Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp hai hoặc nhiều mạng Internet lại thành một mạng chính. Bằng cách này, bạn sẽ chia tốc độ tải xuống ra thành hai hoặc nhiều kết nối Internet để tốc độ lướt web nói chung không bị ảnh hưởng bởi việc phát trực tuyến liên tục hay quá trình tải về những tập tin có dung lượng lớn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Trên Windows

 1. 1
  Mua USB điều hợp Wi-Fi (USB Wi-Fi adapter). Bạn sẽ cần thêm thiết bị này để máy tính có thể nhận ra nhiều mạng Wi-Fi.
  • Bạn có thể tìm mua USB Wi-Fi trên mạng (chẳng hạn như trang mua sắm trực tuyến Lazada, Tiki, vân vân) hoặc các cửa hàng linh kiện máy tính như Phong Vũ, .
 2. 2
  Kết nối USB Wi-Fi adapter với máy tính. Bạn cần cắm bộ điều hợp Wi-Fi vào một trong các cổng USB trên khung máy tính.
  • Nếu được nhắc, hãy tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập adapter.
 3. 3
  Kết nối với mạng Wi-Fi thứ hai. Nhấp vào biểu tượng "Wi-Fi" ở phía dưới bên phải màn hình, nhấp vào khung thả xuống đầu trình đơn bật lên rồi chọn Wi-Fi 2 và kết nối với mạng không dây thứ hai của bạn.[1]
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
  Nhấp vào Change adapter options (Thay đổi tùy chọn bộ tiếp hợp). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề "Change your network settings" (Thay đổi cài đặt mạng) ở giữa trang. Cửa sổ bảng điều khiển Control Panel sẽ mở ra với tất cả kết nối Internet hiện tại.
 8. 8
  Nhấp đúp vào mạng Wi-Fi chính. Đây là mạng mà bạn đã kết nối trước khi cắm bộ điều hợp Wi-Fi vào. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 9. 9
  Thay đổi thuộc tính của mạng. Để bật hai kết nối không dây cùng lúc, bạn cần thay đổi thuộc tính của cả hai mạng mà trước tiên là mạng chính:
  • Nhấp vào Properties
  • Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Giao thức Internet phiên bản 4)
  • Nhấp vào Properties
  • Nhấp vào Advanced... (Nâng cao)
  • Bỏ chọn ô "Automatic metric" (Số liệu tự động).
  • Nhập 15 vào khung văn bản "Interface metric" (Số liệu giao diện).
  • Nhấp vào OK ở trên cùng hai cửa sổ.
  • Nhấp vào Close (Đóng) nằm cuối hai cửa sổ.
 10. 10
  Thay đổi thuộc tính của kết nối thứ hai. Tiến hành tương tự như cách mà bạn đã áp dụng với kết nối thứ nhất, bạn cũng đừng quên nhập số 15 vào khung văn bản "Interface metric".
 11. 11
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Trên Mac

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng mình có hai cổng Ethernet. Để kết hợp hai mạng Internet trên máy tính Mac mà không sử dụng bộ định tuyến (router) đặc biệt, bạn cần kết nối với từng router của mạng thông qua cáp Ethernet. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính Mac phải sở hữu hai cổng Ethernet hoặc có khả năng kết nối với thiết bị tiếp hợp Ethernet:
  • Nếu máy tính Mac có một cổng Ethernet và ít nhất một cổng USB-C (Thunderbolt 3), bạn có thể mua bộ chuyển đổi USB-C Ethernet của Apple để làm cổng Ethernet thứ hai.
  • Nếu máy tính Mac không có cổng Ethernet nhưng có ít nhất hai cổng USB-C (Thunderbolt 3), bạn có thể mua hai bộ chuyển đổi USB-C Ethernet của Apple để tạo thành hai cổng Ethernet.
  • Nếu máy tính Mac chỉ có một cổng USB-C (Thunderbolt 3) và không có cổng Ethernet thì bạn không thể kết hợp hai mạng Internet thông qua kết nối Ethernet. Hãy thử sử dụng router cân bằng tải để thay thế.
  • Bởi vì máy tính Mac chỉ có thể kết hợp hai mạng cùng sử dụng chuẩn kết nối compliant 802.3ad nên bạn không thể dùng bộ chuyển đổi USB 3.0 to Ethernet.[2]
 2. 2
  Kết nối cả hai bộ định tuyến với Mac. Với cáp Ethernet cho mỗi router, bạn hãy cắm một đầu cáp vào cổng mạng "LAN" (hay tương tự) nằm phía sau bộ định tuyến, sau đó cắm đầu cáp còn lại vào cổng Ethernet trên máy tính Mac.
  • Nếu máy tính Mac chỉ có một cổng Ethernet thì bạn cần kết nối với bộ điều hợp Ethernet trước.
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn ở gần đầu trình đơn thả xuống. Cửa sổ System Preferences sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào Network (Mạng). Biểu tượng quả cầu này nằm trong cửa sổ System Preferences. Sau khi bạn nhấp vào, cửa sổ Network sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng bánh răng "Action" (Hành động) ở phía dưới bên trái cửa sổ. Một trình đơn sẽ bật lên.
 7. 7
  Nhấp vào Manage Virtual Interfaces… (Quản lý giao diện ảo). Tùy chọn này nằm trong trình đơn "Action" vừa bật lên. Một cửa sổ mới sẽ mở ra.
 8. 8
  Nhấp vào dấu ở phía dưới bên trái cửa sổ mới. Một trình đơn thả xuống sẽ bật ra.
 9. 9
  Nhấp vào New Link Aggregate… (Tập hợp liên kết mới). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống.
 10. 10
  Chọn cổng Ethernet. Bạn hãy nhấp vào ô đánh dấu bên trái mỗi kết nối Ethernet.
 11. 11
  Nhập tên. Nhập tên cho kết nối mới của bạn vào khung văn bản nằm đầu cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào Create (Tạo) rồi chọn Apply (Áp dụng). Mạng Internet kết hợp của bạn sẽ được tạo và kết nối với máy tính. Máy tính Mac sẽ tự động chia những tác vụ như tải dữ liệu xuống và phát trực tuyến cho hai kết nối riêng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Bằng router cân bằng tải

 1. 1
  Mua router cân bằng tải. Router cân bằng tải kết nối tất cả mạng Internet thành một phiên truyền phát lớn. Bạn có thể kết nối nhiều bộ điều giải cùng mạng Wi-Fi khác nhau với bộ định tuyến cân bằng tải, tất cả mạng của modem sẽ được xử lý.
  • Một bộ định tuyến cân bằng tải hai kết nối có giá khoảng 900,000 - 2,100,000 đồng.
 2. 2
  Kết nối tất cả modem với bộ định tuyến. Với hai hoặc nhiều mạng Wi-Fi được phát từ các modem riêng biệt, bạn có thể kết nối chúng với router cân bằng tải bằng cách cắm một đầu cáp Ethernet vào cổng "Internet" hình vuông trên modem, đầu còn lại cắm vào cổng phía sau bộ định tuyến.
 3. 3
  Mở trang định cấu hình của bộ định tuyến trên máy tính. Bạn sẽ tiến hành bằng cách nhập địa chỉ IP của kết nối thường dùng (nằm trong cài đặt mạng máy tính) vào trình duyệt.
  • Nếu sau khi kết nối với địa chỉ IP trong cài đặt mạng của máy tính mà trang định cấu hình router không mở ra, bạn hãy kiểm tra phần "Basic Setup" (Thiết lập cơ bản) trong sách hướng dẫn của bộ định tuyến để tìm địa chỉ chính xác.
 4. 4
  Nhấp vào Advanced. Tùy chọn này thường nằm bên trái trang của bộ định tuyến.
  • Tuy rằng đa số router cân bằng tải có trang định cấu hình khá giống nhau, nhưng bạn có thể thấy sự khác biệt nhỏ ở một số tùy chọn và vị trí tùy vào nhà sản xuất thiết bị.
 5. 5
  Nhấp vào Load Balance (Cân bằng tải).Tùy chọn này cũng thường nằm bên trái trang.
 6. 6
  Bỏ đánh dấu ô "Enable Application Optimized Routing" (Kích hoạt định tuyến tối ưu hóa ứng dụng). Ô này thường nằm gần đầu trang.
 7. 7
  Bỏ chọn ô "Enable Bandwidth Based Balance Routing" (Kích hoạt định tuyến cân bằng dựa trên băng thông). Thao tác này và thao tác trước đó sẽ cho phép router cân bằng tải kết hợp các Wi-Fi thành một mạng duy nhất.[3]
 8. 8
  Nhấp vào OK hay Save (Lưu). Thiết lập của bạn sẽ được lưu.
 9. 9
  Tận hưởng tốc độ của mạng được kết hợp. Sau khi thiết lập bộ định tuyến cân bằng tải và kết nối máy tính với tên của router đó từ trong trình đơn Wi-Fi, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về tốc độ khi lướt web.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi kết nối nhiều mạng thì hai mạng sẽ chia sẻ lưu lượng với nhau và yếu tố được cải thiện không phải là tốc độ tải dữ liệu mà là băng thông (dung lượng mà bạn có thể tải trước khi tốc độ bị chậm xuống).
 • Hãy thử phát trực tuyến phim trong khi tải tập tin dung lượng lớn bằng mạng đã được kết hợp để xem băng thông của bạn có được cải thiện hay không.
 • Nếu bạn không có kết nối Wi-Fi nào khác ngoài mạng ở nhà hoặc nơi làm việc thì có thể dùng điện thoại thông minh làm điểm truy cập cá nhân và tạo ra mạng không dây tùy chỉnh cho riêng mình.

Cảnh báo

 • Việc kết hợp nhiều mạng riêng lại có thể vi phạm hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Bạn cần kiểm tra kỹ chi tiết trong hợp đồng dịch vụ mạng trước khi kết hợp hai hay nhiều kết nối Internet.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Hủy tư cách thành viên Amazon PrimeHủy tư cách thành viên Amazon Prime
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynhTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.307 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.307 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo