Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Việc kết nối thêm màn hình ngoài khi sử dụng laptop giúp bạn sắp xếp công việc tốt hơn, xem màn hình với kích thước to hơn và tăng không gian làm việc kỹ thuật số. Tùy thuộc vào phần cứng của laptop và màn hình mà bạn có thể thực hiện một số cách để kết nối các thiết bị với nhau. Đây là bài viết hướng dẫn cách kết nối hai màn hình ngoài với laptop.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Kết nối màn hình với DisplayPort bằng dây cáp

 1. 1
  Kiểm tra phần cứng trên màn hình và laptop. Để áp dụng phương pháp này, màn hình của bạn phải có cổng DisplayPort In (Vào) và Out (Ra) v1.2 hoặc cao hơn. Bên cạnh đó, laptop phải có cổng DisplayPort Out hoặc cổng USB-C hỗ trợ DisplayPort.[1]
  • Nếu màn hình được mua sau năm 2010 và có cổng DisplayPort In lẫn Out, bạn có thể áp dụng phương pháp kết nối có dây.
  • Nếu laptop có cổng USB-C, hãy xác nhận thiết bị có hỗ trợ DisplayPort, rồi đảm bảo bạn có dây cáp kết nối USB-C với DisplayPort.
 2. 2
  Kết nối màn hình với nguồn điện. Bạn chỉ cần cắm dây nguồn của mỗi màn hình vào ổ cắm điện.
 3. 3
  Kết nối hai màn hình bằng dây cáp DisplayPort. Khi kết nối màn hình, bạn phải cắm dây cáp DisplayPort vào cổng DisplayPort Out của một màn hình và cổng DisplayPort In của màn hình còn lại.
 4. 4
  Kết nối laptop với màn hình phù hợp. Tùy thuộc vào các cổng trên laptop mà bạn có thể sử dụng dây cáp DisplayPort hoặc dây cáp kết nối USB-C với DisplayPort. Bạn nên kết nối laptop với cổng DisplayPort In của màn hình đã có dây cáp được cắm vào cổng DisplayPort Out.
 5. 5
  Bật nguồn laptop và màn hình. Kể cả khi hai màn hình chưa hiển thị màn hình của laptop, bạn vẫn phải đảm bảo cả hai đều sáng đèn.
 6. 6
  Thiết lập màn hình ngoài. Để sắp xếp không gian làm việc sao cho hiệu quả nhất với bạn, hãy điều chỉnh thiết lập của màn hình. Bây giờ bạn đã kết nối thành công laptop với màn hình ngoài!
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Kết nối hai màn hình bằng dây cáp Thunderbolt hoặc USB-C

 1. 1
  Kiểm tra xem màn hình và laptop có tương thích với nhau hay không. Để kết nối bằng dây cáp Thunderbolt hoặc USB-C, một trong hai màn hình phải có hai cổng Thunderbolt, còn laptop và màn hình còn lại chỉ cần một cổng.
  • Cổng Thunderbolt và USB-C có đầu kết nối giống nhau; vì vậy, nếu laptop có cổng USB-C với đầu ra video thì cũng hiệu quả!
 2. 2
  Gắn dây nguồn vào màn hình. Trước khi sử dụng màn hình, bạn phải dùng dây cáp đi kèm kết nối màn hình với nguồn điện.
 3. 3
  Kết nối hai màn hình bằng dây cáp Thunderbolt hoặc USB-C. Tất cả các cổng Thunderbolt đều có thể là đầu vào và đầu ra video; nếu màn hình có nhiều cổng, bạn có thể dùng cổng bất kỳ.[2]
  • Nếu màn hình có cổng USB-C, hãy đảm bảo bạn sử dụng cổng hỗ trợ đầu vào và đầu ra video. Bạn có thể xác định bằng cách tìm kiếm thông số kỹ thuật của màn hình và kiểm tra xem các cổng có hỗ trợ “Alt Mode” hay không.
 4. 4
  Kết nối laptop với một màn hình bằng dây cáp Thunderbolt hoặc USB-C khác. Nếu một trong hai màn hình chỉ có một cổng, hãy kết nối laptop với màn hình khác.
 5. 5
  Bật nguồn laptop và màn hình. Kể cả khi hai màn hình chưa hiển thị màn hình của laptop, bạn vẫn phải đảm bảo cả hai màn hình đều sáng đèn.
 6. 6
  Đặt tùy chỉnh màn hình. Để sắp xếp không gian làm việc phù hợp với bạn, hãy điều chỉnh cài đặt màn hình. Bây giờ bạn đã kết nối thành công laptop với hai màn hình bằng dây cáp Thunderbolt!
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Sử dụng bộ mở rộng kết nối

 1. 1
  Tìm bộ mở rộng kết nối tương thích với laptop và hai màn hình. Tùy thuộc vào laptop của bạn mà bộ mở rộng sẽ cần dùng những đầu kết nối khác. Ví dụ, nếu laptop có cổng USB-C, bộ mở rộng sẽ kết nối qua USB-C. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo cổng đầu ra video tương thích với hai màn hình, hoặc bạn có bộ chuyển đổi phù hợp.
  • Một số laptop kết nối với bộ mở rộng khi bạn đặt laptop lên bề mặt bộ mở rộng và khóa cố định, nên không có dây cáp kết nối.
 2. 2
  Kết nối bộ mở rộng và màn hình với nguồn điện. Đảm bảo dây nguồn của màn hình đều được cắm chặt và bộ mở rộng đã có điện; nếu không, việc kết nối sẽ không hiệu quả.
 3. 3
  Kết nối bộ mở rộng với laptop. Vì phương pháp kết nối sẽ khác nhau tùy thuộc vào laptop và bộ mở rộng của bạn, nên bạn cần thực hiện theo hướng dẫn được đính kèm với bộ mở rộng nếu không chắc về cách kết nối.
  • Hai cách kết nối phổ biến nhất là đặt laptop lên bộ mở rộng hoặc kết nối bộ mở rộng với dây cáp được tích hợp sẵn.
 4. 4
  Kết nối từng màn hình với bộ mở rộng. Dùng dây cáp phù hợp, gắn một đầu vào cổng “In” (Vào) trên từng màn hình và đầu còn lại vào cổng “Out” (Ra) trên bộ mở rộng.
 5. 5
  Gắn dây sạc laptop vào bộ mở rộng (tùy chọn). Một số bộ mở rộng cũng có tính năng sạc laptop; vì vậy, hãy gắn dây sạc trực tiếp vào bộ mở rộng để tối ưu hóa việc sử dụng dây cáp.
 6. 6
  Bật nguồn laptop, màn hình và bộ mở rộng. Nếu bộ mở rộng không có điện, việc kết nối sẽ không hiệu quả, nên bạn cần bật nguồn của bộ mở rộng!
 7. 7
  Thiết lập màn hình. Để sắp xếp không gian làm việc sao cho phù hợp nhất với bạn, hãy điều chỉnh cài đặt màn hình. Bây giờ bạn có thể sử dụng thiết lập mới!
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Kết nối với laptop bằng nhiều cổng

 1. 1
  Kiểm tra các cổng trên laptop và màn hình. Nếu laptop có nhiều cổng và bạn không muốn hoặc không thể sử dụng kết nối có dây, bạn có thể kết nối một cổng với từng màn hình.
  • Đảm bảo các cổng tương thích với cổng trên màn hình. Nếu chúng không tương thích, bạn cần mua bộ chuyển đổi, chẳng hạn như USB-C thành HDMI, hoặc dây cáp với nhiều đầu kết nối, chẳng hạn như dây cáp HDMI thành DisplayPort.
 2. 2
  Kết nối màn hình với nguồn điện. Các màn hình phải được kết nối với nguồn điện trước khi dùng.
 3. 3
  Kết nối laptop với một trong các màn hình. Trong hầu hết trường hợp, bạn cần dây cáp HDMI hoặc DisplayPort để kết nối máy tính với màn hình ngoài.
  • Tùy thuộc vào năm sản xuất máy tính hoặc màn hình mà bạn cần dây cáp VGA.
 4. 4
  Kết nối laptop với màn hình thứ hai. Đảm bảo dây cáp được cắm chặt vào các cổng!
 5. 5
  Bật nguồn laptop và màn hình. Bật nguồn laptop và màn hình. Kể cả khi hai màn hình chưa hiển thị màn hình của laptop, bạn vẫn phải đảm bảo cả hai đều sáng đèn.
 6. 6
  Tùy chỉnh cài đặt màn hình. Việc điều chỉnh cài đặt màn hình cho phép bạn thay đổi số màn hình sử dụng, bất kể là được dùng để trình chiếu màn hình laptop hay sử dụng riêng lẻ, v.v. Sau khi thay đổi các tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng kết nối nhiều màn hình!
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Sử dụng bộ tách HDMI hoặc DisplayPort

 1. 1
  Xác định bộ tách mà bạn cần dùng. Nếu laptop có đầu ra HDMI, bạn cần bộ tách HDMI. Nếu laptop có đầu ra DisplayPort, hãy chọn bộ tách DisplayPort.
  • Đảm bảo bạn có đủ dây cáp để kết nối các thiết bị! Bạn cần hai dây cáp HDMI hoặc DisplayPort.
 2. 2
  Gắn dây nguồn vào hai màn hình. Đảm bảo dây cáp nguồn được gắn chặt trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Gắn bộ tách vào laptop. Bây giờ đầu kết nối của bộ tách phải được gắn vào đầu ra HDMI hoặc DisplayPort của laptop, còn đầu ra HDMI hoặc DisplayPort của bộ tách không được sử dụng.
 4. 4
  Kết nối từng màn hình với bộ tách. Gắn dây cáp HDMI hoặc DisplayPort vào cổng “Out” (Ra) của bộ tách, rồi kết nối đầu tương thích vào cổng “In” (Vào) trên màn hình.
 5. 5
  Bật nguồn laptop và màn hình. Kể cả khi hai màn hình chưa hiển thị màn hình của laptop, bạn vẫn phải đảm bảo cả hai đều sáng đèn.
 6. 6
  Điều chỉnh cài đặt màn hình. Thiết lập màn hình sao cho phù hợp với bạn. Bây giờ không gian làm việc kỹ thuật số của bạn đã sẵn sàng để sử dụng!
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Tắt AirPlayHướng dẫn tắt và giới hạn AirPlay trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.143 lần.
Trang này đã được đọc 2.143 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo