Cách để Khám phá trang nhạc được cấp phép mở ccMixter

Trong bài viết này:Giới thiệu digccMixterTham khảo

Dòng chữ: “Bạn đã có sự cho phép - Trang khám phá âm nhạc được sử dụng trong hơn 1 triệu video và trò chơi” thực sự là cuốn hút, phải không bạn? Đó là những gì được viết ngay trên trang chủ của digccMixter[1], một trang nhạc được cấp phép mở Creative Commons[2] mà bạn không thể bỏ qua!

Giới thiệu digccMixter

 1. 1
  Đi tới trang chủ của digccMixter tại địa chỉ http://dig.ccmixter.org/. Đây là trang nhánh của một trang khác lớn hơn, có tên là ccMixter[3].
 2. 2
  Giới thiệu trang. Trang digccMixter gồm các thành phần sau:
  • Biểu tượng trang chủ digccMixter. Biểu tượng này nằm ở trên cùng phía bên trái của trang chủ. Dù bạn ở đâu trên trang, nhấn vào biểu tượng này sẽ đưa bạn về trang chủ.
  • Giữa màn hình trang chủ, hơi lệch về bên trái là dòng chữ: You already have permission - The music discovery site used in over 1 million videos and games. Nó có nghĩa là: Bạn đã có sự cho phép - Trang khám phá âm nhạc được sử dụng trong hơn 1 triệu video và trò chơi.
  • Thanh trình đơn. Thanh trình đơn của digccMixter gồm các trình đơn sau:
   • Donate - Cho tặng. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang đề nghị trợ giúp của ccMixter với các dòng chữ “ccMixter là mở và miễn phí. Hãy giúp sức để giữ cho nó luôn được như vậy - Hãy ủng hộ hôm nay”.
   • How it works - Cách làm việc của trang. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới phần gần cuối trang chủ, nơi có các thông tin về cách làm việc của trang, thường theo trình tự 3 bước: (1) Các nhạc công tải các tác phẩm âm nhạc lên ccMixter; (2) Bạn tìm các bản nhạc tại digccMixter; và sau đó bạn (3) đưa nó vào trong dự án của bạn.
   • Licenses - Giấy phép. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang có các thông tin về giấy phép Creative Commons và khác được sử dụng cho các bài trên digccMixter, gồm 3 dạng như sau:
    • Creative Commons Attribution - Creative Commons Ghi công, hay CC BY 3.0. Với giấy phép này, bạn được tự do sử dụng, thậm chí trong các dự án thương mại, nhưng bạn phải thừa nhận ghi công cho các nhạc công.
    • Creative Commons Attribution NonCommercial - Creative Commons Ghi công Phi thương mại, hay CC BY-NC. Với giấy phép này, bạn được tự do sử dụng chỉ cho các dự án phi thương mại. Một lần nữa, bạn phải thừa nhận ghi công cho các nhạc công.
    • TuneTrackLicense - Giấy phép của TuneTrack. Đây là các giấy phép phải trả tiền với các mức phí khác nhau. Bạn có thể có được nhiều thông tin hơn trên trang của TuneTrack [4].
   • Tag search - Tìm kiếm theo các thẻ. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang tìm kiếm bằng cách chọn theo các thẻ được đưa vào trong 3 loại: (1) Genres - Chủng loại nhạc; (2) Instrument - Nhạc cụ; và (3) Style - Phong cách âm nhạc. Ở thời điểm hiện tại, tổng cộng có hơn 26.600 bài hát và/hoặc nhạc được cấp phép mở trên trang digccMixter. Bạn có khả năng kết hợp các lựa chọn từ các chủng loại đó khi tìm kiếm. Tại đây, bạn cũng có thể lọc theo các giấy phép và các tiêu chí khác.
   • Featured - Đặc trưng. Nhấn vào đây sẽ mở ra 4 lựa chọn đặc trưng trên digccMixter:
    • Music for film - Nhạc cho phim. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang âm nhạc dành cho các bộ phim. Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể tìm kiếm trong gần 800 bản nhạc như vậy để có được bản nhạc bạn ưng ý cho bộ phim của mình, nếu bạn muốn.
    • Music for games - Nhạc cho trò chơi. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang âm nhạc dành cho các trò chơi. Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể tìm kiếm trong hơn 2.000 bản nhạc như vậy để có được bản nhạc ứng ý cho trò chơi của mình, nếu bạn muốn.
    • Free for commercial use - Miễn phí sử dụng cho mục đích thương mại. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang âm nhạc miễn phí để sử dụng thương mại. Tất cả các bài hát và/hoặc nhạc ở phần này đều mang giấy phép Creative Commons Attribution - Creative Commons Ghi công, hay CC BY 3.0. Ở thời điểm hiện tại, bạn có thể sử dụng miễn phí hơn 3.500 bài hát và/hoặc nhạc như vậy.
    • $ roalty free license - giấy phép mất tiền để loại bỏ các hạn chế. Nhấn vào đây sẽ đưa bạn tới trang trang âm nhạc sẵn sàng để bạn có thể có được giấy phép sử dụng các bài hát và/hoặc nhạc đó cho bất kỳ dự án thương mại nào của bạn với các mức chi phí không lớn và khác nhau, để loại bỏ các hạn chế của các giấy phép mà các tác giả đã đặt ra cho các bài hát và/hoặc nhạc đó. Ở thời điểm hiện tại, bạn có khả năng sử dụng gần 3.200 bài hát và/hoặc nhạc như vậy.
   • Công cụ tìm kiếm của digccMixter. Công cụ tìm kiếm của digccMixter gồm:
    • Trường tìm kiếm, nơi bạn thấy có dòng chữ mờ genre, instrument, etc. - loại nhạc, nhạc cụ, .v.v. Đây là nơi bạn gõ vào cụm từ tìm kiếm bất kỳ bạn muốn rồi nhấn phím Enter để thực hiện việc tìm kiếm.
    • Nút tìm kiếm. Nút này có hình biểu tượng chiếc kính lúp nhỏ xíu. Nhấn vào hình biểu tượng này sẽ cho kết quả tìm kiếm mặc định của digccMixter và cũng là trang tìm kiếm, nơi bạn có thể tiếp tục tìm kiếm theo cách riêng của bạn theo các thẻ và lọc theo các tiêu chí.
  • Phần chân trang chủ. Nơi có các thông tin về trang mà bạn có thể thấy thú vị để tự khai thác chúng.

Lời khuyên

 • Còn nhiều thông tin về digccMixter ở phần cuối của trang chủ digccMixter mà bạn có thể thấy thú vị để tự khai thác.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: OER

Trang này đã được đọc 789 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?