Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Kết nối hai laptop (máy tính xách tay) qua LAN (Mạng Cục bộ) là cách tuyệt vời để có thể nhanh chóng chuyển dữ liệu giữa hai máy tính hay chơi game nhiều người với kết nối ổn định và đáng tin cậy. Bạn có thể chuyển dữ liệu giữa hai laptop qua LAN bằng cáp hoặc mạng không dây.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng cáp (Windows)

 1. 1
  Kiếm một sợi cáp mạng chéo. Đây là loại cáp Ethernet được dùng để kết nối hai máy tính với nhau. Nếu một trong hai máy cũ hơn, bạn phải dùng cáp chéo. Cáp ethernet thông thường sẽ không hoạt động với máy đời cũ. Không có sự khác biệt về mặt hình thức giữa hai cáp này. Để an toàn, hãy nhờ nhân viên cửa hàng tìm cáp chéo giúp bạn.
 2. 2
  Nối hai đầu cáp vào cổng mạng của hai laptop. Cổng mạng là nơi bạn nối cáp Ethernet với máy tính. Cáp sẽ phát ra tiếng cách khi được nối thành công đến cổng mạng.
  • Lưu ý rằng một số laptop đời mới không có cổng mạng. Một số nhà sản xuất laptop đã quyết định loại bỏ chúng để laptop nhẹ hay mỏng hơn. Trong trường hợp đó, hãy chuyển sang phương pháp tiếp theo để làm việc với kết nối không dây.
 3. 3
  Ở cả hai máy tính, điều hướng đến control panel (bảng điều khiển). Tùy vào phiên bản Windows đang được sử dụng, bảng điều khiển này sẽ nằm ở những vị trí khác nhau.
  • Windows 8: Nhấn nút Windows (nút Start – Bắt đầu) nằm bên trái của phím Alt. Tiếp đó, gõ "Control Panel". Nhấn vào biểu tượng khi nó xuất hiện dưới trường văn bản.
  • Windows 7, Vista, và XP: Nhấn nút Windows (nút Start) nằm về bên trái của phím Alt. Tiếp đến, gõ "Control Panel". Nhấn biểu tượng khi nó xuất hiện bên trên trường văn bản. Bạn cũng có thể mở trình đơn Start bằng cách nhấn biểu tượng ở góc dưới bên trái của màn hình.
 4. 4
  Đảm bảo rằng cả hai máy tính đều được kết nối đến cùng một mạng và nhóm làm việc. Trong Control Panel của cả hai máy, hãy tìm "System" trong hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ. Nhấp chuột vào tiêu đề System. Thông tin về máy tính bao gồm Nhà sản xuất, Dòng máy, v.v. sẽ xuất hiện.
  • Cuộn đến mục "Computer name, domain, and workgroup settings" (Tên máy tính, miền và thiết lập nhóm làm việc). Nhấp chuột vào đường dẫn "change settings" (thay đổi thiết lập) trong mục đó. Cửa sổ mới "System Properties" (Đặc tính Hệ thống) sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ này, nhấp chuột vào nút Change (Thay đổi) ở cuối cửa sổ.
  • Nhập cùng một tên nhóm làm việc trên cả hai máy tính. Tên đó là gì không quan trọng, miễn là chúng giống nhau trên cả hai máy.
 5. 5
  Người dùng Windows 8: Một lần nữa, trong control panel, tìm và nhấn vào "Network and Sharing Center" (Trung tâm Chia sẻ và Mạng). Mục này chứa mọi tùy chọn liên quan đến việc điều chỉnh kết nối mạng của bạn.
  • Gõ vào hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ Control Panel có lẽ là cách tìm dễ nhất.
  • Trong "Network and Sharing Center", nhấp chuột vào "Change Adapter Settings" (Đổi Thiết lập Bộ tiếp hợp) ở bên trái của cửa sổ.
 6. 6
  Người dùng Windows 7, Vista, và XP: Trực tiếp mở "Network Settings" (Thiết lập Mạng) từ Control Panel. Tìm nó trên hộp tìm kiếm nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp chuột phải vào tùy chọn Local Area Connection (Kết nối Cục bộ) trong cửa sổ "Network Connections" (Kết nối Mạng) và chọn "Properties".
 8. 8
  Dưới "This connection uses the following items" (Kết nối này sử dụng những mục sau), tìm và nhấp vào "Internet Protocol (TCP/I4)" (Cổng Internet (TCP/I4)). Tiếp đó, nhấn chọn "Properties".
 9. 9
  Ở cửa sổ mới, nhấp vào tùy chọn "Use the following IP address" (Sử dụng địa chỉ IP sau). Tùy chọn này cho phép bạn tự nhập địa chỉ vào. Hãy nhập những giá trị sau vào từng máy tính:
  • Máy 1
   • IP Address (Địa chỉ IP): 192.168.0.1
   • Subnet Mask (Mặt nạ Mạng con): 255.255.255.0
   • Default Gateway (Cổng chuyển đổi tín hiệu mặc định): Để trống
  • Máy 2
   • IP Address: 192.168.0.2
   • Subnet Mask: 255.255.255.0
   • Default Gateway: Để trống
 10. 10
  Nhấn "OK" để thiết lập có hiệu lực. Lúc này, bạn đã có thể chia sẻ tập tin giữa hai máy tính qua cáp LAN được kết nối. Có thể bạn sẽ phải khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Kết nối không dây (Windows)

 1. 1
  Trên cả hai máy tính, điều hướng đến control panel. Tùy vào phiên bản Windows đang được sử dụng, control panel sẽ được đặt ở những vị trí khác nhau.
  • Windows 8: Nhấn vào nút Windows (nút Start) nằm bên trái phím Alt. Tiếp đó, gõ "Control Panel". Nhấn vào biểu tượng khi nó xuất hiện dưới trường văn bản.
  • Windows 7, Vista, và XP: Nhấn nút Windows (nút Start) nằm bên trái phím Alt. Tiếp đến, gõ "Control Panel". Nhấn vào biểu tượng khi nó xuất hiện bên trên trường văn bản. Bạn cũng có thể mở trình đơn Start bằng cách nhấn vào biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.
 2. 2
  Ở hộp tìm kiếm nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ, tìm "HomeGroup" (Nhóm Gia đình). Nhấp chuột vào HomeGroup xuất hiện sau khi tìm kiếm kết thúc.
 3. 3
  Ở cửa sổ HomeGroup, nhấn vào nút "Create a homegroup" (Tạo một nhóm gia đình) nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ.
  • Lưu ý rằng nút này chỉ được bật nếu hiện tại bạn không nằm trong HomeGroup. Nếu đang vào sẵn, hãy rời khỏi HomeGroup hiện tại của bạn.
 4. 4
  Nhấn next (tiếp theo) trên màn hình đầu tiên của cửa sổ mới xuất hiện. Màn hình đầu tiên sẽ cho bạn biết một HomeGroup làm những gì.
 5. 5
  Chọn loại tập tin mà bạn muốn chia sẻ với máy tính khác. Bạn sẽ chọn được từ các thư mục/thư viện: Pictures (Hình ảnh), Documents (Tài liệu), Music (Nhạc), Printer (Máy in) và Video. Tùy vào nhu cầu của mình, hãy chọn hay bỏ chọn những loại tập tin phù hợp. Tiếp đến, nhấn next.
 6. 6
  Viết lại mật khẩu từ màn hình kế tiếp. Đây sẽ là mật khẩu thiết bị kia cần nhập để kết nối đến HomeGroup. Tiếp đến, nhấn finish (hoàn thành).
 7. 7
  Trên máy tính thứ hai, lúc này bạn sẽ thấy HomeGroup mới hiển thị trên cửa sổ HomeGroup. Thay vì tạo nhóm mới, hãy gia nhập nhóm và nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Giờ bạn đã có thể chia sẻ tập tin qua mạng.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng cáp (Mac)

 1. 1
  Kiếm một sợi cáp mạng chéo. Đây là loại cáp ethernet được dùng để kết nối hai thiết bị cùng loại. Nếu có máy Mac đời cũ, bạn sẽ phải dùng cáp chéo. Hãy đặt mua trực tuyến hoặc kiếm cho mình một cáp chéo ở cửa hàng máy tính. Không có sự khác biệt về mặt hình thức giữa cáp ethernet thường và cáp chéo. Vì vậy, hãy chắc là bạn đã mua đúng loại.
 2. 2
  Nối cáp vào cổng mạng của cả hai laptop. Một số máy mac đời mới không còn cổng này, do đó, có thể bạn sẽ cần đến bộ chuyển đổi để kết nối với cổng USB.
  • Cáp sẽ phát ra tiếng "cách khi được cắm đúng.
 3. 3
  Trên cả hai máy tính, điều hướng đến bảng tùy chọn Network (Mạng). Bạn sẽ thấy hai trình đơn được thả xuống nằm ở phía trên của cửa sổ, với tên lần lượt "Location" (Vị trí) và "Show" (Hiển thị).
 4. 4
  Ở trình đơn được thả xuống "Show", chọn "Network Port Configurations" (Cấu hình Cổng Mạng). Danh sách cấu hình cổng, chẳng hạn như "Internal Modem" (Bộ điều giải Nội bộ) và "Built-in Ethernet" (Ethernet Dựng sẵn) sẽ xuất hiện. Đảm bảo rằng "Built-in Ethernet" đã được chọn. Nhấn vào nút apply (áp dụng) để thay đổi có hiệu lực.
 5. 5
  Trên một máy tính, mở bảng tùy chọn Sharing (Chia sẻ). Ở phía trên của cửa sổ là tên máy tính và danh sách các dịch vụ được liệt kê bên dưới.
  • Chọn hộp tùy chọn nằm cạnh dịch vụ "Personal File Sharing" (Chia sẻ Tập tin Cá nhân)
  • Dưới danh sách dịch vụ là địa chỉ bắt đầu với "afp". Viết lại địa chỉ này bởi đó sẽ là địa chỉ máy tính kia cần biết để có thể kết nối qua LAN.
 6. 6
  Trên máy tính còn lại, mở cửa sổ Finder (Tìm kiếm). Ở trình đơn phía trên, bạn sẽ thấy mục Go (Đi đến). Nhấp vào Go và chọn tùy chọn từ trình đơn được thả xuống tương ứng. Bạn sẽ thấy tùy chọn "Connect to Server" (Kết nối đến Máy chủ). Bạn cũng có thể chỉ việc nhấn ⌘K để vào cửa sổ "Connect to Server".
 7. 7
  Nhập địa chỉ afp đánh dấu máy tính kia mà bạn vừa ghi lại. Một danh sách địa chỉ IP sẽ xuất hiện trong danh sách dưới "Favorite Servers" (Máy chủ Yêu thích). Tìm địa chỉ IP của máy kia, nhấp chuột vào đó và rồi nhấn Connect (Kết nối).
 8. 8
  Sau khi nhấn connect, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người sử dụng và mật khẩu. Những thông tin xác thực này cũng chính là thông tin xác thực mà bạn dùng khi đăng nhập bình thường vào máy tính.
 9. 9
  Lúc này bạn sẽ được yêu cầu chọn ổ để gắn kết tập tin. Tập tin trên máy tính kia nằm trên những ổ đĩa khác nhau. Nếu muốn, bạn có thể chọn gắn kết tập tin với tất cả các ổ đĩa có trên máy tính đó. Hoặc, nếu biết ổ đĩa nào chứa tập tin mà bạn muốn, hãy chọn ổ đĩa ấy.
 10. 10
  Lúc này bạn đã có thể truy cập vào tập tin trên máy tính kia. Dữ liệu có thể được chuyển đổi giữa hai máy tính mà không cần đến thiết bị bên ngoài.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Tạo mã QR cho mật khẩu WiFiTạo mã QR cho mật khẩu WiFi
Đăng Video lên FacebookĐăng Video lên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.348 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 12.348 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo