests.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Chặn người khác trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở ứng dụng Messenger trên iPhone hoặc Android. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh dương, tím, hồng và tia chớp màu trắng ở bên trong. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên màn hình chính hoặc trình đơn Apps (Ứng dụng).
  • Messenger sẽ hiển thị màn hình "Chat". Nếu bạn thấy màn hình hiển thị cuộc trò chuyện nào đó, hãy chạm vào mũi tên trở về.
 2. 2
  Chạm vào thanh "Search" (Tìm kiếm) ở phía trên ứng dụng. Bạn sẽ thấy thanh tìm kiếm ở phía trên danh sách cuộc trò chuyện.
  • Nếu muốn chặn người đã trò chuyện với bạn cách đây không lâu, bạn có thể chạm vào cuộc trò chuyện trên trang Chat thay vì tìm kiếm tên của họ.
 3. 3
  Nhập tên của người mà bạn muốn chặn. Tên liên lạc phù hợp sẽ hiển thị trong khi bạn nhập thông tin.
 4. 4
  Chạm vào người cần chặn. Màn hình sẽ hiển thị cuộc trò chuyện giữa bạn và người đã chọn.
 5. 5
  Chạm vào tên của người liên lạc ở phía trên cuộc trò chuyện. Thông tin cá nhân của họ sẽ xuất hiện sau thao tác này.
 6. 6
  Vuốt xuống bên dưới và chạm vào Block (Chặn). Lựa chọn này ở gần bên dưới trang cá nhân của người liên lạc.
 7. 7
  Chọn lựa chọn chặn. Hai lựa chọn sau đây có tính năng khác nhau:
  • Chạm vào Block Messages and Calls (Chặn tin nhắn và cuộc gọi) để ngăn người đó gửi tin nhắn hoặc gọi cho bạn bằng ứng dụng Facebook Messenger.[2] Họ vẫn có thể xem tin nhắn của bạn trong các nhóm trò chuyện và bạn cũng thấy tin nhắn của họ.
  • Chạm vào Block on Facebook (Chặn trên Facebook) để chặn người dùng tương tác với bạn trên Facebook, bao gồm các nhóm trò chuyện.
  • Nếu bạn không muốn chặn ai đó nhưng không muốn thấy tin nhắn mới của họ trong thư mục Chat, bạn có thể chạm vào nút trở về và chọn Ignore Messages (Bỏ qua tin nhắn). Thao tác này sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang thư mục Message Requests (Tin nhắn đang chờ). Như vậy, bạn không còn nhận được thông báo khi người đó gửi tin nhắn.
 8. 8
  Chạm vào Block để xác nhận. Từ bây giờ, bạn sẽ không nhận được tin nhắn từ người này.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Tùy chỉnh Message Delivery (Gửi tin nhắn) trên máy tính

Tải về bản PDF
 1. 1
  Truy cập https://www.messenger.com. Đây là trang web dành cho Facebook Messenger.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản Facebook. Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, hãy nhấp vào Continue as (your name) (Tiếp tục với (tên của bạn)). Nếu không, bạn sẽ nhập thông tin đăng nhập và nhấp vào Log In (Đăng nhập) để đăng nhập ngay.
  • Sử dụng phương pháp này để kiểm soát các tin nhắn sẽ hiển thị trong danh sách tin nhắn của Facebook. Ví dụ, nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ người lưu số điện thoại của bạn trong danh bạ của họ nhưng chưa kết bạn với bạn trên Facebook, bạn có thể tùy chỉnh tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng ba chấm. Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái trang, ngay bên cạnh tên của bạn. Một trình đơn sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào Preferences (Tùy chọn). Màn hình liền xuất hiện cửa sổ mới.
 5. 5
  Nhấp vào Manage Message Delivery (Quản lý hoạt động gửi tin nhắn). Thao tác này mở ra trang Facebook Privacy Settings & Tools (Cài đặt quyền riêng tư và công cụ).
 6. 6
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh nhóm cần chỉnh sửa. Phần "How You Get Message Requests" (Cách bạn nhận tin nhắn đang chờ) có một vài lựa chọn là People With Your Phone Number (Người có số điện thoại của bạn), Your Followers on Instagram (Người theo dõi bạn trên Instagram) nếu tài khoản Instagram và Facebook đã được liên kết, và Friends of Friends on Facebook (Bạn của bạn bè trên Facebook). Bạn có thể tùy chỉnh việc nhận tin nhắn cho từng nhóm.
 7. 7
  Chọn cách nhận. Sau đây là ý nghĩa của từng lựa chọn:
  • Nếu bạn muốn nhận tin nhắn từ nhóm này, hãy chọn Chat.
  • Nếu không muốn nhận tin nhắn từ nhóm này, bạn sẽ chọn Don't Receive Requests (Không nhận tin nhắn đang chờ).
  • Nếu bạn muốn tin nhắn từ nhóm này được gửi đến dưới dạng tin nhắn đang chờ để bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối trước khi trả lời, hãy chọn Message Requests (Tin nhắn đang chờ).
 8. 8
  Xem tin nhắn đang chờ. Nếu bạn muốn xem tin nhắn đang chờ, hãy truy cập https://www.messenger.com, nhấp vào biểu tượng ba chấm ở phía trên màn hình và chọn Message Requests.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Chặn người dùng trên máy tính

Tải về bản PDF
 1. 1
  Truy cập https://www.messenger.com. Đây là trang web dành cho Facebook Messenger.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản Facebook. Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, hãy nhấp vào Continue as (your name) (Tiếp tục với (tên của bạn)). Nếu không, bạn sẽ nhập thông tin đăng nhập và nhấp vào Log In (Đăng nhập) để đăng nhập ngay.
  • Đây là phương pháp giúp bạn chặn tin nhắn từ người dùng trên Facebook. Bạn có thể chặn tin nhắn mà không cần chặn người đó trên Facebook.
 3. 3
  Tìm người cần chặn. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần nhập tên người đó vào ô Search Messenger (Tìm kiếm trên Messenger) ở phía trên góc trái, và nhấp vào tên của họ trong kết quả tìm kiếm.
 4. 4
  Nhấp vào i trong vòng tròn. Lựa chọn này ở phía trên góc phải cuộc trò chuyện. Bạn sẽ thấy một khung hiển thị ở bên phải.
  • Nếu thao tác này khiến khung thông tin đóng lại, bạn chỉ cần nhấp thêm một lần để mở.
 5. 5
  Nhấp vào Privacy & Support (Quyền riêng tư & Hỗ trợ) trong khung bên phải. Bạn sẽ thấy thêm nhiều lựa chọn khác.
 6. 6
  Nhấp vào Block (Chặn). Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ mới.
 7. 7
  Chọn lựa chọn chặn. Hai lựa chọn sau đây có tính năng khác nhau:
  • Nếu bạn không muốn nhận tin nhắn từ người này nhưng không ngại tương tác với họ tại các nơi khác trên Facebook (chẳng hạn như nhóm trò chuyện, bình luận), hãy chọn Block Messages and Calls (Chặn tin nhắn và cuộc gọi). Người đó sẽ không biết bạn đã chặn họ, nhưng họ không thể gửi tin nhắn cho bạn.
  • Nếu không muốn người này thấy bạn hoặc tương tác với bạn tại bất kỳ đâu trên Facebook, bạn sẽ chọn Block on Facebook (Chặn trên Facebook). Nếu bạn đã kết bạn với người đó, thao tác này sẽ hủy kết bạn với họ.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết nếu ai đó chặn bạn trên TikTokBiết nếu ai đó chặn bạn trên TikTok
Tìm một người trên Tinder5 cách để tìm một người trên Tinder
Đăng ký Tinder Gold miễn phíĐăng ký Tinder Gold miễn phí
Tìm địa chỉ IP của FacebookTìm địa chỉ IP của Facebook
Xem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên FacebookXem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên Facebook
Đăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khácĐăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khác
Hủy tài khoản Premium trên LinkedinHủy tài khoản Premium trên Linkedin
Đăng bài lên FacebookĐăng bài lên Facebook
Xem người đăng ký bạn trên YouTubeXem người đăng ký bạn trên YouTube
Thêm bạn trên DiscordThêm bạn trên Discord
Phát hiện Tài khoản Facebook giả mạoPhát hiện Tài khoản Facebook giả mạo
Xem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook MessengerXem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook Messenger
Xem người thích bạn trên BumbleXem người thích bạn trên Bumble
Gửi lời mời kết bạn trên FacebookGửi lời mời kết bạn trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 72.488 lần.
Chuyên mục: Mạng Xã hội
Trang này đã được đọc 72.488 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo