Tải về bản PDF Tải về bản PDF

VPN là viết tắt của mạng riêng ảo và là một kiểu kết nối mạng cho phép người dùng truy cập các mạng máy tính từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Công nghệ này thường được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc giáo dục bởi nhiều mạng VPN có các phương pháp mã hóa giúp cho việc gửi dữ liệu an toàn và riêng tư hơn. Bạn cũng có thể thể hiện như là đang ở một nước khác, khiến cho việc lấy nội dung từ một nước nào đó là khả thi nếu như nước đó không cho phép truy cập quốc tế. Do đó, việc mua các mạng VPN từ các host (nơi đặt dịch vụ) hoặc nhà cung cấp dịch vụ ngày càng phổ biến hơn. Nếu bạn cần kết nối tới một mạng VPN, chủ nhân của mạng VPN sẽ cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập và mật khẩu cụ thể. Sau đó, thực hiện theo các bước sau đây để kết nối từ bất kỳ máy tính nào với truy cập Internet.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Chọn một mạng VPN

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm một tài khoản dùng được. Nếu bạn là người làm thuê hoặc sinh viên, thì công ty hoặc trường đại học của bạn có thể cung cấp truy cập VPN. Tham khảo các dịch vụ cho người làm thuê hoặc sinh viên về việc có được truy cập tới một tài khoản như vậy.
 2. 2
  Nghiên cứu các tùy chọn cho một tài khoản mới. Cân nhắc yếu tố bảo mật, riêng tư, lượng băng thông cần thiết, có cần các máy chủ ngõ ra ở các nước khác hay không, nền tảng cần thiết, có cần tới dịch vụ khách hàng hay không, và bạn muốn trả bao nhiêu. Hãy đọc thêm về những điều này trong phần “Lời khuyên” ở cuối bài viết này.
 3. 3
  Đăng ký và nhận thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn mua một dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp VPN, thì bạn có thể cần phải trả phí cho dịch vụ mới của mình. Sau khi đăng ký và thanh toán (hoặc xác nhận rằng chủ thuê hoặc trường đại học của bạn có cung cấp dịch vụ như vậy), nhà cung cấp sẽ cho bạn thông tin để có thể truy cập vào mạng VPN của bạn như tên người dùng, mật khẩu, và địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. Bạn có thể sử dụng một trong các cách bên dưới để kết nối vào mạng VPN của mình.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng Windows Vista và Windows 7

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhấn nút "Start" (Bắt đầu).
 2. 2
  Chọn "Control Panel." (Bảng điều khiển)
 3. 3
  Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấn "Network and Internet." (Mạng và Internet)
 4. 4
  Rồi nhấn "Connect to a network." (Kết nối tới một mạng)
 5. 5
  Chọn "Set up a connection or network." (Thiết lập một kết nối hoặc một mạng)
 6. 6
  Trong mục "Choose a connection option," (Chọn một tùy chọn kết nối) chọn "Connect to a workplace" (Kết nối tới một nơi làm việc) rồi nhấn "Next." (Tiếp theo)
 7. 7
  Tìm tới tùy chọn trên trang có tiêu đề "How do you want to connect?" (Cách bạn muốn kết nối) Chọn "Use my Internet connection (VPN)." (Sử dụng kết nối Internet của tôi (VPN))
 8. 8
  Một cửa sổ hiện ra sẽ hỏi bạn"Do you want to set up an Internet connection before continuing"? (Bạn có muốn thiết lập một kết nối Internet trước khi tiếp tục?) Chọn "I'll set up an Internet connection later." (Tôi sẽ thiết lập một kết nối Internet sau)
 9. 9
  Nhập vào thông tin máy chủ mà chủ sở hữu VPN cấp cho bạn. Nhập địa chỉ IP vào hộp văn bản "Internet address" (Địa chỉ Internet) và tên máy chủ vào hộp văn bản "Destination name" (Tên đích). Đánh dấu kiểm vào hộp bên cạnh "Don't connect now; just set it up so I can connect later." (Đừng kết nối bây giờ; chỉ cài đặt để tôi kết nối sau) Bạn cần phải hoàn tất việc thiết lập trước khi kết nối. Nhấn "Next." (Tiếp theo)
 10. 10
  Nhập vào tên người dùng và mật khẩu mà chủ sở hữu mạng VPN cung cấp cho bạn. Nhấn vào hộp kiểm để ghi nhớ tên và mật khẩu nếu bạn không muốn mỗi lần kết nối phải gõ lại. Nhấn "Create." (Khởi tạo)
 11. 11
  Nhấn “Close” (Đóng lại) khi cửa sổ với thông báo “The connection is ready to use” (Kết nối đã sẵn sàng sử dụng) hiện ra.
 12. 12
  Nhấn vào "Connect to a network" (Kết nối tới một mạng) dưới tiêu đều "Network and Sharing Center" (Trung tâm mạng và chia sẻ) rồi nhấn vào kết nối VPN bạn đã tạo ra. Nhấn "Connect." (Kết nối)
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng Windows 8

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhấn phím Windows trên bàn phím rồi tìm kiếm "VPN."
 2. 2
  Nhấn vào mục "Settings" (Các thiết lập/Cài đặt) ở khung bên phải rồi nhấn vào "Set up a virtual private network (VPN) connection" (Thiết lập một kết nối mạng riêng ảo (VPN)) ở khung bên trái.
 3. 3
  Trong cửa sổ "Create a VPN Connection" (Tạo một kết nối VPN), nhập vào địa chỉ internet và tên mô tả mạng VPN của bạn. Đảm bảo là hộp kiểm "Ghi nhớ thông tin đăng nhập của tôi" đã được chọn để đăng nhập nhanh hơn. Nhấn "Create." (Khởi tạo)
  • Địa chỉ IP của bạn đã được chủ thuê hoặc nhà cung cấp VPN cung cấp cho bạn.
 4. 4
  Trỏ chuột lên mạng VPN mới được bạn tạo ra khi khung “Networks” (Các mạng) xuất hiện. Nhấn “connect”. (Kết nối)
 5. 5
  Thêm vào tên người dùng và mật khẩu của bạn. Thông tin này phải do chủ thuê hoặc nhà cung cấp VPN cấp cho bạn. Nhấn “OK”. Lúc này bạn sẽ được kết nối.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng Windows XP

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhấn vào nút “Start” (Bắt đầu) rồi chọn “Control Panel”. (Bảng điều khiển)
 2. 2
  Chọn "Network and Internet Connections" (Các kết nối mạng và Internet) rồi "Network Connections." (Các kết nối mạng)
 3. 3
  Tìm đến "Create a new connection" (Tạo một kết nối mới) bên dưới tiêu đề "Network Tasks" (Các tác vụ mạng). Nhấn vào đó rồi nhấn "Next." (Tiếp theo) Nhấn "Next" (Tiếp theo) một lần nữa trên trang với tiêu đề "Welcome to the New Connection Wizard." (Chào mừng đến với trình tạo kết nối mới)
 4. 4
  Nhấn vào nút chọn bên cạnh "Connect to the network at my workplace." (Kết nối tới mạng tại nơi làm việc của tôi) Nhấn "Next." (Tiếp theo)
 5. 5
  Chọn "Virtual Private Network connection" (Kết nối mạng riêng ảo) trên trang kế tiếp rồi nhấn "Next." (Tiếp theo)
  • Nếu bạn sử dụng một kết nối Internet dạng quay số, bạn sẽ thấy trang "Public Network" (Mạng công cộng) kế tiếp. Chọn vào nút chọn "Automatically dial this initial connection" (Tự động quay số kết nối ban đầu này) rồi nhấn "Next." (Tiếp theo)
  • Nếu bạn sử dụng một bộ mô đem cáp hoặc một kiểu nguồn internet kết nối liên tục nào khác, hãy nhấn "Do not dial the initial connection." (Đừng quay số kết nối ban đầu)
 6. 6
  Nhập tên cho kết nối mới của bạn vào hộp văn bản trên trang "Connection Name" (Tên kết nối) rồi nhấn "Next." (Tiếp theo)
 7. 7
  Điền vào tên máy chủ DNS hoặc địa chỉ IP cho máy chủ VPN mà bạn muốn kết nối tới trong hộp văn bản có nhãn "Host name or IP address." (Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP) Nhấn "Next" (Tiếp theo) rồi nhấn "Finish." (Hoàn tất)
 8. 8
  Nhập tên và mật khẩu mà chủ sở hữu VPN đã cấp cho bạn. Đánh dấu kiểm vào hộp để lưu thông tin nếu bạn muốn lưu nó để dùng trong tương lai. Nhấn "Connect" (Kết nối) để kết nối vào mạng VPN.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng Mac OS X

Tải về bản PDF

Công cụ “Kết nối mạng” của máy Mac hầu như không thay đổi mấy trên tất cả các phiên bản Mac OS X. Do đó, các chỉ dẫn này sẽ làm được khi tạo các kết nối VPN đơn giản. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nâng cấp hệ thống của bạn lên phiên bản mới nhất để giải quyết mọi lỗ hổng bảo mật và để có thể truy cập được nhiều tùy chọn nâng cao mới hơn (ví dụ như sử dụng các chứng thư) để cấu hình kết nối VPN của bạn.

 1. 1
  Chọn trình đơn Apple rồi chọn "System Preferences." (Sở thích dùng hệ thống) Nhấn vào biểu tượng có nhãn "Network." (Mạng)
 2. 2
  Tìm danh sách các mạng trong thanh lề bên trái của cửa sổ hoạt động. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở bên dưới danh sách để thêm một kết nối mới.
 3. 3
  Sử dụng trình đơn kéo xuống để chọn "VPN" khi một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn chọn một giao diện. Lựa chọn một giao thức kết nối. Mac OS X Yosemite hỗ trợ các kiểu giao thức VPN "L2TP over IPSec," (L2TP trên nền IPSec) "PPTP," hoặc "Cisco IPSec". Bạn có thể đọc thêm về những điều này trong phần "Lời khuyên" ở cuối bài viết. Nhập tên mạng VPN của bạn vào rồi nhấn "Create." (Khởi tạo)
 4. 4
  Quay trở lại màn hình Network và chọn kết nối VPN mới của bạn từ danh sách trên thanh lề trái. Chọn "Add Configuration" (Thêm cấu hình) từ trình đơn kéo xuống. Nhập tên mạng VPN của bạn vào hộp văn bản hiện ra rồi nhấn "Create." (Khởi tạo)
 5. 5
  Nhập địa chỉ máy chủ và tên tài khoản mà chủ sở hữu mạng VPN cấp cho bạn vào hai hộp văn bản. Nhấn "Authentication Settings" (Thiết lập xác thực) ngay bên dưới hộp văn bản "Account Name" (Tên tài khoản).
 6. 6
  Nhấn vào nút chọn "Password" (Mật khẩu) rồi nhập vào mật khẩu được cấp bởi chủ sở hữu mạng VPN. Nhấn nút chọn "Shared Secret" (Bí mật chia sẻ) rồi nhập vào thông tin mà bạn được cấp. Nhân "OK."
 7. 7
  Nhấn vào nút "Advanced" (Nâng cao) và đảm bảo đã đánh dấu chọn vào hộp bên cạnh "Send all traffic over VPN connection" (Gửi mọi lưu lượng qua kết nối VPN). Nhấn "OK" rồi nhấn "Apply." (Áp dụng) Nhấn "Connect" (Kết nối) để kết nối tới mạng VPN mới của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng iOS

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhấn vào "Settings" (Cài đặt) rồi chọn "General." (Cài đặt chung)
 2. 2
  Kéo xuống phía dưới cùng rồi chọn "VPN." Nhấn vào "Add VPN Configuration." (Thêm cấu hình VPN)
 3. 3
  Chọn một giao thức kết nối. Ở thanh trên cùng, bạn sẽ thấy iOS có ba giao thức có thể dùng được: L2TP, PPTP, và IPSec. Nếu mạng VPN của bạn được cung cấp bởi chủ thuê, thì họ sẽ báo cho bạn biết phải dùng giao thức nào. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng VPN của riêng bạn, thì hãy sử dụng dạng thức mà nhà cung cấp của bạn hỗ trợ.
 4. 4
  Nhập vào một mô tả. Mô tả này có thể là bất cứ điều gì bạn muốn. Ví dụ, nếu đây là mạng VPN dành cho công việc, bạn có thể mô tả nó là "Work." (Công việc) Nếu bạn định dùng mạng VPN này để xem chương trình Netflix từ một quốc gia không được hỗ trợ, thì bạn có thể đặt tên nó là “Canadian Netflix” (Netflix của Canada) chẳng hạn.
 5. 5
  Nhập vào thông tin máy chủ. Thông tin này phải được nhà cung cấp VPN hoặc chủ thuê của bạn cấp cho bạn.
 6. 6
  Nhập tên “Account” (Tài khoản) của bạn vào. Trường này tham chiếu tới tên người dùng của bạn có thể được tạo ra khi bạn mua dịch vụ VPN hoặc được chủ thuê tạo ra cho bạn.
 7. 7
  Bật “RSA SecurID” nếu bạn sử dụng dạng thức này để xác thực. Để bật tính năng này, chạm vào nút màu xám. Khi nó chuyển sang xanh lục, tính năng đã được bật lên. RSA SecureID bao gồm cả cơ chế phần cứng và phần mềm để tạo ra các khóa xác thực một người dùng theo thời gian. Bạn chỉ có thể có RSA SecurID trong một thiết lập chuyên nghiệp.
 8. 8
  Nhập "Password” (Mật khẩu) của bạn vào. Mật khẩu của bạn có thể được cung cấp cùng lúc với tên người dùng. Tham khảo chủ cho thuê hoặc nhà cung cấp VPN của bạn nếu bạn chưa có thông tin này.
 9. 9
  Nhập "Secret" (Bí mật) được chia sẻ của bạn vào nếu bạn cần nó.
  • Một “Secret” (Bí mật) được sử dụng để xác thực thêm tài khoản của bạn. Khá giống với “khóa” của một RSA SecureID, “Secret” (Bí mật) thường là một chuỗi các chữ cái và số được nhà cung cấp hoặc chủ thuê cấp cho bạn. Nếu bạn không được cấp thông tin này thì bạn có thể không cần nhập gì vào trường đó hoặc bạn có thể phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc chủ thuê để có thông tin về bí mật.
 10. 10
  Nhập vào "Group Name" (Tên nhóm) cho một kết nối IPSec nếu cần. Bạn phải được cấp thông tin này, nếu chủ thuê hoặc nhà cung cấp đã chia sẻ thông tin này cho bạn thì nhập nó vào trường này. Nếu chưa được chia sẻ, thì bạn có thể để trống trường này.
 11. 11
  Chọn xem có “Send All Traffic” (Gửi mọi lưu lượng) tới mạng VPN hay không. Nhấn vào nút bên cạnh trường này để chắc chắn rằng nó được làm nổi bật bật bằng màu xanh lục nếu bạn muốn mọi lưu lượng internet của mình đều đi qua mạng VPN.
 12. 12
  Nhấn nút "Save" (Lưu lại) ở góc trên cùng bên phải để lưu cài đặt. Lúc này, mạng VPN của bạn đã được kết nối.
  • Bạn có thể bật hoặc tắt kết nối VPN từ trang “Settings” (Cài đặt) chính bằng cách nhấn vào nút tương ứng. Nếu nút chuyển sang màu xanh lục, thì bạn đã được kết nối. Nếu nút giữ màu xám, thì bạn chưa được kết nối. Nút này nằm ngay bên dưới “Wi-Fi”.
  • Ngoài ra, khi điện thoại của bạn sử dụng kết nối VPN, một biểu tượng sẽ xuất hiện ở phía trên bên trái của màn hình điện thoại với hình ảnh một chiếc hộp và các chữ viết hoa VPN ở bên trong.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Kết nối tới một mạng VPN sử dụng Android OS

Tải về bản PDF
 1. 1
  Vào "Menu." (Trình đơn) Tới phần "Settings." (Cài đặt)
 2. 2
  Mở mục "Wireless & Networks" (Mạng không dây và mạng) hoặc "Wireless Controls" (Điều khiển mạng không dây) tùy thuộc vào phiên bản Android của bạn.
 3. 3
  Chọn "VPN Settings." (Cài đặt VPN)
 4. 4
  Chọn "Add VPN." (Thêm VPN)
 5. 5
  Chọn "Add PPTP VPN" )Thêm PPTP VPN) hoặc "Add L2TP/IPsec PSK VPN" (Thêm L2TP/IPsec PSK VPN) tùy thuộc vào giao thức bạn chọn. Xem mục "Lời khuyên" ở cuối bài viết để có thêm thông tin.
 6. 6
  Chọn "VPN Name" (Tên VPN) rồi nhập vào một tên mô tả cho mạng VPN. Nó có thể là bất cứ tên gì bạn muốn.
 7. 7
  Chọn "Set VPN Server" (Thiết lập máy chủ VPN) rồi nhập vào địa chỉ IP của máy chủ.
 8. 8
  Thiết lập mã hóa. Tham khảo nhà cung cấp VPN của bạn xem kết nối có cần phải được mã hóa hay không.
 9. 9
  Mở trình đơn rồi chọn "Save." (Lưu lại)
  • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận hoạt động bằng mật khẩu lưu trữ. Đây là mật khẩu của thiết bị Android, không phải là mật khẩu VPN.
 10. 10
  Mở trình đơn rồi chọn "Settings." (Cài đặt) Chọn "Wireless and Network" (Mạng không dây và mạng) hoặc "Wireless Controls." (Điều khiển mạng không dây)
 11. 11
  Chọn cấu hình VPN mà bạn đã tạo ra trong danh sách. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chọn "Remember username" (Ghi nhớ tên người dùng) rồi chọn "Connect." (Kết nối) Giờ bạn đã được kết nối qua VPN. Một biểu tượng khóa sẽ xuất hiện trên thanh trên cùng của màn hình để biểu thị rằng bạn đã được kết nối vào mạng VPN của mình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi chọn giữa các giao thức để kết nối, hãy cân nhắc việc bạn sử dụng VPN như thế nào. PPTP thì nhanh hơn wi-fi; tuy nhiên lại kém bảo mật bằng L2TP và IPSec. Do đó, nếu bảo mật là quan trọng với bạn, hãy cân nhắc sử dụng L2TP hoặc IPSec. Nếu bạn kết nối vào VPN cho mục đích công việc, thì chủ thuê của bạn có thể có một giao thức ưa dùng. Nếu bạng sử dụng một VPN đi thuê, thì hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một giao thức mà họ hỗ trợ.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy cân nhắc kiểu bảo mật mà bạn muốn. Nếu bạn muốn sử dụng VPN để gửi các văn bản, email, hoặc duyệt web an toàn hơn, thì bạn sẽ muốn đăng ký với một máy chủ cung cấp các phương thức mã hóa như là SSL (còn gọi là TSL) hoặc IPSec. SSL là dạng thức mã hóa bảo mật được sử dụng rộng rãi nhất. Mã hóa là phương thức che giấu dữ liệu khỏi những người không nên thấy nó. Ngoài ra, hãy chọn lấy một máy chủ sử dụng OpenVPN thay vì giao thức PPTP (giao thức tạo kết nối điểm-điểm) để mã hóa. PPTP có một số yếu điểm bảo mật trong những năm gần đây, trong khi OpenVPN thường được cho là phương thức mã hóa an toàn hơn.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, cân nhắc tới mức độ riêng tư bạn muốn. Một vài máy chủ sẽ ghi lại hoạt động của người dùng để chuyển giao cho nhà chức trách nếu có các vấn đề pháp lý phát sinh. Nếu bạn thích việc duyệt web hoặc chuyển dữ liệu của mình được riêng tư, thì hãy cân nhắc một nhà cung cấp VPN mà không lưu lại hoạt động của người dùng.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy xem xét các yêu cầu băng thông cho mạng VPN của bạn. Băng thông quyết định lượng dữ liệu bạn có thể truyền tải. Âm thanh và hình ảnh chất lượng cao thường có kích thước lớn hơn, và do đó đòi hỏi nhiều băng thông hơn văn bản hay hình ảnh. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng mạng VPN để duyệt internet hoặc truyền các văn bản cá nhân, thì hầu hết các máy chủ đều cấp đủ băng thông để làm việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo luồng âm thanh hay hình ảnh, ví dụ như xem Netflix hoặc chơi các trò chơi trực tuyến với bạn bè, thì hãy chọn một máy chủ VPN cho phép băng thông không giới hạn.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy cân nhắc việc bạn có truy cập nội dung bên ngoài quốc gia bạn đang ở hay không. Khi bạn duyệt Internet, bạn có một địa chỉ để biểu thị bạn đang ở đâu. Nó gọi là địa chỉ IP. Nếu bạn truy cập nội dung ở quốc gia khác, địa chỉ IP của bạn có thể sẽ không cho phép bạn làm việc đó bởi có thể có một thỏa thuận giữa quốc gia đó và quốc gia bạn về quyền pháp lý của nội dung. Do vậy, bạn sẽ truy cập được nội dung ở quốc gia khác nếu sử dụng các máy chủ ngõ ra. Khi chọn một máy chủ VPN để làm điều này, bạn sẽ cần xem vị trí các máy chủ bạn dùng để đảm bảo rằng họ có các máy chủ ở quốc gia mà bạn muốn truy cập nội dung.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy xem xét nền tảng bạn sẽ sử dụng. Bạn muốn dùng các thiết bị di động hay máy tính? Nếu bạn đi lại nhiều và việc sử dụng các thiết bị di động như điện thoại thông minh hay máy tính bảng là quan trọng với bạn, thì hãy đảm bảo rằng bạn chọn máy chủ VPN hỗ trợ kết nối như vậy hoặc thậm chí cung cấp các ứng dụng cho thiết bị di động riêng của bạn.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy cân nhắc liệu bạn có cần dịch vụ khách hàng hay không. Đọc các đánh giá và xem qua kiểu hỗ trợ mà máy chủ VPN sẽ cấp cho khách hàng. Một số nhà cung cấp chỉ cung cấp hỗ trợ qua điện thoại trong khi một số khác có thể còn có hỗ trợ qua chat (nhắn tin tức thời qua mạng) hoặc email. Điều quan trọng là tìm một dịch vụ cung cấp hỗ trợ khách hàng mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng. Bạn còn có thể tìm các đánh giá qua công cụ tìm kiếm (như Google chẳng hạn) để đánh giá tốt hơn chất lượng của hỗ trợ người dùng.
 • Khi mua dịch vụ VPN từ một nhà cung cấp, hãy lưu ý chi phí bạn muốn trả. Một vài nhà cung cấp dịch vụ VPN (như OpenVPN) cung cấp các dịch vụ miễn phí; tuy nhiên chúng có thể có giới hạn về mặt tùy chọn. Vì có nhiều dịch vụ VPN cạnh tranh khác nhau, hãy dành thời gian để so sánh các bên cung cấp khác nhau qua giá cả và các dịch vụ đã được nhắc đến trước đó do họ cung cấp. Bạn có thể có mọi dịch vụ bạn muốn chỉ từ một nhà cung cấp với chi phí rẻ hơn bên cung cấp khác.

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)
Tạo mã QR cho mật khẩu WiFiTạo mã QR cho mật khẩu WiFi
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Tắt máy tính từ xa trong mạng LANTắt máy tính từ xa trong mạng LAN
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính & Chủ sở hữu, Pleasure Point Computers
Bài viết này đã được cùng viết bởi Luigi Oppido. Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, CA. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp. Bài viết này đã được xem 8.169 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 8.169 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo