Tải về bản PDF Tải về bản PDF

OpenAire[1] là trang của Ủy ban châu Âu, nó nuôi dưỡng các liên kết xã hội và kỹ thuật để xúc tác cho KHOA HỌC MỞ ở châu Âu[2] và những nơi khác. Thông qua các liên kết đó, bạn có thể tìm kiếm trong hàng chục triệu ấn phẩm, hàng chục ngàn tập hợp dữ liệu, hàng ngàn kho tài liệu và hàng ngàn tạp chí truy cập mở, hầu hết trong số đó được cấp phép mở, kết quả của các đề tài và dự án nghiên cứu theo chương trình Horizon 2020[3] hướng tới KHOA HỌC MỞ của Ủy ban châu Âu. Bài viết này giới thiệu các khả năng tìm kiếm và khai thác các tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Giới thiệu trang tìm kiếm của OpenAire

 1. 1
  Đi tới trang chủ OpenAire. Hãy đi tới trang chủ của OpenAire tại địa chỉ https://www.openaire.eu/. Hình minh họa là trang chủ của OpenAire được chụp vào ngày 30/04/2017.
 2. 2
  Các lựa chọn tìm kiếm trên trang OpenAire. Với OpenAire, bạn có vài lựa chọn để tìm kiếm:
  • Tìm kiếm thông tin chung. Trên trang chủ của OpenAire, hãy hơ chuột lên từ SEARCH (TÌM KIẾM) trên thanh thực đơn, rồi chọn General Information (Thông tin chung).
  • Tìm kiếm các nhà cung cấp dữ liệu. Trên trang chủ của OpenAire, hãy hơ chuột lên từ SEARCH (TÌM KIẾM)trên thanh thực đơn, rồi chọn Data Provider (Nhà cung cấp dữ liệu).
  • Tìm kiếm các ấn phẩm. Trên trang chủ của OpenAire, hãy hơ chuột lên từ SEARCH (TÌM KIẾM) trên thanh thực đơn, rồi chọn Publications, data, projects… (Ấn phẩm, dữ liệu, các dự án …).
 3. 3
  Các thành phần của trang lựa chọn tìm kiếm theo thông tin chung. Với lựa chọn này, bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa nếu bạn gõ từ khóa cần tìm kiếm vào trường Search Keyword (Tìm từ khóa), rồi nhấn nút SEARCH (TÌM KIẾM). Bạn có thể có các lựa chọn kết hợp khi tìm theo từ khóa, chúng bao gồm:
 4. 4
  Các thành phần của trang lựa chọn tìm kiếm theo nhà cung cấp dữ liệu. Vào thời điểm viết bài này, OpenAire có 853 nhà cung cấp dữ liệu tương thích. Bạn có thể tìm kiếm (các) nhà cung cấp dữ liệu bằng cách lọc thông tin theo các lựa chọn sau:
 5. 5
  Các thành phần của trang lựa chọn tìm kiếm theo ấn phẩm, dữ liệu, các dự án… Với lựa chọn này, bạn có khả năng tìm kiếm:
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Ví dụ tìm kiếm tài nguyên trên trang OpenAire

 1. 1
  Ví dụ tìm kiếm theo thông tin chung.
 2. 2
  Ví dụ tìm kiếm theo nhà cung cấp dữ liệu. Tại thời điểm viết bài này, có tổng cộng 853 nhà cung cấp dữ liệu tương thích với OpenAire. Để tìm kiếm theo nhà cung cấp dữ liệu, ta thực hiện ví dụ sau:
 3. 3
  Ví dụ tìm kiếm sách và báo cáo theo tìm kiếm các ấn phẩm trên OpenAire.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Khai thác các tài nguyên được chọn trên OpenAire

 1. 1
  Làm việc với cửa sổ tài nguyên được chọn sau tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm, bạn sẽ có được tài nguyên bạn muốn chọn. Với kết quả tìm kiếm cụm từ Linked Open Government Data (Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết) được trả về như hình minh họa ở trên, giả sử, bạn chọn và muốn tải về để sử dụng tài liệu đầu tiên The Integrative Model of Organizational Trust as a framework for understanding trust in government. Hãy nhấn vào đường liên kết với tiêu đề đó rồi mở nó trong một cửa sổ mới của trình duyệt và bạn sẽ thấy kết quả được hiển thị như trong hình minh họa. Với màn hình này, bạn sẽ thấy:
 2. 2
  Tải về tài nguyên được chọn để sử dụng. Ví dụ tải về tài nguyên được chọn để sử dụng ở đây có ý định làm mẫu cho tất cả các cách thức tìm kiếm được nêu ở bên trên. Ví dụ, nếu trong danh sách liệt kê những nơi bạn có thể tải về tài nguyên được chọn, bạn nhấn vào đường liên kết đầu tiên Calhoun, Institutional Archive of the Naval Postgraduate School thì trang của Naval Postgraduate School, viết tắt là NPS (Trường đào tạo Sau đại học của Hải quân) sẽ được mở ra, như trong hình minh họa. Tại màn hình này, bạn sẽ có được các thông tin sau:
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.
 • OpenAire cũng là nơi mà các công ty khởi nghiệp có thể có được các ý tưởng mới để xây dựng các ứng dụng dựa vào các tập hợp dữ liệu mở thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
 • Xem thêm các nội dung khác có liên quan tới khoa học mở và truy cập mở trong phần 'Các tài nguyên truy cập mở' của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.937 lần.
Chuyên mục: Truy cập mở | Dữ liệu mở | OER
Trang này đã được đọc 1.937 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo