Cách để Kết nối máy in với máy tính

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Kết nối máy in có dây với máy tính WindowsKết nối máy in có dây với máy tính MacKết nối máy in không dây với máy tính WindowsKết nối máy in không dây với máy MacChia sẻ máy in với mạng nội bộ trên máy tính WindowsChia sẻ máy in với mạng nội bộ trên máy tính MacTham khảo

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để kết nối máy in có dây và không dây với máy tính Windows hoặc Mac. Sau khi kết nối, bạn cũng có thể chia sẻ máy in trong mạng nội bộ của gia đình, cho phép các máy tính khác trong nhà sử dụng máy in kể cả khi không được kết nối trực tiếp.

1
Kết nối máy in có dây với máy tính Windows

 1. 1
  Đặt máy in gần máy tính. Đảm bảo khoảng cách đủ gần để dây cáp được gắn vào máy tính mà không bị căng.
 2. 2
  Bật máy in. Ấn vào nút nguồn của máy in; bạn sẽ thấy biểu tượng ở trên hoặc bên cạnh nút này.
  • Máy in của bạn phải được kết nối với nguồn điện.
 3. 3
  Khi máy tính đã được bật và mở khóa, bạn dùng dây cáp USB để kết nối máy in với máy tính.
  • Trong một số trường hợp, việc kết nối máy in với máy tính theo cách này sẽ tự động thiết lập và cài đặt máy in đúng cách để có thể sử dụng ngay.
 4. 4
  Mở Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 5. 5
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.
 6. 6
  Nhấp vào Devices (Thiết bị) ở gần phía trên cửa sổ Settings.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Printers & scanners (Máy in và máy scan) ở bên trái cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào Add a printer or scanner (Thêm máy in hoặc máy scan) ở đầu trang.
 9. 9
  Nhấp vào tên của máy in và chọn Add device (Thêm thiết bị). Tên của thiết bị thường là sự kết hợp giữa tên nhà sản xuất máy in (chẳng hạn như "HP"), tên của dòng máy in và mã số máy.
  • Nếu không thấy tên của máy in, bạn nhấp vào đường dẫn The printer that I want isn't listed (Máy in mà tôi muốn dùng không có trong danh sách) bên dưới nút Add a printer or scanner và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 10. 10
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Tùy thuộc vào từng máy in mà bạn có thể phải điều chỉnh thiết lập trước khi sử dụng; sau khi hoàn tất, máy in đã sẵn sàng để dùng.
  • Khi được yêu cầu, bạn cho đĩa CD đi kèm với máy in vào ổ đĩa của máy tính.
  • Nếu mua máy in đã qua sử dụng và không có đĩa CD, bạn có thể tải phần mềm tương tự từ website của nhà sản xuất.

2
Kết nối máy in có dây với máy tính Mac

 1. 1
  Cập nhật máy Mac. Trước khi kết nối máy in với máy Mac, bạn cần đảm bảo toàn bộ các trình điều khiển và bản sửa lỗi mới nhất đã được cài đặt trên máy tính của mình.[1]
 2. 2
  Đặt máy in gần máy tính. Đảm bảo khoảng cách đủ gần để dây cáp được gắn vào máy tính mà không bị căng.
 3. 3
  Bật máy in. Ấn vào nút nguồn của máy in; bạn sẽ thấy biểu tượng ở trên hoặc bên cạnh nút này.
  • Máy in phải được kết nối với nguồn điện.
 4. 4
  Kết nối máy in với máy tính bằng cách gắn dây cáp USB vào cổng USB trên thân máy tính.
  • Nếu dùng máy Mac không có cổng USB truyền thống, bạn cần mua bộ chuyển đổi USB-C sang USB danh cho máy Mac.
  • Máy tính của bạn phải được bật và đã đăng nhập khi thực hiện việc này.
 5. 5
  Nhấp vào Install (Cài đặt) và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Khi máy in được kết nối đúng cách với máy Mac, việc cài đặt sẽ bắt đầu ngay trên máy tính của bạn; tuy nhiên, bạn có thể phải nhấp vào Download & Install (Tải về và Cài đặt) trên cửa sổ vừa hiển thị để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi cài đặt xong, máy in đã sẵn sàng để sử dụng trên máy Mac.

3
Kết nối máy in không dây với máy tính Windows

 1. 1
  Kiểm tra kết nối mạng của máy in. Nếu máy in kết nối thông qua Bluetooth thay vì Wi-Fi, thao tác chuẩn bị cho việc kết nối máy in sẽ hơi khác.
  • Một số máy in Wi-Fi phải được kết nối trực tiếp với với bộ phát Wi-Fi thông qua Ethernet để nhận tín hiệu Internet.
 2. 2
  Đặt máy tính tại nơi có thể nhận tín hiệu không dây. Máy in của bạn cũng cần nhận tín hiệu từ bộ phát Wi-Fi, nên bạn không thể đặt máy quá xa thiết bị này.
 3. 3
  Bật máy in. Ấn vào nút nguồn của máy in; bạn sẽ thấy biểu tượng ở trên hoặc bên cạnh nút này.
  • Máy in phải được kết nối với nguồn điện.
  • Nếu cần, bạn gắn dây cáp Ethernet của máy in vào bộ phát Wi-Fi.
 4. 4
  Xem sách hướng dẫn đi kèm với máy in để biết cách thiết lập mạng. Nếu không có sách, bạn có thể tìm trên trang hỗ trợ của nhà sản xuất.
  • Một số máy in cần được kết nối trực tiếp với máy tính Windows hoặc Mac trước khi có thể sử dụng kết nối không dây, còn số khác cho phép bạn hoàn tất việc thiết lập mạng không dây ngay trên máy in.
  • Nếu máy in hỗ trợ mạng không dây, bạn thường dùng giao diện trình đơn trên máy in để tìm mạng không dây. Khi kết nối, bạn cần nhập mật khẩu của mạng không dây.
 5. 5
  Chuẩn bị kết nối máy in theo cách sau:
  • Wi-Fi - Sử dụng màn hình máy in để tim trang thiết lập Wi-Fi, sau đó nhập mật khẩu của mạng. Máy tính và máy in phải được kết nối chung một mạng.
  • Bluetooth - Ấn nút "Pair" (Kết đôi), thường có biểu tượng chữ "B" của Bluetooth ở trên hoặc ngay bên cạnh.
 6. 6
  Mở Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 7. 7
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.
 8. 8
  Nhấp vào Devices (Thiết bị) ở gần phía trên cửa sổ Settings.
 9. 9
  Nhấp vào Printers & scanners (Máy in và máy scan) hoặc Bluetooth & other devices (Bluetooth và thiết bị khác) ở bên trái cửa sổ. Nếu đang kết nối máy in Wi-Fi, bạn nhấp vào Printers & scanners. Với máy in Bluetooth, bạn chọn Bluetooth & other devices.
 10. 10
  Nhấp vào Add a printer or scanner (Thêm máy in hoặc máy scan) hay Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác). Các lựa chọn này ở đầu trang và bạn sẽ chọn tùy theo kết nối máy in Wi-Fi hay máy in Bluetooth.
  • Khi kết nối máy in Wi-Fi, bạn sẽ thấy tên của máy in hiển thị trên trang này. Nếu vậy, máy in đã được kết nối.
  • Trước tiên, có thể bạn phải nhấp vào thanh trượt Bluetooth để bật Bluetooth trên máy tính.
 11. 11
  Kết nối máy in với máy tính. Nhấp vào tên của máy in trong cửa sổ Add (Thêm); nếu kết nối máy in Bluetooth, bạn cũng cần nhấp vào Connect (Kết nối) sau khi chọn máy in. Thao tác này sẽ kết nối máy in với máy tính Windows.
  • Bạn sẽ phải ấn nút "Pair" của máy in một lần nữa, nếu muốn kết nối Bluetooth.

4
Kết nối máy in không dây với máy Mac

 1. 1
  Kiểm tra kết nối mạng của máy in. Nếu máy in kết nối với Bluetooth thay vì Wi-Fi, thao tác chuẩn bị cho việc kết nối máy in sẽ hơi khác.
  • Một số máy in Wi-Fi phải được kết nối trực tiếp với với bộ phát Wi-Fi thông qua Ethernet để nhận tín hiệu Internet.
 2. 2
  Đặt máy tính tại nơi có thể nhận tín hiệu không dây. Máy in của bạn cũng cần nhận tín hiệu từ bộ phát Wi-Fi, nên bạn không thể đặt máy quá xa thiết bị này.
 3. 3
  Bật máy in. Ấn vào nút nguồn của máy in; bạn sẽ thấy biểu tượng ở trên hoặc bên cạnh nút này.
  • Máy in phải được kết nối với nguồn điện.
  • Nếu cần, bạn gắn dây cáp Ethernet của máy in vào bộ phát Wi-Fi.
 4. 4
  Xem sách hướng dẫn đi kèm với máy in để biết cách thiết lập mạng. Nếu không có sách, bạn có thể tìm trên trang hỗ trợ của nhà sản xuất.
  • Một số máy in cần được kết nối trực tiếp với máy tính Windows hoặc Mac trước khi có thể sử dụng kết nối không dây, còn số khác cho phép bạn hoàn tất việc thiết lập mạng không dây ngay trên máy in.
  • Nếu máy in hỗ trợ mạng không dây, bạn thường dùng giao diện trình đơn trên máy in để tìm mạng không dây. Khi kết nối, bạn cần nhập mật khẩu của mạng không dây.
 5. 5
  Chuẩn bị kết nối máy in theo cách sau:
  • Wi-Fi - Sử dụng màn hình máy in để tim trang thiết lập Wi-Fi, sau đó nhập mật khẩu của mạng. Máy tính và máy in phải được kết nối cùng mạng.
  • Bluetooth - Ấn nút "Pair" (Kết đôi), thường có biểu tượng chữ "B" của Bluetooth ở trên hoặc ngay bên cạnh.
 6. 6
  Mở trình đơn Apple ở phía trên góc trái màn hình.
 7. 7
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở phía trên trình đơn Apple.
 8. 8
  Nhấp vào Printers & Scanners (Máy in và máy scan) với biểu tượng máy in trong cửa sổ System Preferences.
  • Bạn có thể kết nối máy in Wi-Fi và Bluetooth từ trình đơn này.
 9. 9
  Nhấp vào + ở gần bên dưới góc trái cửa sổ.
  • Nếu máy in đã kết nối mạng, bạn sẽ thấy tên của máy in hiển thị ở phần bên trái cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp vào tên của máy in trong danh sách lựa chọn. Thao tác này sẽ bắt đầu việc thiết lập máy in; khi hoàn tất, bạn sẽ thấy tên của máy in trong phần bên trái cửa sổ, cho biết máy in đã được kết nối thành công với máy Mac.
  • Nếu không thấy tên của máy in, bạn nhớ kiểm tra xem máy tính có kết nối mạng giống máy in không.
  • Bạn cần phải ấn nút "Pair" của máy in một lần nữa, nếu muốn kết nối bằng Bluetooth.

5
Chia sẻ máy in với mạng nội bộ trên máy tính Windows

 1. 1
  Cài đặt máy in trên máy tính mà bạn muốn dùng để chia sẻ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng kết nối có dây hoặc kết nối không dây.
 2. 2
  Mở . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.
 4. 4
  Nhấp vào Network & Internet (Mạng nội bộ và Internet) trong cửa sổ Settings.
 5. 5
  Nhấp vào Status (Tình trạng) ở phía trên góc trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Sharing options (Lựa chọn chia sẻ) ở bên dưới tiêu đề "Change your network settings" (Thay đổi thiết lập mạng) ở gần đầu trang.
 7. 7
  Mở rộng lựa chọn Private (Riêng tư) bằng cách nhấp vào bên phải lựa chọn này.
 8. 8
  Đánh dấu vào vòng tròn "Turn on file and printer sharing" (Bật chế độ chia sẻ tập tin và máy in) ở bên dưới tiêu đề "File and printer sharing" (Chia sẻ tập tin và máy tin).
 9. 9
  Kết nối máy in đã chia sẻ với máy tính Windows khác trong mạng nội bộ. Máy tính chia sẻ máy in phải được bật.
  • Nếu muốn kết nối với máy in này bằng máy tính Mac, bạn chuyển sang bước tiếp theo.
 10. 10
  Kết nối máy in đã chia sẻ với máy tính Mac khác trong mạng nội bộ. Máy tính chia sẻ máy in phải được bật. Thao tác thực hiện như sau:
  • Nhấp vào Apple menu và chọn System Preferences.
  • Chọn Print & Scan (In và Scan)
  • Nhấp vào + ở bên dưới danh sách máy in.
  • Nhấp vào thẻ Windows ở phía trên cửa sổ mới.
  • Chọn tên của máy in trong danh sách.

6
Chia sẻ máy in với mạng nội bộ trên máy tính Mac

 1. 1
  Cài đặt máy in trên máy Mac mà bạn muốn dùng để chia sẻ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng kết nối có dây hoặc kết nối không dây.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng trình đơn Apple ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chia sẻ) với biểu tượng thư mục trong cửa sổ System Preferences.
 5. 5
  Đánh dấu vào ô "Printer Sharing" (Chia sẻ máy in). Việc đánh dấu vào ô "Printer Sharing" (Chia sẻ máy in) có nghĩa là chế độ chia sẻ máy in đã được bật.
  • Nếu ô này đã được đánh dấu, máy Mac của bạn đang chia sẻ máy in.
 6. 6
  Đánh dấu vào ô bên cạnh máy in mà bạn muốn chia sẻ. Thao tác này sẽ chọn máy in đã được kết nối để chia sẻ.
 7. 7
  Kết nối máy in đã chia sẻ với máy Mac khác trong mạng nội bộ. Máy tính đang chia sẻ máy in phải được bật. Thao tác kết nối như sau:
  • Nhấp vào Apple menu và chọn System Preferences.
  • Chọn Print & Scan (In và Scan)
  • Nhấp vào + ở bên dưới danh sách máy in.
  • Nhấp vào thẻ Windows ở phía trên cửa sổ mới.
  • Chọn tên của máy in trong danh sách.
 8. 8
  Kết nối máy in đã được chia sẻ với máy tính Windows khác trong mạng nội bộ. Máy Mac đang chia sẻ máy in phải được bật. Thao tác kết nối như sau:
  • Truy cập https://support.apple.com/kb/dl999?locale=en_US.
  • Tải và cài đặt chương trình "Bonjour Print Services for Windows" (Dịch vụ in Bonjour dành cho Windows).
  • Chạy "Bonjour Print Wizard" sau khi cài đặt.
  • Chọn máy in đã chia sẻ mà bạn muốn kết nối.
  • Chọn đúng ổ đĩa trong danh sách, nếu được yêu cầu.
  • Nhấp vào Finish (Hoàn tất).[2]

Lời khuyên

 • Nhiều máy in hiện đại có ứng dụng mà bạn có thể tải về để kết nối từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Cảnh báo

 • Một số máy in cũ không có chế độ chia sẻ hoặc kết nối Wi-Fi hay kết nối mạng nội bộ.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Connect a Printer to Your Computer, Español: conectar una impresora a una computadora, Deutsch: Einen Drucker an einen PC oder Mac anschließen, Português: Instalar e Conectar uma Impressora ao seu Computador, Русский: подключить принтер к компьютеру, Italiano: Collegare la Stampante al Computer, Français: connecter une imprimante à un ordinateur, 中文: 将打印机连接到你的电脑上, Bahasa Indonesia: Menghubungkan Printer ke Komputer Anda, Nederlands: Een printer aansluiten op je computer, Čeština: Jak připojit k počítači tiskárnu, العربية: توصيل طابعة بجهاز الكمبيوتر, ไทย: เชื่อมต่อพรินเตอร์เข้ากับคอม, 한국어: 컴퓨터에 프린트기 연결하는 법, हिन्दी: प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करें (Connect a Printer to Your Computer), Türkçe: Bir Yazıcı Bilgisayara Nasıl Bağlanır

Trang này đã được đọc 37.171 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?