Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối máy in USB với mạng thông qua bộ định tuyến (router) hoặc máy chủ máy in (print server). Nếu router có cổng USB thì có thể kết nối trực tiếp với máy in. Bạn sẽ cần thiết lập cấu hình để bộ định tuyến hoạt động như máy chủ máy in. Nếu bộ định tuyến không có cổng USB hoặc không hỗ trợ máy in, chúng ta có thể mua máy chủ máy in (print server) gắn ngoài và kết nối với router thông qua dây hoặc Wi-Fi.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Kết nối với router trên Windows

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm cổng USB trên router. Không phải router nào cũng hỗ trợ kết nối USB. Đa số các bộ định tuyến cao cấp đều có tính năng kết nối USB. Nếu router của bạn không hỗ trợ USB, chúng ta cần mua thêm print server để kết nối máy in với mạng.
 2. 2
  Kết nối máy in với cổng USB trên router. Nếu bộ định tuyến có cổng USB thì bạn có thể dễ dàng kết nối máy in thông qua đó.
 3. 3
  Bật máy in và đợi 60 giây. Nếu máy in chưa sẵn sàng, bạn cần cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường hoặc ổ cắm. Sau đó, bật máy in lên và đợi 60 giây để bộ định tuyến nhận ra thiết bị.
 4. 4
  Bật tính năng chia sẻ máy in (Print sharing) của router. Để bật tính năng chia sẻ máy in trên router, hãy mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP bộ định tuyến vào thanh URL (thường là 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.0.0.1 hoặc tương tự). Sau đó, tiến hành đăng nhập vào bộ định tuyến. Màn hình cài đặt chương trình cơ sở của router sẽ hiện ra. Hãy tìm trình đơn USB, kích hoạt tính năng hỗ trợ máy in USB hoặc chế độ Printer Server rồi lưu lại cài đặt. Mỗi router có một màn hình cài đặt chương trình cơ sở và phương thức đăng nhập khác nhau.
  • Tham khảo sách hướng dẫn người dùng hoặc hỗ trợ kỹ thuật dành cho router cụ thể để tìm hiểu cách đăng nhập và bật chế độ Print sharing, vì một số bộ định tuyến có thể không hỗ trợ phần này. Nếu như không tìm được mục Print sharing, có thể bạn cần mua máy chủ máy in gắn ngoài.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng Start trên Windows. Nút Start có biểu tượng Windows và nằm ở góc dưới bên trái thanh tác vụ theo mặc định. Bạn cần chắc chắn rằng mình đang sử dụng máy tính đã kết nối với router.
 6. 6
  Nhập Printers. Tùy chọn cài đặt "Printers & Scanners" (Máy in và máy quét) sẽ hiện ra đầu trình đơn Windows Start.
 7. 7
  Nhấp vào Printers & Scanners. Tùy chọn này hiển thị đầu trình đơn Windows Start. Trình đơn Printers & Scanners sẽ mở ra.
 8. 8
  Nhấp vào Add a printer or scanner (Thêm máy in hoặc máy quét). Windows sẽ quét những máy tính có sẵn. Rất có thể máy tính sẽ không phát hiện ra máy in mà bạn muốn.
 9. 9
  Nhấp vào The printer that I want isn't listed (Máy in mà tôi muốn không được liệt kê). Tùy chọn này hiện ra sau khi Windows đã quét những máy in gần đó xong.
 10. 10
  Chọn "Add a local printer or network with manual settings" (Thêm máy in hoặc mạng cục bộ với cài đặt thủ công) và nhấp vào next (tiếp theo). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn "Find a printer by other options" (Tìm máy in bằng các tùy chọn khác). Hãy nhấp vào nút radio của tùy chọn này rồi nhấp "Next" ở góc dưới bên phải trình đơn.
 11. 11
  Chọn "Create a new printer port" (Tạo cổng máy in mới). Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn "Choose a port" (Chọn cổng). Bạn cần nhấp vào nút radio để chọn.
 12. 12
  Chọn "Standard TCP/IP" (Giao thức TCP/IP tiêu chuẩn) và nhấp vào Next. Sử dụng trình đơn thả xuống cạnh tiêu đề "Type of port" (Loại cổng) và chọn "Standard TCP/IP", sau đó nhấp vào "Next" ở góc dưới bên phải.
 13. 13
  Nhập địa chỉ IP của router và nhấp vào Next. Nhập địa chỉ IP mà bạn đã sử dụng để đăng nhập router vào thanh cạnh tiêu đề "Hostname or IP address" (Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ). Tên cổng có thể là bất cứ nội dung nào. Sau khi bạn nhập xong, hãy nhấp vào "Next" ở góc dưới bên phải. Windows sẽ bắt đầu quá tình kiểm tra cổng.
 14. 14
  Chọn "Custom" (Tùy chỉnh) và nhấp vào Next. Cổng tùy chỉnh sẽ được tạo với cài đặt mặc định. Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào "Next" ở góc dưới bên phải.
 15. 15
  Cài đặt trình điều khiển (driver) máy in và nhấp vào Next. Sau khi bạn thêm cổng tùy chỉnh, một cửa sổ sẽ bật lên để cài đặt driver máy in. Bạn có thể chọn thương hiệu máy in trong hộp bên trái và model máy in ở bên phải. Nếu bạn có đĩa CD cài đặt trình điều khiển máy in, hãy cho đĩa vào máy tính và nhấp vào nút "Have disk".
 16. 16
  Nhập tên cho máy in và nhấp Next. Bạn có thể thêm tên máy in bằng cách nhập vào thanh cạnh tiêu đề "Printer name", hoặc bạn có thể để như mặc định và nhấp nút "Next" ở góc dưới bên phải.
 17. 17
  Chọn "Do not share this printer" (Không chia sẻ máy in này) và nhấp vào "next". Vậy là máy in đã được thiết lập xong. Bây giờ bạn có thể nhấp vào "Print a test page" (In trang thử nghiệm) để chắc chắn rằng máy in hoạt động, sau đó nhấp vào "Finish" (Xong).
  • Lặp lại từ bước 5-17 với tất cả máy tính Windows trong mạng mà bạn muốn cấp quyền truy cập máy in.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Kết nối với router trên Mac

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm cổng USB trên router. Không phải router nào cũng hỗ trợ kết nối USB. Đa số các bộ định tuyến cao cấp đều có tính năng kết nối USB. Nếu router của bạn không hỗ trợ USB, chúng ta cần mua thêm print server để kết nối máy in với mạng.
 2. 2
  Kết nối máy in với cổng USB trên router. Nếu bộ định tuyến có cổng USB thì bạn có thể dễ dàng kết nối máy in thông qua đó.
 3. 3
  Bật máy in và đợi 60 giây. Nếu máy in chưa sẵn sàng, bạn cần cắm dây nguồn vào ổ điện trên tường hoặc ổ cắm. Sau đó, bật máy in lên và đợi 60 giây để bộ định tuyến nhận ra thiết bị.
 4. 4
  Bật tính năng chia sẻ máy in với router. Để bật tính năng chia sẻ máy in trên router, hãy mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP bộ định tuyến vào thanh URL (thường là 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.0.0.1 hoặc tương tự). Sau đó, tiến hành đăng nhập vào bộ định tuyến. Màn hình cài đặt chương trình cơ sở của router sẽ hiện ra. Hãy tìm trình đơn USB, kích hoạt tính năng hỗ trợ máy in USB hoặc chế độ Printer Server rồi lưu lại cài đặt. Mỗi router có một màn hình cài đặt chương trình cơ sở và phương thức đăng nhập khác nhau. Hãy tham khảo sách hướng dẫn người dùng hoặc hỗ trợ kỹ thuật dành cho router cụ thể để tìm hiểu cách đăng nhập và bật chế độ chia sẻ máy in. Một số bộ định tuyến có thể không hỗ trợ tính năng Print sharing. Nếu như không tìm được phần này thì có thể bạn cần mua máy chủ máy in gắn ngoài..
 5. 5
 6. 6
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm thứ hai trong Apple Menu. Màn hình System Preferences sẽ mở ra.
 7. 7
  Nhấp vào biểu tượng Printers & Scanners. Tùy chọn này có biểu tượng máy in.
 8. 8
  Nhấp vào dấu + để thêm máy in. Nút này nằm phía dưới khung danh sách máy in ở bên phải cửa sổ "Printers & Scanners".
 9. 9
  Nhấp vào thẻ IP với biểu tượng quả cầu màu xanh ở đầu cửa sổ.
 10. 10
  Nhập địa chỉ IP của router vào dòng "Address". Đây là thanh đầu tiên trên cửa sổ. Hãy nhập địa chỉ IP mà bạn đã sử dụng để đăng nhập máy in.
 11. 11
  Chọn "Line Printer Daemon" (Dòng máy in Daemon) cạnh mục "Protocol" (Giao thức). Trình đơn thả xuống "Protocol" nằm bên dưới thanh địa chỉ. Hãy nhấp vào đó và chọn "Line Printer Daemon".
 12. 12
  Chọn "Select Software" (Chọn phần mềm) cạnh mục "Use" (Sử dụng). Nhấp vào trình đơn thả xuống cạnh mục "Use" để chọn "Select Software". Danh sách phần mềm máy in có sẵn sẽ hiện ra.
 13. 13
  Chọn nhà sản xuất và model máy in hiện tại rồi nhấp vào Ok. Nhập tên thương hiệu máy in vào thanh tìm kiếm "Filter" (Bộ lọc), chọn số model máy in từ trong danh sách rồi nhấp vào "Ok".
 14. 14
  Nhấp vào Add ở góc dưới bên phải cửa sổ "Add". Driver máy in sẽ được cài đặt, bạn sẽ có thể thêm máy in này để tiến hành in không dây bằng router.[1]
  • Lặp lại từ bước 5 -14 trên tất cả máy tính Mac trong mạng để cấp quyền truy cập máy in.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng print server

Tải về bản PDF
 1. 1
  Cắm điện máy chủ máy in. Thiết bị này có hình dáng tương tự như router. Bạn cần chọn vị trí cắm điện print server ở đâu đó gần với máy in và bộ định tuyến.
 2. 2
  Kết nối máy in với print server. Sử dụng cáp USB đã kết nối với máy in để cắm vào print server.
 3. 3
  Kết nối máy chủ máy in với router. Sau đây là vài cách để kết nối máy chủ máy in với router:
  • Sử dụng cáp Ethernet: Bạn có thể kết nối máy chủ máy in với router bằng cáp Ethernet. Trên thực tế, một số máy chủ máy in không dây có thể yêu cầu kết nối có dây trong quá trình thiết lập.
  • Sử dụng kết nối không dây: Nếu máy chủ máy in có nút "WPS" hoặc "INIT", bạn có thể kết nối với không dây với router bằng cách bật print server, nhấn nút "WPS" trên bộ định tuyến rồi nhanh chóng nhấn vào nút "WPS" hoặc "INIT" của máy chủ máy in.[2]
 4. 4
  Bật máy chủ máy in. Nếu như thiết bị đang tắt, hãy bật công tắc hoặc nhấn vào nút nguồn để bật máy chủ máy in.
 5. 5
  Cài đặt phần mềm máy chủ máy in. Thông thường, máy chủ máy in sẽ đi kèm đĩa CD chứa phần mềm cài đặt thiết bị. Phần mềm này cũng có thể được tải từ website của nhà sản xuất. Hãy sử dụng đĩa CD này để cài đặt phần mềm của print server trên tất cả máy tính trong mạng mà bạn muốn cấp quyền sử dụng máy in. Chỉ cần cho CD vào khay đĩa và khởi chạy chương trình cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ khác nhau tùy vào model máy chủ máy in. Chương trình cài đặt trên CD sẽ hướng dẫn bạn thông qua quá trình kết nối với máy in và thiết lập kết nối Wi-Fi (đối với print server không dây). Có thể bạn cần cung cấp mật khẩu Wi-Fi để kết nối máy chủ máy in không dây với mạng. Sau khi hoàn tất, hãy tiến hành in thử để chắc chắn rằng quá trình thiết lập thành công.[3]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)
Sử dụng VPNSử dụng VPN
Tìm kiếm trên InstagramTìm kiếm trên Instagram
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 13.940 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 13.940 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo