Cách để Khởi động lại các dịch vụ trên Linux

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách khởi động lại một dịch vụ đang chạy trong Linux. Bạn có thể thực hiện điều này chỉ với một vài lệnh đơn giản cho phiên bản Linux bất kỳ.

Các bước

 1. 1
  Mở dòng lệnh. Hầu hết các bản phân phối Linux đều có tùy chọn Menu ở góc dưới bên trái màn hình, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng có tên "Terminal" bên trong menu; đây là những tùy chọn cần mở để hiển thị dòng lệnh.
  • Vì mỗi bản phân phối Linux sẽ có các bản phát hành khác nhau, bạn có thể phải tìm kiếm "Terminal" hoặc ứng dụng dòng lệnh bên trong một thư mục của tùy chọn Menu.
  • Bạn có thể tìm thấy ứng dụng "Terminal" trên máy tính để bàn hoặc trên thanh công cụ ở cuối màn hình thay vì tìm trong Menu.
  • Một số bản phân phối Linux có một thanh dòng lệnh ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình.
 2. 2
  Nhập lệnh để hiển thị các dịch vụ hiện đang chạy. Nhập ls /etc/init.d vào Terminal và nhấn Enter. Thao tác này sẽ đưa ra danh sách các dịch vụ hiện đang chạy và tên lệnh tương ứng của chúng.
  • Nếu lệnh này không hoạt động, hãy thử sang lệnh ls /etc/rc.d/.
 3. 3
  Tìm tên lệnh của dịch vụ mà bạn muốn khởi động lại. Thông thường bạn sẽ tìm thấy tên của dịch vụ (ví dụ: "Apache") ở bên trái màn hình, trong khi tên lệnh (ví dụ: "httpd" hoặc "apache2", tùy thuộc vào bản phân phối Linux) sẽ xuất hiện ở bên phải.
 4. 4
  Nhập lệnh khởi động lại. Nhập sudo systemctl restart service vào Terminal, đảm bảo thay thế phần service của lệnh bằng tên lệnh dịch vụ và nhấn Enter.
  • Ví dụ: để khởi động lại Apache trên Ubuntu Linux, bạn sẽ nhậpsudo systemctl restart apache2 vào Terminal.
 5. 5
  Nhập mật khẩu khi được nhắc. Nhập mật khẩu mà bạn sử dụng cho tài khoản superuser (siêu người dùng) của mình, sau đó nhấn Enter. Thao tác này sẽ khởi động lại dịch vụ.
  • Nếu dịch vụ không khởi động lại sau khi thực hiện thao tác trên, hãy thử nhập sudo systemctl stop service, nhấn Enter, sau đó nhập sudo systemctl start service.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể sử dụng lệnh "chkconfig" để thêm và xóa dịch vụ trong hệ thống khởi động.
 • Để xem danh sách đầy đủ về tất cả các dịch vụ hiện tại trong các thư mục trên máy tính, hãy nhập ps -A vào Terminal.

Cảnh báo

 • Đừng dừng dịch vụ một cách ngẫu nhiên để thử việc này. Một số dịch vụ liệt kê được xem là cần thiết để giữ cho hệ thống ổn định và hoạt động êm xuôi.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 85 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo