Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở tập tin Python bằng chương trình Command Prompt được tích hợp sẵn trên máy tính Windows. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ mở tập tin mà không gặp bất cứ trở ngại nào miễn là Python có sẵn trên máy. Nếu máy tính sử dụng phiên bản Python cũ, hoặc bạn đã tùy chỉnh khi cài đặt và không thêm lệnh "python" vào danh sách biến "Path", hãy tiến hành bổ sung Python vào danh sách biến "Path" để có thể khởi chạy tập tin Python thông qua Command Prompt.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Tìm đường dẫn tập tin Python

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đi đến thư mục chứa tập tin Python. Tìm tập tin Python mà bạn muốn mở trên Command Prompt.
 2. 2
  Chọn tập tin Python. Nhấp vào tập tin Python mà bạn muốn xem đường dẫn thư mục.
 3. 3
  Nhấp phải vào tập tin Python. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Properties (Thuộc tính) nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ Properties sẽ mở ra.
 5. 5
  Ghi lại giá trị "Location" (Vị trí). Địa chỉ thư mục (hay "đường dẫn") nằm bên phải tiêu đề "Location" chính là thông tin mà bạn cần nhập vào Command Prompt để chuyển sang thư mục chứa tập tin Python.
  • Bạn có thể sao chép vị trí bằng cách tô sáng thông tin (nhấp và kéo chuột trên giá trị "Location") rồi nhấn Ctrl+C.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Khởi chạy tập tin Python

Tải về bản PDF
 1. 1
 2. 2
  Tìm Command Prompt. Nhập cmd để tìm Command Prompt.
 3. 3
 4. 4
  Chuyển sang thư mục chứa tập tin Python. Nhập lệnh cd và dấu cách, sau đó nhập địa chỉ "Location" của tập tin Python rồi nhấn Enter.
  • Ví dụ: để mở tập tin Python nằm trong thư mục "Files" trên màn hình Desktop, bạn cần nhập cd desktop/Files vào đây.
  • Nếu bạn đã sao chép đường dẫn tập tin thì hãy nhập cd cùng với dấu cách rồi nhấn Ctrl+V để dán đường dẫn.
 5. 5
  Nhập lệnh "python" cùng với tên tập tin cần mở. Nhập lệnh python file.py, trong đó thay file bằng tên tập tin Python.
  • Chẳng hạn, nếu tập tin Python có tên "script" thì bạn cần nhập python script.py vào đây.
  • Nếu tập tin Python có nhiều hơn một dấu cách trong tên, chúng ta sẽ đặt tên cùng phần mở rộng tập tin vào giữa dấu ngoặc kép (ví dụ: python "my script.py").
 6. 6
  Nhấn Enter. Lệnh sẽ được thực thi và mở ra tập tin Python trong chương trình Python có sẵn trên máy tính.
  • Nếu có lỗi 'python' is not recognized as an internal or external command hiện ra sau khi nhấn Enter, bạn cần thêm Python vào danh sách PATH rồi thử lại.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Thêm Python vào danh sách PATH

Tải về bản PDF
 1. 1
  Hiển thị các thư mục ẩn. Vì một trong những thư mục chứa thư mục cài đặt Python rất có khả năng bị ẩn nên chúng ta cần bỏ ẩn chúng trước khi tiếp tục:
 2. 2
  Đi đến thư mục Python. Trong một số trường hợp, đường dẫn đến Python sẽ là "C:\Python27"; tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt phiên bản Python mới nhất bằng các thiết lập mặc định thì chương trình sẽ nằm trong thư mục ẩn. Bạn có thể sao chép đường dẫn tập tin thích hợp bằng cách:
  • Nhấp vào This PC nằm bên trái cửa sổ File Explorer.
  • Nhấp đúp vào ổ đĩa cứng nằm trong phần "Devices and drives".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Users".
  • Nhấp đúp vào thư mục có tên người dùng của bạn.
  • Cuộn xuống và nhấp đúp "AppData".
  • Nhấp đúp vào "Local".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào "Programs".
  • Nhấp đúp vào thư mục "Python".
  • Nhấp đúp vào thư mục Python cùng với số phiên bản thích hợp (ví dụ: "Python36").
 3. 3
  Sao chép đường dẫn đến thư mục Python. Nhấp vào thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ File Explorer để tô sáng nội dung, sau đó nhấn Ctrl+C để sao chép địa chỉ vừa rồi.
 4. 4
  Mở trình đơn Power User. Để tiến hành, bạn nhấp phải vào biểu tượng Start . Một trình đơn sẽ bật lên.
  • Bạn cũng có thể nhấn Win+X để mở trình đơn bật lên Power User.
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn System (Hệ thống) nằm trong trình đơn bật lên. Một cửa sổ mới sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhấp vào System info (Thông tin hệ thống). Liên kết này nằm ở góc trên bên phải cửa sổ. Cửa sổ System Information sẽ mở ra.
 7. 7
  Nhấp vào liên kết Advanced system settings (Cài đặt hệ thống nâng cao). Liên kết này nằm ở phía trên bên trái cửa sổ System Information. Lúc này, một cửa sổ khác sẽ bật lên.
 8. 8
  Nhấp vào Environment Variables… (Biến môi trường). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ bật lên.
 9. 9
  Tìm tiêu đề "Path" trong bảng "User variables" (Biến người dùng). Khung này nằm đầu cửa sổ Environment Variables.
  • Có thể bạn cần cuộn con trỏ chuột lên hoặc xuống trên khung "User variables" để tìm biến "Path".
 10. 10
  Nhấp đúp vào tiêu đề "Path". Một cửa sổ sẽ bật lên.
 11. 11
  Nhấp vào tùy chọn New (Mới) nằm bên phải cửa sổ. Một trường văn bản sẽ hiện ra giữa cửa sổ.
 12. 12
  Dán đường dẫn mà bạn đã sao chép trước đó. Nhấn Ctrl+V để dán nội dung vào. Đường dẫn mà bạn đã sao chép sẽ hiện ra trong trường văn bản nằm giữa cửa sổ.
 13. 13
  Nhấp vào OK trên ba cửa sổ đang mở. Hệ thống sẽ lưu lại thay đổi, đồng thời đóng ba cửa sổ "Path", "Environmental Variables" và "System Properties".
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 52.521 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 52.521 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo