Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách kết nối hai máy tính. Bạn có thể kết nối máy tính Mac hoặc Windows bằng dây cáp ethernet để chia sẻ tập tin hoặc mạng internet giữa hai máy tính. Ngoài ra, bạn còn có thể chia sẻ tập tin giữa hai máy tính bằng kết nối ethernet hoặc Wi-Fi.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:

Chia sẻ và truy cập tập tin trên Windows bằng Wi-Fi

 1. 1
  Kết nối hai máy tính với cùng mạng không dây. Để chia sẻ và xem tập tin qua Wi-Fi, cả hai máy tính cần được kết nối với cùng mạng không dây. Bạn có thể chia sẻ tập tin giữa máy Mac và Windows.
 2. 2
  Mở trình đơn Advanced Sharing Settings (Cài đặt chia sẻ nâng cao). Thực hiện các bước sau để mở trình đơn Advanced Sharing Settings:
  • Nhấp vào Start trên Windows.
  • Nhấp vào biểu tượng bánh răng của trình đơn Settings.
  • Nhấp vào biểu tượng Network & Internet (Mạng và Internet)
  • Nhấp vào Ethernet trong thanh trình đơn bên trái.
  • Nhấp vào Change advanced sharing settings (Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao) bên dưới "Related Settings" (Cài đặt liên quan) ở bên phải.
 3. 3
  Nhấp vào Private (Riêng tư). Lựa chọn này cho bạn thấy tùy chọn chia sẻ mạng dành cho mạng riêng tư.
 4. 4
  Bật tính năng khám phá mạng cùng với chia sẻ tập tin và máy in. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhấp vào nút chọn bên cạnh "Turn on network discovery" (Bật khám phá mạng) và "Turn on file and printer sharing" (Bật chia sẻ tập tin và máy in).
  • Tính năng khám phá mạng giúp máy tính của bạn được nhận diện trên thiết bị khác và thấy máy tính khác bằng tài khoản riêng tư trên máy tính của bạn.
  • Việc chia sẻ tập tin và máy in cho phép bạn chia sẻ tập tin và máy in qua mạng.
 5. 5
  Nhấp vào Guest or Public (Khách hoặc công cộng). Đây là tùy chọn chia sẻ thứ hai bên dưới "Private" trong trình đơn Advanced Sharing Settings. Lựa chọn này cho bạn thấy các tùy chọn chia sẻ mạng dành cho tài khoản khách và công cộng trên máy tính.
 6. 6
  Bật khám phá mạng và chia sẻ tập tin và máy in. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút chọn hình tròn bên cạnh "Turn on network discovery" và "Turn on file and printer sharing."
 7. 7
  Nhấp vào All Networks (Toàn bộ mạng). Đây là tùy chọn chia sẻ thứ ba bên dưới "Guest and Public". Lựa chọn này cho bạn thấy các tùy chọn chia sẻ nâng cao dành cho toàn bộ mạng mà máy tính đã kết nối.
 8. 8
  Bật chia sẻ mạng. Bạn sẽ nhấp vào nút chọn hình tròn bên cạnh "Turn on sharing so anyone can read and write files in the public folders" (Bật chia sẻ để mọi người đều có thể đọc và ghi tập tin trong thư mục công cộng”. Thao tác này cho phép bạn chia sẻ tập tin qua mạng.
 9. 9
  Bật hoặc tắt chia sẻ có mật khẩu. Khi chia sẻ có mật khẩu được bật, người dùng khác cần nhập tên người dùng và mật khẩu của máy tính để truy cập thư mục được chia sẻ. Nếu bạn tắt chia sẻ có mật khẩu, mọi người trên hệ thống mạng đều có thể truy cập thư mục được chia sẻ. Để bật tính năng này, bạn chỉ cần nhấp vào nút chọn hình tròn bên cạnh "Turn password protected sharing on" (Bật chia sẻ có mật khẩu). Nếu bạn không ngại vấn đề bảo mật, hãy nhấp vào nút chọn hình tròn bên cạnh "Turn password protected sharing off" (Tắt chia sẻ có mật khẩu).
 10. 10
  Chia sẻ thư mục qua mạng. Để máy tính khác có thể xem tập tin của bạn, bạn cần chia sẻ chúng. Hãy thực hiện các bước sau để chia sẻ thư mục:
  • Ấn phím Windows + E để mở File Explorer.
  • Nhấp phải vào tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ.
  • Nhấp vào Properties (Thuộc tính).
  • Nhấp vào thẻ Sharing (Chia sẻ) ở phía trên.
  • Nhấp vào Share (Chia sẻ).
  • Chọn Everyone (Mọi người) trong trình đơn đang hiển thị và nhấp vào Add (Thêm).
  • Thiết lập quyền thao tác thành "Read/Write" (Đọc/Ghi), hoặc chỉ "Read" (Đọc) nếu bạn không muốn máy tính khác chỉnh sửa tập tin.
  • Nhấp vào Share.
 11. 11
  Sử dụng máy tính khác để truy cập tập tin được chia sẻ. Để truy cập tập tin được chia sẻ trên máy tính khác, bạn cần biết tên người dùng và mật khẩu dành cho máy tính đó. Bạn có thể truy cập tập tin trên máy tính Windows hoặc Mac khác. Hãy thực hiện các bước sau để truy cập tập tin từ máy tính khác:[1]
  • Ấn phím Windows + E để mở File Explorer.
  • Nhấp vào Network (Mạng) trong khung bên trái.
  • Nhấp vào máy tính mà bạn muốn truy cập. Nếu bạn không thấy tên máy tính hiển thị tại đây, hãy nhập "\\" vào thanh địa chỉ ở phía trên và nhập thêm tên máy tính ngay sau đó.
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu của máy tính và nhấp vào Ok.
  • Nhấp vào người dùng có tập tin mà bạn muốn truy cập.
  • Mở thư mục có tập tin mà bạn muốn truy cập.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:

Chia sẻ tập tin giữa hai máy tính Windows bằng dây cáp Ethernet

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
 2. 2
  Mở "Network and Sharing Center" (Trung tâm mạng và chia sẻ) trên cả hai máy tính. Bạn cần thực hiện việc này trên cả hai máy tính để đảm bảo chúng được thiết lập đúng cách. Hãy thực hiện các bước sau để mở "Network & Sharing Center" trên máy tính Windows 10:
  • Nhấp vào nút Start trên Windows.
  • Nhấp vào biểu tượng bánh răng của trình đơn Settings.
  • Nhấp vào biểu tượng Network & Internet (Mạng và Internet).
  • Nhấp vào Ethernet trong thanh trình đơn bên trái.
  • Nhấp vào Network and Sharing Center bên dưới "Related Settings" (Cài đặt liên quan) ở bên phải.
 3. 3
  Nhấp vào Ethernet trên cả hai máy tính. Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề "Internet" hiển thị bên phải. Bạn sẽ thấy trạng thái của Ethernet.
  • Nếu không thấy "Ethernet" ở bên phải, bạn sẽ nhấp vào Change adapters settings (Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi) ở bên trái và nhấp phải vào kết nối "Ethernet" đã kết nối. Việc tiếp theo là nhấp vào Properties (Thuộc tính).
 4. 4
  Nhấp vào Properties trên cả hai máy tính. Đó là nút đầu tiên ở bên dưới cửa sổ Status (Trạng thái).
 5. 5
  Chọn "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" và nhấp vào Properties. Bạn sẽ thấy thuộc tính của giao thức internet. Hãy thực hiện bước này trên cả hai máy tính.
 6. 6
  Nhấp vào nút lựa chọn hình tròn bên cạnh "Use the following IP addresses" (Sử dụng các địa chỉ IP sau). Đây là thao tác cho phép bạn tự nhập địa chỉ IP riêng cho cả hai máy tính.
 7. 7
  Nhập địa chỉ IP riêng cho hai máy tính và nhấp vào Ok. Bạn có thể giữ nguyên thông số của Subnet Mask (Mạng con) là "255.255.255.0" cho cả hai máy tính. Hãy nhập địa chỉ IP sau trên từng máy tính:[2]
  • Máy tính 1: 192.168.1.2
  • Máy tính 2: 192.168.1.1
 8. 8
  Bật công cụ chỉnh sửa Local Security Policy chỉ có trên Windows 10 Home Edition. Bạn cần chỉnh sửa cài đặt riêng tư dành cho kết nối Ethernet. Nếu bạn sử dụng Windows 10 Pro hoặc Enterprise Edition, hãy bỏ qua bước này. Tuy nhiên, nếu sử dụng Windows 10 Home Edition, bạn cần tải về tập tin batch được dùng để bật công cụ chỉnh sửa Local Security Policy.[3]
  • Truy cập https://www.itechtics.com/enable-secpol-msc/ bằng trình duyệt.
  • Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào "GPEdit Enabler for Windows 10 Home Edition". Bạn sẽ nhận được cảnh báo từ phần mềm diệt vi-rút. Đây là chương trình an toàn để tải về.
  • Nhấp phải vào tập tin đã tải về trong thư mục Downloads (Tải về) và nhấp vào Run as Administrator (Truy cập với tư cách người quản trị).
  • Chờ quy trình lập trình hoàn tất.
 9. 9
  Mở công cụ chỉnh sửa Local Security Policy. Để có thể chia sẻ tập tin giữa hai máy tính, kết nối ethernet phải được chuyển thành "Private" (Riêng tư). Bạn phải thực hiện việc này trên cả hai máy tính. Hãy thực hiện các bước sau để mở công cụ chỉnh sửa Local Security Policy.
  • Nhấp vào thanh tìm kiếm của Windows trong thanh tác vụ ở bên dưới màn hình.
  • Nhập secpol.msc.
  • Nhấp vào tập tin "secpol.msc".
 10. 10
  Nhấp vào Network List Manager Policies (Chính sách quản lý danh sách mạng). Đó là lựa chọn thứ tư trong công cụ chỉnh sửa Local Group Policy. Lựa chọn này không có thư mục phụ nào khác. Hãy thực hiện thao tác trên cả hai máy tính.
 11. 11
  Nhấp đúp vào Unidentified Networks (Hệ thống mạng không thể nhận diện). Màn hình liền hiển thị cửa sổ thuộc tính dành cho hệ thống mạng không thể nhận diện.
 12. 12
  Chọn "Private" và nhấp vào Apply (Áp dụng), rồi chọn Ok. Thao tác này chuyển hệ thống mạng không thể nhận diện sang chế độ Private. Bây giờ kết nối Ethernet đã hiển thị "Private" trong "Network and Sharing Center". Một lần nữa, bạn cần thực hiện thao tác này trên cả hai máy tính.
 13. 13
  Chia sẻ thư mục với máy tính khác. Để máy tính khác có thể truy cập tập tin, bạn cần chia sẻ chúng. Hãy thực hiện các bước sau để chia sẻ thư mục:
  • Ấn phím Windows + E để mở File Explorer.
  • Nhấp phải vào tập tin hoặc thư mục cần chia sẻ.
  • Nhấp vào Properties (Thuộc tính).
  • Nhấp vào thẻ Sharing (Chia sẻ) ở phía trên.
  • Nhấp vào Share (Chia sẻ).
  • Chọn Everyone (Mọi người) trong trình đơn đang hiển thị và nhấp vào Add (Thêm).
  • Thiết lập quyền thao tác thành "Read/Write" (Đọc/Ghi) hoặc chỉ "Read" (Đọc) nếu bạn không muốn máy tính khác có thể chỉnh sửa tập tin.
  • Nhấp vào Share.
 14. 14
  Sử dụng máy tính khác để truy cập tập tin được chia sẻ. Để truy cập tập tin được chia sẻ trên máy tính khác, bạn cần biết tên người dùng và mật khẩu của máy tính đó. Hãy thực hiện các bước sau để truy cập tập tin được chia sẻ từ máy tính khác:
  • Ấn phím Windows + E để mở File Explorer.
  • Nhấp vào Network (Mạng) trong khung bên trái.
  • Nhấp vào máy tính mà bạn muốn truy cập. Nếu bạn không thấy tên máy tính tại đây, hãy nhập \\[tên máy tính] vào thanh địa chỉ ở phía trên.
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu, rồi nhấp Ok.
  • Nhấp vào người có tập tin mà bạn muốn truy cập.
  • Mở thư mục có tập tin cần truy cập.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:

Chia sẻ và truy cập tập tin trên Mac bằng Wi-Fi

 1. 1
  Kết nối hai máy tính với cùng mạng không dây. Để có thể chia sẻ tập tin qua Wi-Fi, cả hai máy tính phải được kết nối với cùng mạng không dây. Bạn có thể chia sẻ tập tin bằng máy tính Mac và Windows.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống). Bạn sẽ tìm được lựa chọn này trong trình đơn đang hiển thị. Đây là thao tác mở cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chia sẻ) trong cửa sổ System Preferences. Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ mới.
 5. 5
  Nhấp vào File Sharing (Chia sẻ tập tin) và đảm bảo ô chọn bên cạnh đã được chọn. Đảm bảo ô chọn bên cạnh "File Sharing" trong trình đơn bên trái đã được chọn. Đây là thao tác bật File Sharing. Tiếp theo, nhấp vào File Sharing trong trình đơn để thấy trình đơn File Sharing.
 6. 6
  Nhấp vào + bên dưới "Shared Folders" (Thư mục được chia sẻ). Cửa sổ Finder sẽ mở ra và cho phép bạn chọn thư mục cần chia sẻ.
 7. 7
  Chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào Add (Thêm). Sử dụng cửa sổ Finder để tìm đến thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Nhấp vào thư mục đó để chọn. Việc tiếp theo là nhấp vào Add ở bên dưới góc phải.
 8. 8
  Thiết lập quyền thao tác thư mục theo mong muốn của bạn. Để thiết lập quyền thao tác thư mục, bạn chỉ cần nhấp vào người dùng mà bạn cho phép truy cập thư mục (hoặc nhấp vào tất cả mọi người). Tiếp theo, sử dụng danh sách lựa chọn để chọn "read/write" (đọc/ghi) hoặc "read only" (chỉ đọc). Lựa chọn "read/write" cho phép người dùng khác truy cập và điều chỉnh tập tin trong thư mục. Lựa chọn "read only" chỉ cho phép người dùng xem tập tin và không thể điều chỉnh chúng.
 9. 9
  Truy cập thư mục được chia sẻ. Bạn cần biết tên của máy tính muốn truy cập cùng với tên người dùng và mật khẩu nếu máy tính đó đã thiết lập bảo mật bằng mật khẩu. Bạn có thể thực hiện việc này trên máy tính Windows và Mac. Bạn cũng phải biết tên của máy tính cần truy cập. Hãy thực hiện các bước sau để truy cập thư mục được chia sẻ bằng Wi-Fi trên Mac:
  • Mở Finder.
  • Nhấp vào Go trong thanh trình đơn ở phía trên.
  • Nhấp vào Connect to Server (Kết nối với máy chủ) ở bên dưới trình đơn đang hiển thị.
  • Nhấp vào Browse (Duyệt) và chọn máy tính cần truy cập. Nếu bạn không thấy máy tính cần truy cập, hãy nhập smb://[tên máy tính]/ bên dưới "Server address" (Địa chỉ máy chủ) và nhấp Ok.
  • Nhập tên người dùng cùng mật khẩu và nhấp vào Ok.
  • Nhấp vào thư mục cần truy cập và nhấp Ok.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:

Chia sẻ tập tin giữa hai máy Mac thông qua Ethernet

 1. 1
  Kết nối hai máy tính. Sử dụng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy Mac với nhau.
  • Trừ khi một hoặc hai máy tính Mac đó là iMac (máy tính để bàn), bạn sẽ cần hai bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của Mac trước khi có thể kết nối hai máy tính thông qua Ethernet. Cổng Thunderbolt có hình dạng như viên thuốc nhỏ với biểu tượng tia chớp.
  • Nếu máy tính mà bạn muốn kết nối không có cổng ethernet, bạn cần sử dụng bộ chuyển đổi ethernet sang USB.
 2. 2
  Nhấp vào Go trên cả hai máy tính. Một trình đơn sẽ hiển thị sau khi bạn nhấp vào đây.
  • Nếu bạn không thấy Go, hãy nhấp vào màn hình chính của máy tính để buộc lựa chọn này hiển thị.
  • Đảm bảo bạn sẽ thực hiện việc này trên máy Mac mà bạn muốn dùng để chuyển tập tin.
 3. 3
  Nhấp vào Connect to Server (Kết nối với máy chủ). Lựa chọn này ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào Browse. Đây là lựa chọn ở gần bên dưới cửa sổ Connect to Server. Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ có tên các máy tính ở gần đó.
  • Nếu bạn không thể tìm máy tính khác bằng cách nhấp vào "Browse", nhập smb://[tên máy tính] bên dưới "Server address" (Địa chỉ máy chủ) để kết nối theo cách thủ công.
 5. 5
  Nhấp đúp vào tên của máy Mac thứ hai. Bạn sẽ thấy tên máy tính trong cửa sổ đang hiển thị.
 6. 6
  Nhập mật khẩu của máy tính thứ hai khi được hỏi. Thao tác này cho phép bạn kết nối với máy tính thứ hai.
 7. 7
  Nhấp vào Connect (Kết nối). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ đang hiển thị.
 8. 8
 9. 9
  Chọn máy tính mà bạn muốn truy cập. Bạn sẽ thấy tên máy tính hiển thị trong khung bên trái cửa sổ Finder, ngay bên dưới "Shared" (Đã chia sẻ).
 10. 10
  Chọn tập tin mà bạn muốn chuyển và ấn Command+C. Thao tác này sao chép tập tin mà bạn đã chọn từ máy Mac khác.
 11. 11
  Truy cập nơi mà bạn muốn lưu tập tin và ấn Command+V. Đây là thao tác dán tập tin trên máy Mac hiện tại.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:

Chia sẻ tập tin giữa máy Windows và máy Mac thông qua Ethernet

 1. 1
  Kết nối hai máy tính. Sử dụng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
  • Bạn cần bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của máy Mac trước khi có thể gắn dây cáp Ethernet vào máy Mac. Cổng Thunderbolt có hình dạng viên thuốc nhỏ với biểu tượng tia chớp.
  • Nếu máy tính mà bạn muốn kết nối không có cổng ethernet, bạn cần sử dụng bộ chuyển đổi ethernet sang USB.
 2. 2
  Bật chia sẻ tập tin trên máy tính Windows. Hãy thực hiện các bước sau để bật File Sharing trên Windows:
  • Nhấp vào trình đơn Start của Windows.
  • Nhấp vào biểu tượng bánh răng của trình đơn Settings.
  • Nhấp vào Network & Internet (Mạng và Internet).
  • Nhấp vào Ethernet trong trình đơn bên trái.
  • Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm mạng và chia sẻ) bên dưới "Related Settings" (Cài đặt liên quan) ở bên phải.
  • Nhấp vào Change advanced sharing settings (Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao).
  • Nhấp vào Turn on network discovery (Bật khám phá mạng) dành cho mạng riêng tư và công khai.
  • Nhấp vào Turn on file and printer sharing (Bật chia sẻ tập tin và máy in) dành cho mạng riêng tư và công khai.
  • Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 3. 3
  Chia sẻ thư mục. Hãy thực hiện các bước sau để chia sẻ thư mục trên Windows:
  • Ấn phím Windows + E để mở File Explorer.
  • Nhấp phải vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào Properties (Thuộc tính).
  • Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ).
  • Nhấp vào Share.
  • Chọn Everyone (Mọi người) trong trình đơn đang hiển thị và nhấp vào Add (Thêm).
  • Chọn quyền thao tác là Read/Write (Đọc/Ghi).
  • Nhấp vào Share.
 4. 4
  Bật chia sẻ tập tin trên máy tính Mac. Hãy thực hiện các bước sau để bật File Sharing (Chia sẻ tập tin) trên Mac:
  • Mở trình đơn Apple
  • Nhấp vào System Preferences... (Tùy chọn hệ thống…)
  • Nhấp vào Sharing (Chia sẻ)
  • Nhấp chọn ô "File Sharing".
  • Chuyển quyền thao tác của "Everyone" từ "Read Only" (Chỉ đọc) thành "Read & Write" (Đọc và ghi).
 5. 5
  Chia sẻ thư mục từ Mac. Nhấp vào biểu tượng bên dưới danh sách thư mục được chia sẻ, rồi nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ.
  • Bạn phải nhấp vào Add để thêm thư mục vào danh sách thư mục được chia sẻ.
 6. 6
  Truy cập tập tin trên Mac từ máy tính Windows. Bạn có thể thực hiện việc này trong File Explorer:
  • Mở Start.
  • Nhấp vào File Explorer.
  • Nhấp vào tên của máy Mac bên dưới tiêu đề Network (Mạng) ở bên trái cửa sổ File Explorer.
  • Mở thư mục đã chia sẻ.
  • Chọn tập tin mà bạn muốn lưu, rồi ấn Ctrl+C.
  • Truy cập thư mục trên máy tính và ấn Ctrl+V.
 7. 7
  Truy cập tập tin trên máy tính Windows từ máy Mac. Bạn có thể thực hiện việc này ngay tại Finder bằng các bước sau:
  • Mở Finder.
  • Nhấp vào tên của máy tính Windows ở bên dưới góc trái cửa sổ.
  • Mở thư mục được chia sẻ.
  • Chọn tập tin mà bạn muốn lưu, rồi ấn Command+C.
  • Truy cập thư mục trên Mac và ấn Command+V.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:

Chuyển tập tin bằng dây cáp chuyển dữ liệu từ USB sang USB

 1. 1
  Mua dây cáp chuyển dữ liệu từ USB sang USB. Dây cáp chuyển dữ liệu từ USB sang USB có hai đầu kết nối USB-A, cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu giữa hai máy tính. Để thực hiện việc này, bạn cần phần mềm chuyển đổi dữ liệu đặc biệt. Phần mềm này được kèm theo dây cáp chuyển dữ liệu từ USB sang USB, hoặc bạn có thể mua hay tải về từ mạng internet.
  • Kiểm tra nhằm đảm bảo phần mềm được dùng để chuyển tập tin tương thích với hệ điều hành. Đặc biệt khi bạn sử dụng máy tính Mac hoặc hệ điều hành cũ.[4]
  • Bạn cần sử dụng phần mềm chuyển dữ liệu giống nhau trên cả hai máy tính.
 2. 2
  Cài đặt phần mềm truyền dữ liệu trên cả hai máy tính. Nếu dây cáp chuyển dữ liệu mà bạn mua có kèm theo đĩa CD hay DVD, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt phần mềm chuyển dữ liệu trên cả hai máy tính. Nếu dây cáp không có đĩa CD hay DVD, hoặc máy tính không có ổ đĩa quang, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng kèm theo để biết cách tải phần mềm trực tuyến.
 3. 3
  Gắn dây cáp chuyển dữ liệu từ USB sang USB vào cả hai máy tính. Gắn một đầu của dây cáp USB vào cổng USB trống trên một máy tính. Tiếp theo, gắn đầu còn lại của dây cáp USB vào cổng USB trống trên máy tính thứ hai.
 4. 4
  Khởi động phần mềm chuyển dữ liệu trên cả hai máy tính. Nhấp vào biểu tượng của phần mềm chuyển dữ liệu trên cả hai máy tính để khởi động. Biểu tượng này có trên màn hình chính của máy tính, trình đơn Start của Windows hoặc thư mục Applications (Ứng dụng) trên Mac.
 5. 5
  Chọn lựa chọn chuyển tập tin. Mỗi chương trình chuyển đổi tập tin đều có một chút khác biệt. Một số chương trình có lựa chọn đồng bộ tất cả tập tin giữa hai máy tính để cả hai đều có tập tin giống nhau. Bạn cũng có thể chọn chuyển mọi thứ từ máy tính này sang máy tính khác. Hãy chọn lựa chọn cho phép bạn chọn tập tin cần chuyển. Đó là lựa chọn kéo và thả hoặc lựa chọn cho phép bạn nhấp vào tập tin cần chuyển trong File Explorer hay Finder.
 6. 6
  Chọn tập tin mà bạn muốn chuyển. Bạn có thể tìm và nhấp vào tập tin cần chuyển để chọn chúng, hoặc sử dụng giao diện kéo và thả để nhấp và kéo tập tin cần chuyển vào phần mềm chuyển dữ liệu.
 7. 7
  Chuyển tập tin đã chọn. Sau khi bạn chọn tập tin cần chuyển, hãy nhấp vào Ok, Send (Gửi), Transfer (Chuyển) hoặc lựa chọn tương tự để gửi tập tin sang máy tính khác.[5]
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:

Chia sẻ mạng internet từ Windows

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Sử dụng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau.
  • Bạn cần bộ chuyển đổi Ethernet thành USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của máy Mac trước khi bạn có thể gắn dây cáp Ethernet vào máy Mac. Cổng Thunderbolt 3 có hình dạng viên thuốc nhỏ với biểu tượng tia chớp ở phía trên. Trên Macbook, cổng này thường được bố trí ở hai bên thân máy. Cổng này được bố trí ở phía sau iMac.
  • Nếu máy tính không có cổng ethernet, bạn cần bộ chuyển đổi ethernet sang USB.
 2. 2
  Nhấp vào Start trên máy tính chủ. Máy tính chủ là máy tính chia sẻ mạng internet với máy tính khác. Máy tính này phải được kết nối với mạng internet bằng Wi-Fi hoặc kết nối Ethernet khác. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 3. 3
  Mở cửa sổ "Network Connections" (Kết nối mạng). Hãy thực hiện các bước sau để mở cửa sổ "Network Connections" trên máy tính chủ:
  • Nhấp vào nút Start trên Windows.
  • Nhập "Network Connections".
  • Nhấp vào View Network Connections (Xem kết nối mạng).
 4. 4
  Nhấp phải vào kết nối mạng mà bạn đã kết nối và nhấp vào Properties (Thuộc tính). Thao tác này làm xuất hiện một trình đơn. Nhấp vào Properties ở bên dưới trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Sharing (Chia sẻ). Đây là thao tác cho phép bạn thiết lập tùy chọn chia sẻ dành cho máy tính.
 6. 6
  Nhấp vào ô chọn bên cạnh để cho phép chia sẻ mạng internet. Ô chọn này ở bên cạnh "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" (Cho phép người dùng mạng khác kết nối thông qua kết nội mạng của máy tính này). Đây là lựa chọn đầu tiên ở phía trên cửa sổ.
 7. 7
  Chọn phương pháp mà bạn muốn dùng để chia sẻ kết nối mạng. Sử dụng trình đơn bên dưới "Home network connection:" (Kết nối mạng gia đình:) để chọn phương thức chia sẻ mạng. Nếu sử dụng dây cáp ethernet, bạn cần chọn "Ethernet".
 8. 8
  Nhấp vào Ok và tiếp theo là Yes (Có). Đây là thao tác lưu cài đặt chia sẻ mạng.
 9. 9
  Nhấp phải vào "Ethernet" và nhấp vào Properties. Thao tác này mở ra trình đơn Properties dành cho kết nối Ethernet.
 10. 10
  Chọn "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" và nhấp vào Properties. Màn hình liền hiển thị thuộc tính giao thức internet.
 11. 11
  Chọn nút chọn hình tròn bên cạnh "Use the following IP addresses" (Sử dụng địa chỉ IP sau đây). Đây là thao tác cho phép bạn chỉ định địa chỉ IP cho máy tính chủ theo cách thủ công.
 12. 12
  Thay đổi địa chỉ IP thành 192.168.0.1 và nhấp vào Ok. Nhập địa chỉ IP vào ô trống bên cạnh "IP Address" (Địa chỉ IP). Bạn có thể giữ nguyên thông số của Subnet Mask (Mạng con) là "255.255.255.0". Nhấp vào Ok khi bạn đã hoàn tất. Đây là tất cả thông tin mà bạn cần để thiết lập thông số trên máy tính đang có kết nối mạng.[6]
 13. 13
  Mở "Network Connections" (Kết nối mạng) trên máy tính khác. Bây giờ bạn cần sử dụng máy tính sẽ nhận kết nội mạng internet (máy tính khách) và thực hiện các bước sau để mở "Network Connections".
  • Nhấp vào trình đơn Start trên Windows.
  • Nhập "Network Connections."
  • Nhấp vào View Network Connections.
 14. 14
  Nhấp phải vào "Ethernet" và nhấp Properties. Đây là thao tác mở trình đơn Properties dành cho kết nối Ethernet.
 15. 15
  Chọn "Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)" và nhấp Properties. Màn hình liền hiển thị thuộc tính của giao thức internet.
 16. 16
  Chọn nút chọn bên cạnh "Use the following IP addresses" (Sử dụng địa chỉ IP sau) và "Use the following DNS server address" (Sử dụng địa chỉ máy chủ DNS sau). Đây là thao tác cho phép bạn chỉ định địa chỉ IP theo cách thủ công cho máy tính khách và nhập địa chỉ IP cho máy tính chủ.
 17. 17
  Chỉ định thông tin IP sau cho máy tính khách và nhấp vào Ok. Bạn có thể giữ nguyên thông số Subnet Mask, nhưng địa chỉ IP phải khác với địa chỉ IP trên máy tính chủ. Bạn cũng cần nhập địa chỉ IP của máy tính chủ vào cổng mặc định và máy chủ DNS. Thao tác này cho phép máy tính khách truy cập mạng thông qua mạng internet của máy tính chủ. Bạn cần chỉ định thông tin sau cho máy tính thứ hai:
  • IP address (Địa chỉ IP): 192.168.0.2
  • Subnet Mask (Mạng con): 255.255.255.0
  • Default Gateway (Cổng mặc định): 192.168.0.1
  • Preferred DNS server (Máy chủ DNS được chọn): 192.168.0.1
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:

Chia sẻ mạng từ máy Mac

 1. 1
  Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet. Sử dụng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính Mac với nhau.
  • Khi kết nối hai máy Mac, bạn cần hai bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C để gắn vào cổng Thunderbolt 3 của máy Mac trước khi có thể kết nối hai máy tính thông qua Ethernet. Cổng Thunderbolt có hình dạng viên thuốc nhỏ với biểu tượng tia chớp ở phía trên.
  • Nếu bạn không thể gắn dây cáp ethernet vào một trong hai máy tính, bạn cần bộ chuyển đổi ethernet sang USB.
 2. 2
  Mở trình đơn Apple trên máy tính chủ. Máy tính chủ chia sẻ mạng internet với máy tính khác. Đây là máy tính được kết nối với mạng internet thông qua Wi-Fi hoặc kết nối ethernet. Nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình. Màn hình liền xuất hiện một trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống…). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong trình đơn đang hiển thị. Cửa sổ System Preferences liền xuất hiện.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chia sẻ). Đây là lựa chọn trong cửa sổ System Preferences. Một cửa sổ mới liền hiển thị.
 5. 5
  Đánh dấu vào lựa chọn "Internet Sharing" (Chia sẻ mạng internet). Lựa chọn này có trong danh sách bên trái.
 6. 6
  Nhấp vào khung lựa chọn "Share your connection from" (Chia sẻ mạng từ). Đây là lựa chọn ở giữa cửa sổ. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.
 7. 7
  Nhấp vào Wi-Fi. Lựa chọn này ở trong trình đơn đang hiển thị.
  • Nếu máy tính kết nối với mạng internet thông qua kết nối khác Wi-Fi, bạn cần chọn loại kết nối đang dùng để truy cập mạng.
 8. 8
  Đánh dấu vào ô "Ethernet". Thao tác này chia sẻ kết nối mạng của máy Mac với máy tính đang được kết nối thông qua Wi-Fi.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn luôn có thể sử dụng USB để chuyển tập tin từ máy tính này sang máy tính khác.
 • Để sử dụng thêm các chức năng mạng nâng cao, bạn cần tìm hiểu mạng máy tính.
 • Để tìm tên máy tính trên Windows, bạn sẽ nhấp vào nút Start trên Windows và nhấp vào biểu tượng bánh răng của trình đơn Settings (Cài đặt). Nhấp vào System (Hệ thống), rồi chọn About (Thông tin). Tìm tên máy tính bên cạnh "Device name" (Tên thiết bị).
 • Để tìm tên máy tính trên máy Mac, hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái. Tiếp theo, nhấp vào About this Mac (Thông tin máy Mac này).

Cảnh báo

 • Việc chuyển tập tin qua mạng Wi-Fi luôn chậm hơn việc sử dụng dây cáp.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tập tin và thư mục từ máy tính này sang máy tính khác. Bạn không thể chuyển chương trình và ứng dụng đã cài đặt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Sao chép và dánSao chép và dán
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Hack Máy tínhHack Máy tính
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Xâm nhập máy tính ở trườngXâm nhập máy tính ở trường
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 17.330 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 17.330 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo