Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục và sửa tập tin Microsoft Excel bị lỗi trên máy tính Windows hoặc Mac.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Sửa tập tin

 1. 1
  Bạn cần chắc rằng mình đang sử dụng máy tính Windows. Chúng ta chỉ có thể sửa tập tin Excel trên Excel phiên bản Windows.
  • Nếu bạn đang sử dụng máy tính Mac, hãy thử những phương pháp khác mà bài viết đề cập.
 2. 2
  Mở Excel. Ứng dụng có biểu tượng khung xanh lá với chữ "X" trắng.
 3. 3
  Nhấp vào Open Other Workbooks (Mở bảng tính khác). Tùy chọn này nằm kế biểu tượng thư mục ở góc dưới bên trái cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Browse (Duyệt tìm). Tùy chọn hình thư mục này nằm giữa trang. Cửa sổ File Explorer sẽ mở ra.
 5. 5
  Chọn tập tin Excel. Truy cập thư mục chứa tập tin Excel bị lỗi, sau đó nhấp vào để chọn tập tin.
 6. 6
 7. 7
  Nhấp vào Open and Repair… (Mở và sửa). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống.
  • Nếu tùy chọn Open and Repair... bị mờ, bạn cần chắc rằng tập tin Excel đã được chọn và thử lại. Nếu vẫn không được nghĩa là bạn không thể sửa tập tin này.
 8. 8
  Nhấp vào Repair (Sửa) khi cửa sổ bật lên hiện ra. Windows sẽ bắt đầu thử sửa tập tin.[1]
  • Nếu không thấy tùy chọn này, bạn nhấp vào Extract Data (Trích xuất dữ liệu), sau đó kích Convert to Values (Chuyển đổi thành giá trị) hoặc Recover Formulas (Khôi phục công thức). Bất kỳ dữ liệu nào còn có thể cứu vãn sẽ được khôi phục.
 9. 9
  Chờ tập tin mở ra. Sẽ mất vài phút nếu tập tin Excel có dung lượng lớn.
  • Nếu tập tin vẫn không mở, hãy quay lại và nhấp vào Extract Data thay vì Repair khi được hỏi.
 10. 10
  Lưu tập tin. Sau khi tập tin đã sửa mở ra, bạn nhấn Ctrl+S, nhấp đúp vào This PC, chọn vị trí lưu, nhập tên cho tập tin rồi kích Save (Lưu).
  • Bạn phải chọn tên khác với tên tập tin Excel bị lỗi trước đó.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Đổi loại tập tin trên Windows

 1. 1
  Bạn cần hiểu tại sao loại tập tin lại quan trọng. Thỉnh thoảng, tài liệu Excel tạo ra trên máy tính hoặc phiên bản Excel cũ có thể trở nên không ổn định khi bạn sử dụng trên phiên bản mới; tương tự, tài liệu Excel có thể được lưu dưới nhiều định dạng tập tin khác nhau. Bằng cách đổi định dạng tập tin Excel thành "xlsx" (hay "xls" với những chương trình cũ), bạn có thể khắc phục được vấn đề.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào thẻ View (Chế độ xem). Tùy chọn này nằm đầu cửa sổ File Explorer. Một thanh công cụ sẽ hiện ra ngay bên dưới.
 5. 5
  Tích vào ô "File name extensions" (Phần mở rộng tên tập tin). Tùy chọn này nằm trong phần "Show/hide" (Hiển thị/ẩn) của thanh công cụ. Điều này cho phép bạn thấy được phần mở rộng ở cuối tên tập tin, trong đó có tài liệu Excel.
 6. 6
  Chọn tập tin Excel. Đi đến thư mục chứa tài liệu Excel mà bạn muốn khôi phục, sau đó nhấp vào tập tin để chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Home (Trang chủ). Thẻ này nằm ở phía trên bên trái cửa sổ File Explorer. Một thanh công cụ sẽ hiện ra.
 8. 8
  Nhấp vào Rename (Đổi tên). Tùy chọn này nằm trong phần "Organize" (Sắp xếp) trên thanh công cụ. Sau khi bạn nhấp vào Rename, tên của tập tin Excel sẽ được tô sáng.
 9. 9
  Đổi loại tập tin. Thay phần đuôi phía sau tên tập tin bằng xlsx rồi nhấn Enter.
  • Chẳng hạn, nếu tên tài liệu là "Spreadsheet1.docx", bạn sẽ đổi thành "Spreadsheet1.xlsx".
  • Nếu phần mở rộng của tập tin vốn là "xlsx", bạn hãy thử thay bằng "xls" hoặc "html".
 10. 10
  Nhấp vào Yes khi được hỏi. Điều này sẽ xác nhận và thay đổi phần mở rộng tập tin.
 11. 11
  Thử mở tập tin. Nhấp đúp vào tập tin để mở. Nếu tập tin mở ra trong Excel (hay trong trình duyệt web nếu bạn chọn phần mở rộng là "html"), nghĩa là tập tin đã được khôi phục hoàn toàn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Thay đổi loại tập tin trên Mac

 1. 1
  Bạn cần hiểu tại sao loại tập tin lại quan trọng. Thỉnh thoảng, tài liệu Excel tạo ra trên máy tính hoặc phiên bản Excel cũ có thể trở nên không ổn định khi bạn sử dụng trên phiên bản mới; tương tự, tài liệu Excel có thể được lưu dưới nhiều định dạng tập tin khác nhau. Bằng cách đổi định dạng tập tin Excel thành "xlsx" (hay "xls" với những chương trình cũ), bạn có thể khắc phục được vấn đề.
 2. 2
  Mở Finder. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng hình mặt người màu xanh dương nằm trong thanh Dock của máy tính Mac.
 3. 3
  Chọn tập tin Excel. Đi đến thư mục chứa tài liệu Excel mà bạn muốn khôi phục, sau đó nhấp vào tập tin để chọn.
 4. 4
  Nhấp vào File (Tập tin). Mục trình đơn này nằm ở góc trên bên trái màn hình máy tính Mac. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Get Info (Lấy thông tin). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 6. 6
  Mở rộng phần "Name & Extension" (Tên & phần mở rộng) nếu cần thiết. Nếu bạn không thấy bất kỳ tên tập tin hay phần mở rộng nào dưới mục này, hãy nhấp vào hình tam giác bên trái tiêu đề "Name & Extension" để xem tên và phần mở rộng của tập tin.
 7. 7
  Đổi loại tập tin. Thay phần đuôi phía sau tên tập tin bằng xlsx rồi nhấn Return.
  • Chẳng hạn, nếu tên tài liệu là "Spreadsheet1.docx", bạn sẽ đổi thành "Spreadsheet1.xlsx".
  • Nếu phần mở rộng của tập tin vốn là "xlsx", bạn hãy thử thay bằng "xls" hoặc "html".
 8. 8
  Nhấp vào Use .xlsx (Sử dụng đuôi .xlsx) khi được hỏi. Điều này sẽ xác nhận và thay đổi phần mở rộng tập tin.
 9. 9
  Thử mở tập tin. Nhấp đúp vào tập tin để mở. Nếu tập tin mở ra trong Excel (hay trong trình duyệt web nếu bạn chọn phần mở rộng là "html"), nghĩa là tập tin đã được khôi phục hoàn toàn.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Khôi phục bản lưu tạm thời trên Windows

 1. 1
  Bạn cần hiểu những hạn chế của phương pháp. Như hầu hết sản phẩm Microsoft Office, Excel sẽ tự động lưu phiên bản phục hồi của tập tin, nghĩa là bạn có thể khôi phục phần nào phiên bản của tài liệu Excel bị hỏng. Tuy nhiên, Excel không phải lúc nào cũng lưu những tập tin này đúng lúc, và bạn sẽ không thể khôi phục toàn bộ tài liệu theo cách này.
 2. 2
 3. 3
  this pc để tìm chương trình "This PC" trên máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào This PC. Biểu tượng máy tính này nằm đầu cửa sổ Start. Cửa sổ This PC sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp đúp vào ổ đĩa cứng của máy tính. Đây thường là tùy chọn "OS (C:)" bên dưới tiêu đề "Devices and drives" (Thiết bị và ổ đĩa) nằm giữa trang.
 6. 6
  Nhấp đúp vào thư mục "Users" (Người dùng) ở giữa thư mục của ổ cứng.
 7. 7
  Nhấp đúp vào thư mục người dùng. Thư mục này được gắn nhãn một phần hoặc toàn bộ theo tên người dùng trên máy tính.
 8. 8
  Nhấp đúp vào thư mục "AppData" (Dữ liệu ứng dụng). Bạn hãy tìm thư mục trong phần chữ "A" gần đầu cửa sổ.
  • Nếu không tìm thấy thư mục này, bạn có thể nhấp vào thẻ View, tích vào ô "Hidden items" trong phần "Show/hide" để thư mục "AppData" hiện ra.
 9. 9
  Nhấp đúp vào thư mục "Local" (Nội bộ) nằm gần phía trên cùng.
 10. 10
  Cuộn xuống phần chữ "M" và nhấp đúp vào thư mục "Microsoft".
 11. 11
  Nhấp đúp vào thư mục "Office" nằm trong phần chữ "O" trên thư mục Microsoft.
 12. 12
  Nhấp đúp vào thư mục "UnsavedFiles" (Tập tin chưa lưu) nằm gần đầu cửa sổ.
 13. 13
  Chọn tập tin Excel. Tìm biểu tượng tập tin Excel có tên trùng với tên tài liệu Excel bị lỗi, sau đó nhấp vào để chọn.
  • Nếu bạn không thấy tập tin nào trong thư mục này thì phiên bản phục hồi của tài liệu Excel chưa được lưu.
 14. 14
  Thay đổi phần mở rộng của tập tin Excel. Để tiến hành, bạn:[2]
  • Nhấp vào View
  • Tích vào ô "File name extensions".
  • Nhấp vào Home
  • Kích vào Rename
  • Thay phần mở rộng.tmp bằng .xlsx
  • Nhấn Enter.
  • Nhấp vào Yes khi được hỏi.
 15. 15
  Mở tập tin Excel. Nhấp đúp vào để mở tập tin Excel mà bạn vừa đổi tên.
 16. 16
  Lưu tập tin. Sau khi tập tin được khôi phục mở ra, bạn nhấn Ctrl+S, nhấp đúp vào This PC, chọn vị trí lưu, nhập tên tập tin rồi kích Save.
  • Bạn phải chọn tên khác với tên tập tin Excel bị lỗi trước đó.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Khôi phục bản lưu tạm thời trên Mac

 1. 1
  Bạn cần hiểu những hạn chế của phương pháp. Như hầu hết sản phẩm Microsoft Office, Excel sẽ tự động lưu phiên bản phục hồi của tập tin, nghĩa là bạn có thể khôi phục phần nào phiên bản của tài liệu Excel bị hỏng. Tuy nhiên, Excel không phải lúc nào cũng lưu những tập tin này đúng lúc, và bạn sẽ không thể khôi phục toàn bộ tài liệu theo cách này.
 2. 2
  Nhấp vào Go (Đi đến). Mục trình đơn này nằm đầu màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Nếu bạn không thấy mục trình đơn Go, trước tiên hãy mở Finder hoặc nhấp vào màn hình desktop để tùy chọn hiện ra.
 3. 3
  Nhấn giữ phím Option. Sau đó, thư mục Library (Thư viện) sẽ hiện ra trong trình đơn thả xuống Go.
 4. 4
  Nhấp vào Library từ trong trình đơn thả xuống Go. Thư mục ẩn Library sẽ hiện ra.
 5. 5
  Mở thư mục "Containers". Nhấp đúp vào thư mục "Containers" nằm trong phần "C" của thư mục Library.
 6. 6
  Nhấp vào thanh tìm kiếm ở phía trên bên phải cửa sổ.
 7. 7
  Tìm thư mục Microsoft Excel.com.microsoft.Excel và nhấn Return.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ Containers ở bên phải tiêu đề "Search:" nằm gần đầu cửa sổ Finder.
 9. 9
  Nhấp đúp vào thư mục "com.microsoft.Excel" để mở.
 10. 10
  Mở thư mục "Data" (Dữ liệu).
 11. 11
  Mở thư mục "Library".
 12. 12
  Mở thư mục "Preferences" (Tùy chỉnh). Hãy cuộn xuống để tìm nếu như bạn không thấy thư mục này.
 13. 13
  Mở thư mục "AutoRecovery" (Khôi phục tự động). Danh sách phiên bản được lưu tự động của tập tin Excel sẽ hiện ra.
 14. 14
  Tìm phiên bản tạm thời của tập tin Excel. Phiên bản tạm thời của tập tin Excel sẽ chứa một phần hoặc toàn bộ tên tập tin trong tiêu đề.
  • Nếu bạn không tìm thấy phiên bản tạm thời của tập tin Excel nghĩa là tài liệu chưa được sao lưu.
 15. 15
  Nhấp vào để chọn tập tin Excel.
 16. 16
  Nhấp vào File ở góc trên bên trái màn hình máy tính Mac. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 17. 17
  Chọn Open With (Mở với). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống File. Một trình đơn sẽ bật lên.
 18. 18
  Nhấp vào Excel trong trình đơn bật lên. Phiên bản tạm thời của tài liệu Excel sẽ mở ra trong Excel.
  • Phiên bản tạm thời có thể không bao gồm một số thay đổi gần đây trong tài liệu Excel gốc.
 19. 19
  Lưu tài liệu. Nhấn Command+S, sau đó nhập tên tập tin, chọn vị trí lưu trong trình đơn "Where" rồi kích Save.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Máy tính Windows thường sẽ thử tự động sửa bảng tính Excel bị lỗi khi bạn mở tập tin.[3]
 • Bạn có thể mở tập tin Excel bị lỗi bằng cách đưa máy tính về chế độ an toàn (safe mode). Khi đó, nếu vẫn không mở được tài liệu thì rất có thể vấn đề là do lỗi tập tin hoặc vi-rút.
 • Bạn có thể sử dụng một số phần mềm phục hồi dữ liệu trả phí để khôi phục tập tin Excel bị lỗi. Stellar Phoenix Excel Repair là một phần mềm điển hình, có sẵn dành cho máy tính Windows và Mac.

Cảnh báo

 • Không phải tập tin Exel nào cũng khôi phục được. Một số tập tin Excel hoàn toàn không thể khôi phục.

Bài viết wikiHow có liên quan

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Xóa trang trắng trong Word
Tạo Pivot Table trong ExcelTạo Pivot Table trong Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.249 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 3.249 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo