Cách để Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Nếu vô tình xóa hay lỡ làm mất lịch sử trò chuyện WhatsApp, bạn vẫn có thể khôi phục nó. Hàng ngày, cứ vào 2 giờ sáng, WhatsApp lại tự động lưu trữ các cuộc trò chuyện trong vòng bảy ngày, tạo sao lưu và lưu vào chính điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập điện thoại để sao lưu các cuộc trò chuyện trên đám mây. Nếu chỉ cần khôi phục những cuộc trò chuyện từ lần sao lưu gần nhất và thông tin này đã được sao lưu lên đám mây thì gỡ và cài lại ứng dụng chính là cách làm dễ nhất. Tuy nhiên, vì đêm nào thiết bị lưu trữ cũng tiến hành sao lưu cho khoảng thời gian lên đến bảy ngày, bạn có thể đi đến ngày cụ thể nào đó của tuần trước và sử dụng những tập tin đã được sao lưu này.

Phương pháp 1 của 3:
Khôi phục sao lưu cuối

 1. 1
  Kiểm tra xem dữ liệu bị mất có được sao lưu không. Lúc này, đừng tạo sao lưu mới bởi khi bạn làm vậy, sao lưu gần nhất sẽ bị ghi đè và làm mất tin nhắn mà bạn muốn khôi phục.
  • Mở WhatsApp và nhấn Settings (Thiết lập).
  • Nhấn Chats (Các cuộc trò chuyện) rồi Chat backup (Sao lưu trò chuyện).
  • Nhìn vào ngày tháng của Last backup (Sao lưu cuối). Nếu sao lưu trên chứa đựng tin nhắn mà bạn muốn khôi phục, hãy tiếp tục với phương pháp này. Nếu không, bạn có thể chuyển sang phương pháp khác.
 2. 2
  Gỡ WhatsApp khỏi điện thoại. Để khôi phục được tin nhắn đã bị xóa, trước hết, bạn cần gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng.
 3. 3
  Vào cửa hàng ứng dụng của điện thoại và tải lại WhatsApp.
 4. 4
  Chạy ứng dụng từ màn hình trang chủ.
 5. 5
  Đồng ý với điều kiện và điều khoản sử dụng. Tiếp đến, nhập số điện thoại di động của bạn.
 6. 6
  Khôi phục tin nhắn. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo tìm thấy sao lưu của tin nhắn dành cho điện thoại của bạn. Nhấn “Restore” (Khôi phục) và chờ cho quá trình khôi phục được hoàn thành.
  • Theo mặc định, ngày nào WhatsApp cũng sẽ tự động tạo sao lưu cho toàn bộ tin nhắn của bạn vào lúc 2 giờ sáng. Sao lưu được lưu lại gần nhất sẽ là sao lưu được tải lên.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Khôi phục sao lưu cũ hơn trên Android

 1. 1
  Mở khay ứng dụng. Theo mặc định, điện thoại lưu trữ tập tin sao lưu nội bộ cho bảy ngày gần nhất, còn Google Drive thì chỉ lưu trữ lần sao lưu gần nhất.
 2. 2
  Nhấn File Manager (Quản lý tập tin).
 3. 3
  Nhấn sdcard (Thẻ sd).
 4. 4
  Nhấn WhatsApp.
 5. 5
  Nhấn Databases (Các cơ sở dữ liệu). Nếu không được lưu trong thẻ SD, có khả năng dữ liệu của bạn đã được lưu trữ ở bộ nhớ trong/điện thoại.
 6. 6
  Đặt lại tên tập tin sao lưu mà bạn muốn khôi phục. Đổi tên từ msgstore-Năm-Tháng-Ngày.1.db.crypt12 thành msgstore.db.crypt12.
  • Sao lưu cũ hơn cũng có thể sẽ nằm ở những giao thức cũ hơn, chẳng hạn như crypt9 hoặc crypt10.
 7. 7
  Gỡ WhatsApp.
 8. 8
  Cài lại WhatsApp.
 9. 9
  Nhấn Restore.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Khôi phục sao lưu cũ hơn trên iOS

 1. 1
  Tải File Manager từ kho ứng dụng App Store.
 2. 2
  Cài đặt trên điện thoại của bạn.
 3. 3
  Mở File Manager.
 4. 4
  Nhấn sdcard.
 5. 5
  Nhấn WhatsApp.
 6. 6
  Nhấn Databases. Nếu không được lưu trữ trên thẻ SD, có khả năng dữ liệu được lưu trong bộ nhớ trong/điện thoại của bạn.
 7. 7
  Đổi tên tập tin sao lưu cần khôi phục. Đổi từ msgstore-Năm-Tháng-Ngày.1.db.crypt12 thành msgstore.db.crypt12.
  • Sao lưu cũ hơn cũng có thể sẽ nằm ở những giao thức cũ hơn, chẳng hạn như crypt9 hoặc crypt10.
 8. 8
  Gỡ cài đặt WhatsApp.
 9. 9
  Cài đặt lại WhatsApp.
 10. 10
  Nhấn Restore.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khả năng khôi phục hoàn toàn lịch sử trò chuyện là một chức năng riêng của Blackberry 10.
 • Có thể sẽ phải mất một lúc để hoàn thành sao lưu đầu tiên. Do đó, bạn nên cắm sạc để điện thoại không bị tắt nguồn trong quá trình sao lưu này.
 • Đừng tạo sao lưu sao khi vô tình xóa tin nhắn. Khi bạn làm vậy, sao lưu cũ (có chứa phần trò chuyện mà bạn muốn khôi phục) sẽ bị thay thế.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo