Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách kết nối hai máy tính để chia sẻ mạng internet hoặc tập tin.

Phương pháp 1 của 5:
Chia sẻ mạng Internet từ máy tính Windows

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Bạn dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
  • Bạn cần bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbold 3 của máy Mac trước khi có thể gắn dây cáp Ethernet vào máy.
 2. 2
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Bạn nhớ thực hiện việc này trên máy tính được dùng để chia sẻ Internet, không phải máy vừa kết nối.
 3. 3
  Mở Control Panel.control panel, sau đó nhấp vào Control Panel hiển thị ở phía trên cửa sổ Start.
 4. 4
  Nhấp vào tiêu đề Network and Internet (Mạng và Internet) ở bên trái cửa sổ Control Panel.
  • Nếu trang Control Panel của bạn hiển thị "Small icons" (Biểu tượng nhỏ) hoặc "Large icons" (Biểu tượng lớn) ở phía trên góc phải, bạn bỏ qua bước này.
 5. 5
  Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm Mạng và Chia sẻ) ở giữa trang để mở danh sách các kết nối hiện tại của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào Change adapter settings (Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi) ở phía trên góc trái cửa sổ.
 7. 7
  Chọn kết nối Wi-Fi và Ethernet. Nhấp vào biểu tượng máy tính có "Wi-Fi" ở bên dưới, sau đó giữ phím Ctrl và nhấp vào biểu tượng máy tính có "Ethernet" ở bên dưới.
 8. 8
  Nhấp phải vào kết nối Wi-Fi để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu chuột máy tính không có nút nhấp phải, bạn nhấp vào bên phải hoặc dùng hai ngón tay nhấp vào chuột.
  • Nếu máy tính dùng bàn rê chuột, bạn gõ hai ngón tay hoặc ấn vào góc dưới bên phải của bàn rê chuột.
 9. 9
  Nhấp vào Bridge Connections (Kết nối bắt cầu) trong danh sách lựa chọn. Sau một lúc, Wi-Fi của máy tính sẽ chia sẻ kết nối "bắt cầu" với máy tính kia.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Chia sẻ Internet từ máy Mac

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Bạn dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính Mac với nhau.
  • Để kết nối hai máy Mac, bạn cần hai bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của máy Mac trước khi kết nối bằng dây cáp Ethernet.
 2. 2
  Mở trình đơn Apple
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn Hệ thống) trong danh sách lựa chọn để mở cửa sổ này.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chia sẻ) trong cửa sổ System Preferences để mở cửa sổ mới.
 5. 5
  Đánh dấu vào ô "Internet Sharing” (Chia sẻ Internet) ở bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào khung lựa chọn "Share your connection from" (Chia sẻ kết nối từ) ở giữa cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Wi-Fi trong danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Đánh dấu vào ô "Ethernet" để chia sẻ mạng Internet của máy Mac với máy tính vừa kết nối.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Chia sẻ tập tin giữa hai máy tính Windows

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Bạn dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
 2. 2
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Đảm bảo thực hiện việc này trên máy tính có tập tin mà bạn muốn chia sẻ.
 3. 3
  Mở Control Panel.control panel, sau đó nhấp vào Control Panel hiển thị ở phía trên cửa sổ Start.
 4. 4
  Nhấp vào tiêu đề Network and Internet (Mạng và Internet) ở bên trái cửa sổ Control Panel.
  • Nếu trang Control Panel hiển thị "Small icons" (Biểu tượng nhỏ) hoặc "Large icons" (Biểu tượng lớn) ở phía trên góc phải, bạn bỏ qua bước này.
 5. 5
  Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm Mạng và Chia sẻ) ở giữa trang.
 6. 6
  Nhấp vào Advanced sharing settings (Thiết lập chia sẻ nâng cao) ở phía trên góc trái cửa sổ.
 7. 7
  Bật chế độ chia sẻ tập tin. Đánh dấu vào ô "Turn on file and printer sharing" (Bật chế độ chia sẻ tập tin và máy in) bên dưới tiêu đề "File and printer sharing" ở giữa trang.
 8. 8
  Chia sẻ thư mục theo cách sau:
  • Truy cập nơi chứa thư mục trong cửa sổ File Explorer.
  • Chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ.
  • Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ).
  • Nhấp vào Specific people... (Người cụ thể)
  • Chọn Everyone (Mọi người) trong danh sách lựa chọn ở phía trên cửa sổ.
  • Nhấp vào Share
  • Nhấp vào Done (Hoàn tất).
 9. 9
 10. 10
  Nhấp vào tên của máy tính đầu tiên bên dưới tiêu đề Network (Mạng) ở bên trái cửa sổ File Explorer.
  • Bạn có thể phải kéo xuống bên dưới màn hình để tìm lựa chọn này.
 11. 11
  Sao chép thư mục được chia sẻ vào máy tính thứ hai. Nhấp vào thư mục mà bạn muốn sao chép, ấn phím Ctrl+C, truy cập vào thư mục mà bạn muốn lưu dữ liệu và ấn phím Ctrl+V.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Chia sẻ tập tin giữa hai máy Mac

 1. 1
  Kết nối hai máy tính. Bạn dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính Mac với nhau.
  • Nếu một hoặc cả hai máy Mac đều là iMac (máy tính để bàn), bạn không cần hai bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 trên máy Mac trước khi kết nối hai máy tính bằng Ethernet.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Go ở phía trên màn hình để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu không thấy Go, bạn nhấp vào màn hình chính để mở trình đơn này.
  • Đảm bảo thực hiện việc này trên máy Mac có tập tin mà bạn muốn chia sẻ.
 3. 3
  Nhấp vào lựa chọn Connect to Server (Kết nối máy chủ) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Browse (Duyệt) ở gần bên dưới cửa sổ Connect to Server. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ với các máy tính ở gần đó.
 5. 5
  Nhấp đúp vào tên của máy Mac thứ hai trong cửa sổ vừa hiển thị.
 6. 6
  Nhập mật khẩu của máy tính thứ hai khi được yêu cầu để kết nối.
  • Nếu việc này không hiệu quả, bạn thử dùng mật khẩu của máy tính hiện tại.
 7. 7
  Nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới góc phải cửa sổ vừa hiển thị.
 8. 8
  Mở
  Tiêu đề ảnh Macfinder2.png
  Finder.
  Nhấp vào ứng dụng Finder với biểu tượng khuôn mặt màu xanh dương trong Dock của máy Mac.
 9. 9
  Di chuyển tập tin sang máy Mac khác. Tìm tập tin mà bạn muốn di chuyển sang máy tính Mac thứ hai, sao chép tập tin bằng cách nhấp chuột và ấn Command+C, nhấp vào tên của máy Mac còn lại ở bên dưới góc trái cửa sổ Finder, mở thư mục muốn lưu dữ liệu và ấn Command+V.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 5:
Chia sẻ tập tin giữa máy tính Windows và Mac

 1. 1
  Kết nối hai máy tính. Bạn dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
  • Bạn cần bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của máy Mac trước khi gắn dây cáp Ethernet.
  • Nếu cả máy Mac và Windows đều có kết nối Internet, bạn có thể chuyển tập tin bằng Wi-Fi; tuy nhiên, tốc độ chuyển tập tin sẽ chậm hơn so với khi dùng dây cáp.
 2. 2
  Bật chế độ chia sẻ tập tin trên máy tính Windows theo cách sau:
  • Mở Control Panel bằng cách gõ control panel vào Start và nhấp vào Control Panel.
  • Nhấp vào Network and Sharing (Mạng lưới và Chia sẻ) (bỏ qua bước này nếu bạn thấy "Small" (Nhỏ) hoặc "Large" (To) ở phía trên góc phải cửa sổ).
  • Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm Mạng lưới và Chia sẻ)
  • Nhấp vào Advanced sharing settings (Thiết lập chia sẻ nâng cao)
  • Đánh dấu vào ô "Turn on file and printer sharing" (Bật chế độ chia sẻ tập tin và máy in).
 3. 3
 4. 4
  Bật chế độ chia sẻ tập tin trên máy Mac theo cách sau:
 5. 5
  Chia sẻ thư mục từ máy Mac. Nhấp vào biểu tượng bên dưới danh sách thư mục đã chia sẻ, sau đó nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ.
  • Bạn có thể nhấp vào Add để thêm thư mục vào danh sách thư mục đã chia sẻ.
 6. 6
  Truy cập các tập tin trên máy Mac từ máy tính Windows. Bạn có thể thực hiện việc này trong File Explorer:
 7. 7
  Truy cập vào tập tin trên máy tính Windows từ máy Mac. Bạn có thể thực hiện việc này trong cửa sổ Finder:
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn luôn có thể dùng USB để chuyển tập tin từ máy này sang máy kia.
 • Để sử dụng các chức năng mạng nâng cao, bạn có thể học về mạng máy tính.

Cảnh báo

 • Chuyển các tập tin bằng Wi-Fi thường chậm hơn so với khi dùng cáp mạng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Nghe nhạc trong Discord trên PC hoặc MacNghe nhạc trong Discord trên PC hoặc Mac
Kết nối laptop với màn hìnhKết nối laptop với màn hình
Tạo một Thư mục Mới trên Máy tínhTạo một Thư mục Mới trên Máy tính
Sao chép và dánSao chép và dán
Chụp màn hình trên máy tính HPChụp màn hình trên máy tính HP
Quét mã QRQuét mã QR
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Gửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tínhGửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tính
Kiểm tra bộ nhớ máy tínhKiểm tra bộ nhớ máy tính
Thu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hìnhThu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hình
Tạo emoji tùy chỉnh trên Discord (PC và Mac)Tạo emoji tùy chỉnh trên Discord (PC và Mac)
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.429 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 12.429 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo